Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Μιγαδικοί Αριθμοί και Πράξεις

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Άμεση Εισαγωγή
    Αριθμοί και Γωνίες
    Σημεία και Διανύσματα
    Ευθείες και Άξονες
    Κωνικές τομές
    Συναρτήσεις της μεταβλητής  x
    Προκαθορισμένες Συναρτήσεις και Πράξεις
    Μεταβλητές Boolean και Πράξεις
    Λίστα αντικειμένων και Πράξεις
    Πίνακες Αντικειμένων και Πράξεις
    Μιγαδικοί Αριθμοί και Πράξεις
  Εντολές
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

     Μιγαδικοί Αριθμοί και Πράξεις

Το GeoGebra δεν υποστηρίζει άμεσα την εισαγωγή μιγαδικών αριθμών, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σημεία για να εκτελέσετε τις αντίστοιχες πράξεις για τους μιγαδικούς αριθμούς.

Παράδειγμα: Αν  γράψετε τον μιγαδικό αριθμό  3 + 4i στο  Πεδίο Εισαγωγής  θα πάρετε το σημείο (3, 4) στη  Προβολή Γραφικών. Οι συντεταγμένες του σημείου  σαν  3 + 4i φαίνονται και στη  Προβολή Άλγεβρας.

 

Σημείωση: Μπορείτε να θεωρήσετε οποιοδήποτε σημείο του επιπέδου ως ένα μιγαδικό αριθμό στην  Προβολή Άλγεβρας. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου  Ιδιότητες  για το σημείο και επιλέξτε Μιγαδικός αριθμός  Από την λίστα  μορφή  Συντεταγμένων  στην ετικέτα Άλγεβρα.

 

Αν η μεταβλητή  i  δεν  έχει ακόμα οριστεί , τότε από το πρόγραμμα η μεταβλητή αυτή θα αναγνωρισθεί ως το διατεταγμένο ζεύγος  i = (0, 1) ή ως ο μιγαδικός αριθμός  0 + 1i. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την μεταβλητή  i για να γράψετε μιγαδικούς αριθμούς στο Πεδίο Εισαγωγής: (π,χ., q = 3 + 4i).

 

Παραδείγματα Πρόσθεσης και Αφαίρεσης:

·        (2 + 1i) + (1 – 2i) σας δίνει τον μιγαδικό αριθμό  3 – 1i.

·        (2 + 1i) - (1 – 2i) σας δίνει τον μιγαδικό αριθμό  1 + 3i.

 

Παραδείγματα Πολλαπλασιασμού και Διαίρεσης:

·        (2 + 1i) * (1 – 2i) σας δίνει τον μιγαδικό αριθμό  4 – 3i.

·        (2 + 1i) / (1 – 2i) σας δίνει τον μιγαδικό αριθμό  0 + 1i.

Σημείωση: Ο συνήθης πολλαπλασιασμός  (2, 1)*(1, -2) σας δίνει το εσωτερικό γινόμενο δύο διανυσμάτων.

 

Άλλα Παραδείγματα:

Το GeoGebra αναγνωρίζει τους πραγματικούς από τους μιγαδικούς αριθμούς.

·        3 + (4 + 5i) σας δίνει τον μιγαδικό αριθμό  7 + 5i.

·        3 - (4 + 5i) σας δίνει τον μιγαδικό αριθμό  -1 - 5i.

·        3 / (0 + 1i) σας δίνει τον μιγαδικό αριθμό  0 - 3i.

·        3 * (1 + 2i) σας δίνει τον μιγαδικό αριθμό  3 + 6i.

 

Σχετικές συνδέσεις

Άμεση Εισαγωγή