Αξιολόγηση 1ης Γραπτής Εργασίας Φοιτητή στην Θεματική Ενότητα της Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ΕΚΠ65 του Ε.Α.Π.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

3η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αξιολόγηση 1ης Γραπτής Εργασίας Φοιτητή στην Θεματική Ενότητα της Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ΕΚΠ65 του Ε.Α.Π.

ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΒΙΚΤΩΡ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΤΡΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΣΠΑΝΑΚΑ

ΑΘΗΝΑ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

Πρόλογος

Στο πλαίσιο παρακολούθησης των μεταπτυχιακών σπουδών στο ΕΑΠ αποτελεί υποχρέωση του κάθε σπουδαστή η εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών σε κάθε θεματική ενότητα. Η παρούσα τρίτη γραπτή εργασία αφορά στην θεματική ενότητα Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΑεξΑΕ) – ΕΚΠ65 και αναφέρεται σε μια πρώτη προσέγγιση του θέματος για μια:

Αξιολόγηση 1ης Γραπτής Εργασίας Φοιτητή στην Θεματική Ενότητα της Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ΕΚΠ65 του Ε.Α.Π.

Το παραπάνω αποτελεί και την αφόρμηση για την δημιουργία της γραπτής αυτής εργασίας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο το ανθρώπινο δυναμικό του ΕΑΠ για την προσπάθεια που καταβάλλει, ειδικά τον κ. Ρε Ι. Δάσκαλο στην Χίο, κάτοχο Μed από το Ε.Α.Π και υποψήφιο διδάκτορα Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και τον κ. Κακαβάκη Δ. Μαθηματικό, κάτοχο Μed από το Ε.Α.Π για τις χρήσιμες πληροφορίες που άντλησα από τα άρθρα τους. Ξεχωριστά ευχαριστίες θα ήθελα να απευθύνω επίσης στην κ. Κυριακού Π & Σιαμπλή Σ, κατόχους Μed από το Ε.Α.Π για τις Διπλωματικές Εργασίες τους από τις οποίες άντλησα πολύτιμο υλικό. Τέλος θερμές ευχαριστίες θα ήθελα να απευθύνω στον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο & Συντονιστή της Θ.Ε. Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Αντώνη Λιοναράκη για το ευρετικό θέμα που ως ομάδα επέλεξαν και το οποίο κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μου στην συνέχιση των σπουδών μου στο Ε.Α.Π. αφού αξιωματικά ως εκπαιδευτικοί εμπλεκόμαστε με τον σχολιασμό και την αξιολόγηση μαθητικών εργασιών. Κυρίως όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω την Καθηγήτρια ? Σύμβουλο (Σ.Ε.Π.) κα. Αδαμαντία Σπανακά για την άμεση μαθησιακή και συμβουλευτική υποστήριξή της αλλά κυρίως για τον ¨οδηγό για περαιτέρω μελέτη¨ που μας υπέδειξε, με αποτέλεσμα ύστερα από την ενδελεχή μελέτη των συγκεκριμένων πηγών να αντληθούν πολύτιμες πληροφορίες και ιδέες.

Αθήνα 19 Φεβρουαρίου 2012

Αγαπητέ/ή κύριε/α Α,

Μελέτησα την εργασία σας με μεγάλη προσοχή και ομολογώ ότι με προβλημάτισε σε σημαντικό βαθμό. Για τον λόγο αυτό υπήρξε αναλυτικός σχολιασμός όπως και θα διαπιστώσετε στην συνέχεια. Αναγνωρίζεται ομολογουμένως η πρωτόλεια σημαντική προσπάθεια που καταβάλατε, αφού είναι η πρώτη γραπτή σας εργασία καθώς και η πολυτιμότητα του χρόνου που αναλώσατε αλλά με προβλημάτισε ιδιαίτερα το γεγονός πως δεν υιοθετήσατε σημαντικές επισημάνσεις που τονίσθηκαν ιδιαίτερα στην 1η μας Ο.Σ.Σ. ενώ, ήσασταν παρών, καθώς και το γεγονός ότι δεν μελετήθηκε επαρκώς σημαντικό μέρος του υλικού που αμέσως μετά σας απεστάλη. Ειδικά αυτό που αφορούσε τις Γενικές Οδηγίες Εκπόνησης Γραπτών Εργασιών καθώς και το υλικό για το σύστημα ΑΡΑ παράθεσης της βιβλιογραφίας.

Θα ξεκινήσω την αναφορά μου στην εργασία σας παραθέτοντας αρχικά τα κριτήρια αξιολόγησης ώστε στην συνέχεια να συμπεράνουμε και την βαθμολογία σας. Αυτά είναι:

  • δομή της εργασίας (12 %)
  • κατανόηση κι ανάλυση των ζητημάτων που θέτει το θέμα της εργασίας (18%)
  • ανάπτυξη τεκμηρίωσης σε κάθε ζήτημα που θέτει το θέμα με βάση σύγχρονες κι αξιόπιστες βιβλιογραφικές πηγές (50%)
  • ανάπτυξη απάντησης των ζητημάτων στα όρια του αριθμού των λέξεων που καθορίζονται από την εκφώνηση, με χρήση απλού λόγου χωρίς νοηματικά, συντακτικά και ορθογραφικά λάθη (10%)
  • τήρηση του συστήματος ΑΡΑ στις βιβλιογραφικές παραπομπές και τελικές αναφορές (10%)

Σε ότι αφορά την δομή της εργασίας που βαθμολογείται με μέγιστο 15%:

Η στοιχειώδης μορφή μιας Γραπτής Εργασίας, όπως ειπώθηκε, πρέπει να περιλαμβάνει: 1. Φύλλο τίτλου Εργασίας (Εξώφυλλο) 2. Περιεχόμενα 3. Πρόλογο (δεν είναι απαραίτητο) 4. Εισαγωγή 5. Ανάπτυξη του κυρίου θέματος 6. Σύνοψη Συμπερασμάτων (Επίλογος) 7. Βιβλιογραφία. Διαπιστώθηκε πως στην εργασία σας δεν υπήρχαν: Εξώφυλλο, Πρόλογος (προαιρετικός), Περιεχόμενα.

Βαθμολογείστε επομένως με 8%.

Σε ότι αφορά την  κατανόηση των ζητημάτων που θέτει το θέμα της εργασίας σας και βαθμολογείται με μέγιστο 18%:

Από την εισαγωγή σας πολύ σωστά εντοπίσατε τα δύο ζητούμενα της συγκεκριμένης εργασίας. Το πρώτο αφορούσε το γεγονός πως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν είναι ανεξάρτητη και αποσπασματική σε σχέση με τα επιστημονικά πεδία ή επιστημονικούς κλάδους και το δεύτερο είχε να κάμει με την ανάπτυξη και ανάλυση των νέων στοιχείων που εισάγει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε σχέση με την συμβατική.

Έτσι βαθμολογείστε με το μέγιστο που είναι 18%.

Σε ότι αφορά την ανάπτυξη τεκμηρίωσης σε κάθε ζήτημα που θέτει το θέμα με βάση σύγχρονες κι αξιόπιστες βιβλιογραφικές πηγές και βαθμολογείται με μέγιστο 50%:

Παρότι επιτυχώς έχετε συλλάβει το ζητούμενο του πρώτου μέρους ανάπτυξης του κυρίου θέματος δεν τεκμηριώνεται επαρκώς μέσα από ερευνητικά στοιχεία. Στους σχολιασμούς θα βρείτε σχετική υπόδειξη. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι όπως αναφέρει και ο Northedge (2000) «Εσείς δεν είσαστε αξιόπιστος μάρτυρας, όσον αφορά τον αναγνώστη σας» (σελ.235) και πιο κάτω «?πρέπει να χρησιμοποιήσετε έρευνες που έχουν κάνει άλλοι άνθρωποι» (σελ.235). Έτσι θα πρέπει μέσα από την μελέτη σχετικών επιστημονικών άρθρων ερευνών να τεκμηριώνετε κάθε φορά την άποψή σας. Στην περίπτωση δε που αυτό είναι αδύνατον, να προσφεύγετε σε επιστημονικά άρθρα που έχουν εκπονήσει ¨αυθεντίες¨ του αντικειμένου που συνήθως είναι έγκριτοι, έγκυροι, επίκαιροι και αξιόπιστοι καθηγητές Πανεπιστημίων. Η μόνη αναφορά σας αφορά ένα επιστημονικό άρθρο που βρήκατε στο διαδίκτυο από το οποίο αντλήσατε χρήσιμα στοιχεία μεν όχι αποδεικτικά δε. Το άρθρο αναφέρεται χωρίς ημερομηνία, επειδή όμως ο συγγραφέας του εκπόνησε την Πτυχιακή του στο ΕΑΠ το 2005 θεωρείτε σχετικά πρόσφατο αφού έχει συγγραφεί εκ των υστέρων. Το δεύτερο μέρος της εργασίας σας προξενεί σαφώς θετικότερη εντύπωση, είναι πιο τεκμηριωμένο και δομημένο από το πρώτο,  περιέχει περισσότερες βιβλιογραφικές αναφορές αλλά δεν είναι σύγχρονες εκτός από μια που ο συγγραφέας της ανακοίνωσε τον Μάιο του 2005 στην Σύρο.

Γενικά πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα στην παράθεση χωρίων αυτούσιων, που στην εργασία σας ήταν υπολογίσιμο και έφτανε το 14,5%.  Αν προσφεύγετε σε αυτήν, να την πραγματοποιείτε όπως σας υποδεικνύω αναλυτικά στον σχολιασμό της εργασίας σας. Επίσης να μην παραθέτετε απλώς τις απόψεις κάποιων αλλά να τις συζητάτε. Να προσφεύγετε όσο το δυνατόν περισσότερο στις πρωτότυπες πηγές και όχι να μεταφέρετε τα λόγια μέσω τρίτων. Τέλος το διαδίκτυο δεν είναι πάντα αξιόπιστο και κυρίως η χρήση του στην παράθεση άρθρων χωρίς ημερομηνία και από επιστήμονες που δεν διαθέτουν τα χαρακτηριστικά που προανέφερα τουλάχιστον μειώνει το κύρος της εργασίας σας.

Η βαθμολογία σας για το παραπάνω κριτήριο υπολογίστηκε στο 30%.

Σε ότι αφορά το κριτήριο  ανάπτυξη απάντησης των ζητημάτων στα όρια του αριθμού των λέξεων που καθορίζονται από την εκφώνηση, με χρήση απλού λόγου χωρίς νοηματικά, συντακτικά και ορθογραφικά λάθη  που βαθμολογείται με μέγιστο 10%:

Ο αριθμός των λέξεων όπως είχαμε αναφέρει και στην 1η Ο.Σ.Σ. θα έφτανε:

1500 ±  10% δηλ. από 1350 ~ 1650 λέξεις. Η εργασία σας περιείχε συνολικά 1293.

Θα μπορούσε επομένως να αναπτυχθούν και άλλο τα επιχειρήματά σας.

Σε ότι αφορά τον λόγο σας, τα πήγατε πάρα πολύ καλά. Ήταν απλός, κατανοητός, στο σωστό πρόσωπο.

Σε ότι αφορά τα νοηματικά, συντακτικά λάθη υπήρχαν 3 και κανένα ορθογραφικό.

Η βαθμολογία σας για το παραπάνω κριτήριο υπολογίστηκε στο 5%.

Τέλος σε ότι αφορά τήρηση του συστήματος ΑΡΑ στις βιβλιογραφικές παραπομπές και τελικές αναφορές που βαθμολογείται με μέγιστο10%:

Παρά την προσπάθεια που κατaβάλατε θα πρέπει όπως αναφέρθηκε αρχικά να μελετήσετε τον οδηγό και την ΑΡΑ.

Η βαθμολογία σας για το παραπάνω κριτήριο είναι 4%

Επομένως συγκεντρώνετε συνολική βαθμολογία:65%. Δηλαδή: 6,5

Η βαθμολογία σας δεν πρέπει να σας αποθαρρύνει καθόλου προκειμένου να συνεχίσετε τις σπουδές σας. Αντίθετα οι υποδείξεις πρέπει να σας ενδυναμώσουν προκειμένου υιοθετώντας τις παραπάνω παρατηρήσεις και τον σχολιασμό που ακολουθεί η επόμενη γραπτή σας εργασία να πληροί ολόπλευρα τις προϋποθέσεις μιας ολοκληρωμένης επιστημονικής εργασίας αναπτύσσοντας παράλληλα πλήρως τις δεξιότητες που ήδη έχετε εμφανίσει.

Θέλω επίσης να σας υπενθυμίσω και να σας επισημάνω ότι σε όλη αυτή την επίπονη προσπάθεια που καταβάλετε έχετε και συμπαραστάτες τους συμμαθητές αλλά κυρίως τον Καθηγητή Σύμβουλό σας.

Θα παρακαλούσα τέλος, αφού δείτε τον παρακάτω σχολιασμό της εργασίας σας να μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου προκειμένου για να συζητήσουμε οποιαδήποτε απορία σας.

Εύχομαι καλή Δύναμη, Δημιουργικότητα και προπάντων Υγεία για τη συνέχεια

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Ο καθηγητής-σύμβουλός σας

Κωνσταντίνος-Βίκτωρ Χατζησταμάτης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ