Μεταφράσεις των αρχαίων της Γ' Γυμνασίου

Είσοδος • Αρχαία • Θεωρία Γραμματικής • Ασκήσεις Γραμματικής • Θεωρία Συντακτικού • Ασκήσεις Συντακτικού

 

 

Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση των μεταφράσεων της σελίδας για εκπαιδευτικούς και μόνο σκοπούς.

Δεν επιτρέπεται η η αναπαραγωγή μέρους ή όλου του περιεχομένου του ιστοχώρου,
ιδιαίτερα η εμπορική εκμετάλλευση, χωρίς άδεια.

Καλή είναι η αντιγραφή, αλλά να γίνεται με την ελάχιστη αξιοπρέπεια, αναφέροντας τουλάχιστον τον δημιουργό!

 

 

Για αναλυτική επεξεργασία των ενοτήτων και ασκήσεις λεξιλογικές, γραμματικές και συντακτικές ακολούθησε τους παρακάτω δεσμούς:

Γ1 Γ2  Γ3  Γ4  Γ5  Γ6  Γ7  Γ8  Γ9  Γ10  Γ11  Γ12  Αρρ. 13.2-7


 

1η Ενότητα, Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας

2η Ενότητα, Θυσία για την πατρίδα

3η Ενότητα, Η κατοχή της εξουσίας δεν εγγυάται την ευτυχία

4η Ενότητα, Τα πλεονεκτήματα της ειρήνης

5η Ενότητα, Η ισονομία των πολιτών εγγύηση της δημοκρατίας

6η Ενότητα, Η μουσική εξημερώνει

7η Ενότητα, Η επιστήμη στην υπηρεσία της άμυνας του κράτους

8η Ενότητα, Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς

9η Ενότητα, Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή

10η Ενότητα, Μια τιμητική εξορία

11η Ενότητα, Επικίνδυνες συμμαχίες

12η Ενότητα, Θεϊκές αδυναμίες

Αρριανός, Η μάχη του Γρανικού. Κεφ. 13, 3-7

Αρριανός, Η μάχη του Γρανικού, Κεφ 15, 3-5

Αρριανός, Η μάχη του Γρανικού, Κεφ 15, 5-8

Αρριανός, Η μάχη του Γρανικού, Κεφ. 16, 4-7

Το αρχαίο κείμενο όλων των ενοτήτων