Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Λίστα αντικειμένων και Πράξεις

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
  Γενικές σημειώσεις
  ’μεση Εισαγωγή
    Αριθμοί και Γωνίες
    Σημεία και Διανύσματα
    Ευθείες και ’ξονες
    Κωνικές τομές
    Συναρτήσεις της μεταβλητής  x
    Προκαθορισμένες Συναρτήσεις και Πράξεις
    Μεταβλητές Boolean και Πράξεις
    Λίστα αντικειμένων και Πράξεις
      Σύγκριση Λιστών από αντικείμενα
      Εφαρμογή προκαθορισμένων Πράξεων και Συναρτήσεων στις Λίστες
    Πίνακες Αντικειμένων και Πράξεις
    Μιγαδικοί Αριθμοί και Πράξεις
  Εντολές
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

     Λίστα αντικειμένων και Πράξεις

Χρησιμοποιώντας τα άγκιστρα , μπορείτε να γράψετε αντικείμενα ,διαχωρισμένα με (,) Τα  αντικείμενα μπορεί να είναι σημεία , τμήματα , κύκλοι κ,λ,π. Τότε δημιουργείται ένα νέο αντικείμενο που θα το ονομάζουμε λίστα.

Παραδείγματα:

·         L = {A, B, Γ} σας δίνει μια λίστα που αποτελείται από τρία εκ των προτέρων οριζόμενα αντικείμενα A, B, και Γ.

·         L = {(0, 0), (1, 1), (2, 2)} παράγει μια λίστα που αποτελείται από σημεία τα οποία δεν είχαν ονομαστεί.


Σημείωση: Από προεπιλογή η λίστα δεν εμφανίζεται στην 
Προβολή Γραφικών.

 

Σχετικές συνδέσεις

’μεση Εισαγωγή
Σύγκριση Λιστών από αντικείμενα
Εφαρμογή προκαθορισμένων Πράξεων και Συναρτήσεων στις Λίστες