ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος της γιγαντομαχίας του Παρισιού, Γιγαντομαχία (επώνυμο αγγείο)


 

Αμφορέας με λαιμό ύψος 13,8 εκ., διάμ. 32,2 εκ., βρέθηκε στο Βούλτσι, περίπου 490-480 π.Χ., Παρίσι, Cabinet des Medailles 573

 

Στο μετάλλιο ο Ποσειδώνας θανατώνει τον γίγαντα Πολυβώτη βυθίζοντας την τρίαινα στο σώμα του ενώ ετοιμάζεται να τον σκεπάσει με βράχο (τη νήσο Νίσυρο).

Με σκηνές γιγαντομαχίας είναι διακοσμημένη και η εξωτερική όψη του αγγείου. Στην εικόνα που ακολουθεί εικονίζεται αριστερά ο Απόλλωνας, στη μέση ο Διόνυσος με ξίφος και κλαδί και δεξιά ο Άρης. Και οι τρεις αντιμτωπίζουν γίγαντες. Στην άλλη όψη εικονίζονται ο Ήφαιστος, ο Ποσειδώνας και ο Ερμής.

 

Ζωγράφος της γιγαντομαχίας του Παρισιού

 

Ζωγράφος της γιγαντομαχίας του Παρισιού

 

Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Παρίσι, Cabinet des Medailles δεσμός