Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Πίνακες Αντικειμένων και Πράξεις

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
  Γενικές σημειώσεις
  ’μεση Εισαγωγή
    Αριθμοί και Γωνίες
    Σημεία και Διανύσματα
    Ευθείες και ’ξονες
    Κωνικές τομές
    Συναρτήσεις της μεταβλητής  x
    Προκαθορισμένες Συναρτήσεις και Πράξεις
    Μεταβλητές Boolean και Πράξεις
    Λίστα αντικειμένων και Πράξεις
    Πίνακες Αντικειμένων και Πράξεις
      Πράξεις Πινάκων
    Μιγαδικοί Αριθμοί και Πράξεις
  Εντολές
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

Πίνακες Αντικειμένων και Πράξεις

Το GeoGebra υποστηρίζει επίσης και πίνακες, οι οποίοι παρουσιάζονται σαν λίστα λιστών. Κάθε λίστα της λίστας δηλώνει την γραμμή ( του πίνακα.

Παράδειγμα: Η λίστα  {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}} δηλώνει τον πίνακα: .

 

Σχετικές συνδέσεις

’μεση Εισαγωγή
Πράξεις Πινάκων