φιλολογικές σελίδες

[αρχική]  [αρχαία ελληνικά]  [έκθεση - έκφραση]  [λογοτεχνία]  [ιστορία]  [διάφορα]  [σύνδεσμοι]

 

κείμενα

αδίδακτο

 1. Αριστοτέλους, Ρητορική 1359 D 32-1360a 11

 2. Δημοσθένους, Κατά Τιμοκράτους, 139-142

 3. Δημοσθένους, «Πρός Φορμίωνα, περί δανείου 1-2 Κ Μ

 4. Δημοσθένους, Περί του Στεφάνου παρ. 204-205

 5. Πλάτωνος, Απολογία Σωκράτους 41c – e ΚΜ

 6. Θουκυδίδου Ιστορία Ι, 28 ΚΜ

 7. Ισοκράτους, Αρχίδαμος, 87-88

Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια

 

Θουκυδίδη, Επιτάφιος του Περικλή

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ σχετικές με την εισαγωγή

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ σχετικές με το κείμενο

 

Σοφοκλής, Αντιγόνη (β΄ λυκείου)

 1. Γράμμα @ Αντιγόνη (δημοσιευμένο στο http://users.sch.gr/symfo) 

 2. τα μέρη της τραγωδίας

 3. εισαγωγή ΚΜ

 4. στ. 1-17 (μετάφραση, ερωτήσεις) ΚΜ

 5. στ. 18-30 (μετάφραση, ερωτήσεις) ΚΜ

 6. στ. 23-38 (κείμενο, ερωτήσεις) ΚΜ

 7. στ. 69-99 (μετάφραση, ερωτήσεις)ΚΜ

 8. πρόλογος 1-99 (ερωτήσεις)

 9. επεισόδιο α΄ 280-330 (ερωτήσεις)

 10. στ. 280-294 (μετάφραση, ερωτήσεις) ΚΜ

 11. στάσιμο α΄, επεισόδιο β΄331-440 (ερωτήσεις)

 12. στ. 484-513 (μετάφραση, ερωτήσεις) ΚΜ

 13. στ. 635-654 (μετάφραση, ερωτήσεις) ΚΜ

 14. επεισόδιο γ΄681-723 (ερωτήσεις)

Ξενοφώντας, Ελληνικά (α΄ λυκείου)

 1. ελληνικά, Β.Ι.16-32 κείμενο και μεταφράσεις (.pdf) ΒΣ

 2. ελληνικά, Β.ΙΙ.16. Τεστ (.pdf)  ΒΣ

 3. ελληνικά, Β.ΙΙ.20-21. Διαγώνισμα (.pdf)  ΒΣ

 4. ελληνικά Β.ΙΙΙ.50 (.pdf)  ΒΣ

 

συντακτικό

 1. το μόριο ἄν, η σημασία των εγκλίσεων (.pdf)

 2. τρόποι σύνδεσης προτάσεων (.pdf)

 3. σύνδεσμοι (.pdf)

 4. τεστ: σύνδεση προτάσεων, εγκλίσεις (.pdf)

 5. κύριοι και δευτερεύοντες όροι (.pdf)

 6. υποκείμενο και κατηγορούμενο (.pps)  ΒΣ

 7. ασκήσεις: υποκείμενο, κατηγορούμενο, γενική κατηγορηματική ΚΜ

 8. κατηγορούμενο (.pdf)

 9. αντικείμενο (.pdf)

 10. ασκήσεις: αντικείμενο ΚΜ

 11. απαρέμφατο - μετοχή (.pdf) (δημοσιευμένο και στο  http://users.sch.gr/symfo)

 12. οι μετοχές (pdf) ΜΧ

 13. Κατηγορηματική μετοχή (δημοσιευμένο στο http://users.sch.gr/symfo

 14. τεστ: μετοχές, παραθετικά (.pdf)

 15. Δευτερεύουσες Προτάσεις (.pdf)

 16. Σύνδεση προτάσεων (δημοσιευμένο στο  http://users.sch.gr/symfo)

 17. Ονοματικές προτάσεις (δημοσιευμένο στο  http://users.sch.gr/symfo)

 18. Ειδικές προτάσεις (pdf) ΜΧ

 19. Ενδοιαστικές προτάσεις (pdf) ΜΧ

 20. Αναφορικές Προτάσεις (.pdf)

 21. δευτερεύουσες προτάσεις, παραδείγματα (.pdf)

 22. ασκήσεις: δευτερεύουσες προτάσεις ΚΜ

 23. υποθετικοί λόγοι (.pdf)

 24. τεστ: υποθετικοί λόγοι (.pdf)

 25. ασκήσεις, χαρακτηρισμός προτάσεων και υποθετικών λόγων 1 (pdf) ΜΧ

 26. ασκήσεις, χαρακτηρισμός προτάσεων και υποθετικών λόγων 2 (pdf) ΜΧ

 27. υποθετικοί λόγοι ΚΜ

 28. εξαρτημένοι υποθετικοί λόγοι ΚΜ

 29. πλάγιος λόγος ΚΜ

διάφορα

γραμματική

 1. τονισμός (pdf) ΜΧ

 2. ασκήσεις, α΄, β΄ κλίση και ρήματα 1 (pdf) ΜΧ

 3. ασκήσεις, α΄, β΄ κλίση και ρήματα 2 (pdf) ΜΧ

 4. ουσιαστικά γ΄ κλίσης

 5. βαρύτονα ρήματα (.pdf)

 6. ασκήσεις: βαρύτονα ρήματα, ουσιαστικά γ΄ κλίσης

 7. αόριστος β΄ (.pdf)

 8. Παρακείμενος, υπερσυντέλικος αφωνόληκτων ρημάτων

 9. υγρόληκτα, ενρινόληκτα ρήματα (.pdf)

 10. συνηρημένα ρήματα (.pdf)

 11. παραθετικά

 12. φωνηεντόληκτα ρήματα σε -μι

 

 

 

Ημερομηνία τελευταίας επεξεργασίας: Παρασκευή, 24. Απριλίου 2009

συνεργατικός δικτυακός τόπος με εκπαιδευτικό σκοπό και περιεχόμενο