Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Σημεία και Διανύσματα

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
  Γενικές σημειώσεις
  ’μεση Εισαγωγή
    Αριθμοί και Γωνίες
    Σημεία και Διανύσματα
    Ευθείες και ’ξονες
    Κωνικές τομές
    Συναρτήσεις της μεταβλητής  x
    Προκαθορισμένες Συναρτήσεις και Πράξεις
    Μεταβλητές Boolean και Πράξεις
    Λίστα αντικειμένων και Πράξεις
    Πίνακες Αντικειμένων και Πράξεις
    Μιγαδικοί Αριθμοί και Πράξεις
  Εντολές
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

     Σημεία και Διανύσματα

Τα σημεία και τα διανύσματα εισάγονται  με την βοήθεια Καρτεσιανών ή πολικών συντεταγμένων (βλέπε Αριθμοί και Γωνίες).

Σημείωση: Οι ετικέτες με κεφαλαία γράμματα αναφέρονται σε σημεία , ενώ εκείνες με μικρά σε διανύσματα.

 

Παραδείγματα:

·        Για την εισαγωγή ενός σημείου P ή ενός διανύσματος v σε Καρτεσιανές συντεταγμένες ,χρησιμοποιούμε την γραφή P = (1, 0) ή  v = (0, 5).

·        Για την εισαγωγή πολικών συντεταγμένων, γράψτε  P = (1; 0°) ή v = (5; 90°).


Σημείωση: Πρέπει να διαχωρίσετε τις καρτεσιανές συντεταγμένες  με το κόμμα (,)  και τις πολικές με ερωτηματικό(;). Στις πολικές συντεταγμένες πρέπει να γράψετε και το σύμβολο της μοίρας. Αν δεν το χρησιμοποιήσετε το σύμβολο της μοίρας το  GeoGebra θα εισάγει τον αριθμό σε ακτίνια.

 

Στο  GeoGebra, μπορείτε να εκτελέσετε πράξεις μεταξύ σημείων και διανυσμάτων.

Παραδείγματα:

·   Η δημιουργία του μέσου  M των σημείων  A  και B  γίνεται ως εξής:
M = (A + B) / 2  στο  Πεδίο Εισαγωγής:.

·   Μπορείτε να υπολογίσετε το μέτρο ενός διανύσματος  v   με τον τύπο  μηκος=sqrt(v * v)

 

Σχετικές συνδέσεις

’μεση Εισαγωγή