Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Μεταβλητές Boolean και Πράξεις

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Άμεση Εισαγωγή
    Αριθμοί και Γωνίες
    Σημεία και Διανύσματα
    Ευθείες και Άξονες
    Κωνικές τομές
    Συναρτήσεις της μεταβλητής  x
    Προκαθορισμένες Συναρτήσεις και Πράξεις
    Μεταβλητές Boolean και Πράξεις
      Κουτί Επιλογής και Βέλη πληκτρολογίου
      Πράξεις
    Λίστα αντικειμένων και Πράξεις
    Πίνακες Αντικειμένων και Πράξεις
    Μιγαδικοί Αριθμοί και Πράξεις
  Εντολές
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

     Μεταβλητές Boolean και Πράξεις

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις μεταβλητές Boolean  “true” και “false” στο πρόγραμμα GeoGebra.

Σημείωση: true = αληθές και false = εσφαλμένο, ψευδές.

        

Παράδειγμα: Γράψτε a = true ή  b = false στο Πεδίο Εισαγωγής: και πατήστε το πλήκτρο Enter .

 

Σχετικές συνδέσεις

Άμεση Εισαγωγή
Κουτί Επιλογής και Βέλη πληκτρολογίου
Πράξεις