ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφη - Χαλκιδικό εργαστήριο

Ζωγράφος των Επιγραφών, Μάχη του Ηρακλή με τον τρισώματο Γηρυόνη, Εξοπλισμός του Περσέα


 

Αμφορέας ύψος 48,26 εκ., περ. 550 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1843,0724.1/B155

 

Στην α' πλευρά του αγγείου ο Ηρακλής παλεύει με τον τρισώματο Γηρυόνη. Ήδη δύο από τα σώματα του Γηρυόνη πέφτουν νεκρά, το ένα από τα αριστερά κοιτώντας κατενώπιον και το άλλο από τα δεξιά. Πίσω από τον Ηρακλή η Αθηνά χωρίς τα όπλα της, μόνο με χιτώνα και ιμάτιο προφέρει κύπελο στον Ηρακλή. Πάνω από τις μορφές οι επιγραφές: ΑΦΕΝΑΙΕ, ΕΡΑΚΛΕΣ, ΓΕΡΥΟΝΕΣ.

Στη β' πλευρά ο Περσέας παίρνει τον εξοπλισμό του από τις τρεις Ναϊάδες με την παρουσία της Αθηνάς για να αποκεφαλίσει τη γοργόνα Μέδουσα Ο Περσέας, αγένειος με μοβ χλαμύδα και ξίφος, εκτείνει τα χέρια του προς τις τρεις Νύμφες . Η πρώτη φέρει τα φτερωτά σανδάλια, η δεύτερη τη δερμάτινη περικεφαλαία του Άδη (κυνὴ Αΐδου) που θα τον κάνει αόρατο και η τρίτη την κίβισιν, τον σάκκο όπου θα έβαζε το κεφάλι της Μέδουσας. Πίσω από τον Περσέα στέκεται η Αθηνά με χιτώνα και μοβ ιμάτιο. Οι μορφές φέρουν τις επιγραφές: ΝΕΙΔΕ, ΠΕΡΣΕΥΣ, ΑΘΗΝ[αίη].

 

Ζωγράφος των Επιγραφών, Inscription painter

 

Ζωγράφος των Επιγραφών, Inscription painter

 

Πηγή Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός