ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ & ΝΕΡΟΤΡΙΒΗ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ
ΚΑΛΙΓΩΜΑ
ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΠΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΚΟΥΡΟΣ
ΥΛΟΤΟΜΙΑ
ΤΡΥΓΟΣ
ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ