Γιατί επιμένουμε στο εκπαιδευτικό ταξίδι των μαθητών ΕΠΑ.Λ.

 

Το εκπαιδευτικό ταξίδι ενταγμένο στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών-διδακτικών επισκέψεων των μαθητών του Ναυτιλιακού, Μηχανολογικού και Ηλεκτρολογικού-Ηλεκτρονικού Τομέα των ΕΠΑ.Λ. αλλά και όλων των συναφών Τομέων (Οικονομίας & Διοίκησης), είναι ύψιστης σημασίας για την ποιοτική αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Α. Τι προβλέπεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

   Οι εκπαιδευτικές-διδακτικές επισκέψεις στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση διέπονται από το ΦΕΚ 681/6-3-2017 τ.Β΄ στο άρθρο 2 του οποίου αναφέρει ότι τις επισκέψεις «…επιβάλλουν εκπαιδευτικοί λόγοι, οι οποίοι απορρέουν από τον παιδαγωγικό-μορφωτικό χαρακτήρα του σχολείου και επομένως, κρίνεται σκόπιμο να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την πραγματοποίησή τους»  ενώ στο άρθρο 4 αφενός δίνεται περισσότερη ευελιξία για τον τομέα Ναυτιλιακών επαγγελμάτων και αφετέρου καθορίζεται ότι «για την πραγματοποίηση της διδακτικής επίσκεψης απαιτείται το 70% των φοιτώντων μαθητών και μαθητριών της τάξης ή του τμήματος τομέα, ειδικότητας ή τμήματος ειδικότητας». Σε ότι αφορά των αριθμό των εκπαιδευτικών στο άρθρο 10 καθορίζεται, για το εσωτερικό, σε έναν ανά είκοσι πέντε μαθητές εκτός του αρχηγού. Παράλληλα, στο άρθρο 13 παρ.8 αναφέρεται στις νουθεσίες του διευθυντή προς τους μαθητές που σε συνεργασία με την ομάδα των καθηγητών θα πρέπει να τηρήσουν σχολαστικά το πρόγραμμα ενώ παράλληλα θα πρέπει να υποδείξουν υποδειγματική συμπεριφορά με στόχευση την ασφάλεια και την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. Τέλος στο προαναφερόμενο άρθρο αναφέρεται ότι: «Μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής – μετακίνησης ο αρχηγός, σε συνεργασία με τους συνοδούς καθηγητές συντάσσει λεπτομερή έκθεση σχετικά με τη διεξαγωγή της, την τήρηση του προγράμματος και το βαθμό επίτευξης των εκπαιδευτικών στόχων της» τα οποία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Β. Γιατί θα πρέπει να επιλεγεί ως χώρος το πλοίο

Το πλοίο και ειδικά το ακτοπλοϊκό αποτελεί ένα ρεαλιστικό χώρο εργασίας που σε αυτόν συνυπάρχουν και συνεργάζονται πάρα πολλές επαγγελματικές ειδικότητες αποτελώντας ιδανικό πεδίο για όλους σχεδόν τους τομείς των Επαγγελματικών Λυκείων. Έτσι η εκπαιδευτική και διδακτική επίσκεψη σε πραγματικές συνθήκες ειδικά για τον Ναυτιλιακό τομέα κρίνεται απαραίτητη, ενώ η προοπτική της μαθητείας ή της πρακτικής άσκησης θεωρείται επιβεβλημένη. Για δε τις συναφείς ειδικότητες των Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων-Ηλεκτρονικών αφενός για λόγους μελλοντικού αναπροσανατολισμού των μαθητών αφετέρου δε, για λόγους μεγάλου εύρους ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρονικών εφαρμογών που βρίσκονται κυρίως μέσα στο ηλεκτρομηχανοστάσιο αλλά και στη γέφυρα ενός ακτοπλοϊκού πλοίου, το καθιστούν αναντικατάστατο χώρο εκπαίδευσης για μαθητές Λυκείου.

Γ. Τι έχει γίνει ως σήμερα και τι πρέπει να γίνει   

Ως σήμερα, μέσα από το νομοθετικό πλαίσιο που προαναφέρθηκε, δίνεται η δυνατότητα μόνο για εκπαιδευτική και διδακτική επίσκεψη ενώ προτείνεται η επέκταση της βιωματικής εκπαίδευσης μέσω της πρακτικής άσκησης ή της μαθητείας ως εκπαιδευτικό ταξίδι ειδικά για τους μαθητές του Ναυτιλιακού τομέα το οποίο θα μετράει και ως ναυτική προϋπηρεσία.

Ως σήμερα, επειδή ο Δήμος όπως μας αναφέρθηκε δεν είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει τέτοιες δράσεις ούτε καν μέσω των Σχολικών Επιτροπών και ο Δήμαρχος έχει την δυνατότητα να αποστείλει μόνον επιστολή την οποία, ο Δήμαρχος Χίου, ήδη έχει αποστείλει. Ως εκ τούτου, προτείνεται στο Υπουργείο Παιδείας να νομοθετηθεί η χρηματοδότηση από τις σχολικές επιτροπές μέσω της κρατικής επιχορήγησης στους Δήμους, το εκπαιδευτικό ταξίδι, για όλους τους συναφείς Τομείς της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ.

Ως σήμερα κάποια σχολεία μέσω τρίτων επιχορηγούσαν την συγκεκριμένη δράση ή οι Ακτοπλοϊκές Ναυτιλιακές εταιρείες που εξυπηρετούν την γραμμή Πειραιά – Χίου – Λέσβου, εκτός μεμονωμένων περιπτώσεων, αναλάμβαναν το κόστος και τους οποίους πρέπει να συγχαρούμε γι΄ αυτό. Ως εκ τούτου, μέχρι η πολιτεία να λάβει το αίτημα και να αποφασίσει, θεωρείται ότι θα πρέπει κυρίως οι Ναυτιλιακές εταιρείες να συνεχίσουν στο πλαίσιο της κοινωνικής τους πολιτικής την ευεργεσία αυτή στους μαθητές των ΕΠΑ.Λ της Χίου και μελλοντικούς τους εργαζόμενους και συνεργάτες πολλοί από τους οποίους σήμερα βάλλονται οι ίδιοι και οι οικογένειές τους από την οικονομική κρίση.

 

Χίος 14 Φεβρουαρίου 2018

Με εκτίμηση

Κωνσταντίνος-Βίκτωρ Χατζησταμάτης

Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

Εκπαιδευτικός Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός

Share it...Email this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Sorry, the comment form is closed at this time.