ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΦΛΕΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΣΕΔΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε Χίου,

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή (ΕΣΕΔΕ) του Δήμου Χίου αποτελεί μαζί με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου τους κυματοθραύστες των αιτημάτων όχι μόνο των σχολείων αλλά και των φορέων και των πολιτών της Χίου. Η ΕΣΕΔΕ νομοθετικά, αποτελεί ένα ιδιάζον νομικό πρόσωπο του Δήμου ασχολούμενο  με ζητήματα ουσίας που αφορούν την  εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και στη Χίο οριοθετήθηκε εξ αρχής με βασικό γνώμονα την υγιεινή, την ασφάλεια, την ενεργειακή εξοικονόμηση πόρων, την προώθηση της ανακύκλωσης και την αναβαθμισμένη τεχνολογικά λειτουργία των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας.

   Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε Χίου,

Μετά από το προφορικό αίτημά σας προ ημερών για προσωπικές προτάσεις από τους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών  πάνω σε τρέχοντα και επείγοντα ζητήματα θα πρέπει να σας πληροφορήσω ότι σε ότι αφορά την ΕΣΕΔΕ του Δήμου Χίου τα φλέγοντα τρέχοντα ζητήματα κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως:

  • Οργάνωση και λειτουργία ενιαίας δομής Σχολικών Επιτροπών και Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Αντικείμενα της ΕΣΕΔΕ του Δήμου Χίου αποτελούν η καταγραφή και αξιοποίηση της σχολικής περιουσίας (ενημερωτικά), τα σχολικά κυλικεία (εκσυγχρονισμός & λειτουργία τους), η έγκαιρη προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης των σχολείων, οι σχολικές καθαρίστριες/ες και η απολύμανση των σχολείων, η κτιριολογική αναβάθμιση στα σχολεία που αφορούν την ΣΑΤΑ, ΦΙΛΟΔΗΜΟ κλπ και τον προγραμματισμό νέων έργων εντάσσοντάς τα σε έναν βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό (ενημερωτικά), ο έλεγχος και η πληρωμή της ΔΕΥΑΧ, ΟΤΕΝΕΤ, ΔΕΗ κλπ, η παραχώρηση σχολικών χώρων, η επικοινωνία με τις τράπεζες και η έγκαιρη και πλήρης κατάθεση οικονομικών απολογιστικών στοιχείων.

 Για όλα τα προηγούμενα θα πρέπει άμεσα να υπάρξει στέγαση του νομικού προσώπου σε ενιαίο χώρο, όπου θα μεταφερθεί και θα διαφυλαχθεί όλο το αρχείο των προηγούμενων ετών (οικονομικά στοιχεία κλπ), θα εκτελείται  η διεκπεραίωση των αιτημάτων σχολείων, φορέων και πολιτών  θα πραγματοποιούνται συσκέψεις, έλεγχοι στοιχείων καθώς και οι οικονομικοί απολογισμοί. Ο συγκεκριμένος χώρος θα πρέπει να διαμορφωθεί ώστε να εργασθούν 5 υπάλληλοι του δήμου (οι 3 υπάρχουν ήδη), να διαμορφωθούν  γραφεία προέδρων των επιτροπών, ένα χώρος συσκέψεων και να εξοπλισθεί με όλα τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα.

Με τον τρόπο αυτό  θα επιτευχθεί η σωστή διοικητική και εργονομική λειτουργία της Επιτροπής  που θα οδηγήσει σε υψηλό επίπεδο διαχείρισης το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο. Προτείνεται:

O συγκεκριμένος ενιαίος χώρος να δημιουργηθεί σε κτήριο που ανήκε στην πρώην σχολική εφορεία και βρίσκεται δίπλα στο παλαιό ταχυδρομείο τώρα δε, είναι κενός και αφρόντιστος.

  • Θέματα κτιριολογικά και ηλεκτρομηχανολογικά σχολείων

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι σε ότι αφορά την ΕΣΕΔΕ του Δήμου Χίου ολοκληρώθηκε πρόσφατα και για πρώτη φορά η πλήρης γραπτή καταγραφή και αποτύπωση κατάστασης και ζητημάτων σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Απομένει η επιτόπια καταγραφή με φωτογραφικό υλικό των προβλημάτων των σχολείων ώστε να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τι ακριβώς  παραλαμβάνουμε από πλευράς σχολείων και μετά από την επεξεργασία και αξιολόγηση των στοιχείων να είμαστε σε θέση να ιεραρχήσουμε και να προτείνουμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις και έργα. Είναι γεγονός πάντως ότι η κτιριολογική και ηλεκτρομηχανολογική εικόνα των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από πρώτη ανάγνωση έχει μεγάλα προβλήματα.

Ως εκ τούτου προτείνονται:

  • να δημιουργηθεί άμεσα από νομικό πρόσωπο του Δήμου (πιθανόν από την ΔΗΚΕΧ) τριμελές συνεργείο το οποίο θα αποτελείται από έναν ηλεκτρολόγο, έναν υδραυλικό και έναν ελαιοχρωματιστή για άμεσες παρεμβάσεις στα σχολεία.
  • να αυξηθούν οι μηχανικοί στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου που ασχολούνται με τα σχολικά έργα από έναν σε τρεις. Ένας μηχανικός να ασχολείται με τα έργα στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ένας μηχανικός για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ένας μηχανικός για επείγουσες μικροεπεμβάσεις σχολείων).
  • Οικονομικά χρέη της Επιτροπής που κληρονομήθηκαν –Αντιμετώπιση
  • Χρέος που μας καταλογίζει η ΔΕΥΑΝΧ

Η ΔΕΥΑΧ μισθώνει έκταση 20000τμ από το 2008 και για 20 χρόνια στο ΘΟΛΟ που αποτελούσε σχολική περιουσία για 500€ ετησίως τα οποία δεν έχουμε εισπράξει έως  σήμερα. Ταυτόχρονα όμως,  μας καταλογίζεται σήμερα  από τη ΔΕΥΑΝΧ χρέος νερού για τα σχολεία που προέρχεται από το 2009 και ανέρχεται σε 61020,83€ για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση χωρίς προσαυξήσεις και με υδρομετρητές που πρέπει να πιστοποιηθούν όπως και τα τέλη αποχέτευσης. Προτείνεται:

Να ξεκαθαρίσει το θέμα του αριθμού και της πιστοποίησης των υδρομέτρων και η κατανάλωση νερού να χρεωθεί με βάση το κοινωνικό τιμολόγιο και χωρίς προσαυξήσεις. Επίσης να ξεκαθαρίσει το θέμα της χρέωση των τελών αποχέτευσης δηλ. αν υπάρχει σύνδεση με τον βιολογικό των σχολείων ή όχι και να χρεωθούν αναλόγως. Αφού λυθούν να παραπάνω θεωρείται ότι θα πρέπει να εξετασθεί να αναλάβει ο Δήμος της Χίου να πληρώσει ολόκληρο το χρωστούμενο ποσό που υπάρχει έως την ημερομηνία που θα ορισθεί σε δόσεις και από εκεί και πέρα να αρχίσουν να μετρούν από τη συγκεκριμένη ένδειξη τα υδρόμετρα την κατανάλωση νερού των σχολείων την οποία θα πληρώνουν πλέον κανονικά οι διευθυντές των σχολείων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους λογαριασμούς διαχείρισης των σχολείων τους. Εάν δε, προκύπτει οικονομικό θέμα για τα σχολεία με έκτακτη επιχορήγηση να τα βοηθάει ο Δήμος της Χίου στο τέλος της χρονιάς.

  • Χρέος προμήθειας πετρελαίου και γάλακτος καθαριστών/τριων

Για το θέμα της προμήθειας καυσίμου θέρμανσης για τα σχολεία το κόστος τελικά της προμήθειάς του μετά από ενδελεχή έλεγχο των οικονομικών στοιχείων για το 2019 αποκάλυψε ότι βαρύνει εξ ολοκλήρου την σχολική επιτροπή και το μόνο ποσό που καλύπτει η έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Χίου είναι το ηλεκτρικό ρεύμα. Έτσι για παράδειγμα το 2019 η έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Χίου ήταν 72.615€ που ήταν το κόστος του ρεύματος των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το ενδιαφέρον επίσης είναι ότι το χρέος πετρελαίου της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής που προέρχεται από το 2018 και είναι 28.772,10€ για την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση έρχεται να φορτωθεί και αυτό στην Δημαρχεία Κάρμαντζη φτάνοντας στο συνολικό ποσό των 84831,71€ μαζί με το γάλα των καθαριστών. Να σημειωθεί επίσης ότι με παρέμβαση του Προέδρου της ΕΣΕΔΕ του Δήμου Χίου υπογράφεται πλέον και σφραγίζεται το ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του πετρελαίου θέρμανσης και το τιμολόγιο φωτοτυπημένο τοποθετείται στον φάκελο του σχολείου που έχει δημιουργηθεί στο Γραφείο του Προέδρου της ΕΣΕΔΕ του Δήμου Χίου αλλά επιστρέφεται και στο σχολείο για το αρχείο εξόδων του.

Επομένως για το συγκεκριμένο ποσό των 84831,71€ προτείνεται:

Να εξετασθεί η επιστροφή ολόκληρου του ποσού εξ ολοκλήρου ή με δόσεις ως έκτακτη/ες επιχορηγήσεις ώστε να δοθεί η πρώτη τακτική δόση τελικά εξ ολοκλήρου στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

  • Υλοποίηση άμεσων και αναγκαίων έργων
  • Υλοποίηση έργου τοποθέτησης μπασκετών
  • Να προχωρήσει άμεσα η μελέτη για το ΕΕΕΕΚ και το Εργαστηριακό Κέντρο Χίου

 Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

Η Δημαρχεία του Κάρμαντζη με τους Προέδρους των Σχολικών της Επιτροπών δουλεύει άοκνα, οργανωμένα, με γνώση των ζητημάτων, αφιλοκερδώς, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα γιατί οι συγκεκριμένοι Πρόεδροι αγαπούν και σέβονται πρωτίστως την εκπαίδευση τους μαθητές, τους συναδέλφους τους, την Χίο μας και θέλουν το καλύτερο για όλες/ους μας.

Είμαι όμως πεπεισμένος ότι

ο Δήμαρχος Χίου με τους συνεργάτες του και θέλουν και μπορούν να λύσουν ζητήματα και θα κάνουν την προσπάθειά τους με γνώμονα πως τα σχολεία της Χίου μας αποτελούν πρώτη προτεραιότητα. Και όλα όσα προανέφερα αποτελούν πραγματικά αναγκαιότητα και πρώτη μας προτεραιότητα ευελπιστώ επομένως και στην υλοποίηση των προτάσεών μου!

Χίος 20/7/2020

Με εκτίμηση

Κωνσταντίνος-Βίκτωρ Χατζησταμάτης

Πρόεδρος ΕΣΕΔΕ Δήμου Χίου

Δηλώσεις στην ΠΑΤΡΙΔΑ TV την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020