Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Μιχαηλίδης Ευστάθιος

Γατάκια Ας Ανακρίνουμε τη φύση

 • Αρχική σελίδα
 • Το βάζο του γλυκού, οι δυο κούπες και ο καφές
 • Aπλή φυσική
 • ΤΟ ΦΩΣ
 • συχνότητα
 • Ατίπτσυεο
 • Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
 • Α ΛΥΚΕΙΟΥ
 • ΑΝΕΚΔΟΤΑ
 • Το στοιχείο 118 κάνει το ντεμπούτο του στον Περιοδ
 • Μπορεί ένα εργαστηριακό πείραμα να καταστρέψει τη
 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ
 • επιπλέει ή όχι - βίντεο για νηπιαγωγείο
 • ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ - ΒΙΝΤΕΟ
 • Η δύναμη του νερού
 • ΒΙΝΤΕΟ ΠΕΙΡΑΜΑ πίεση αερίου
 • ΤΑΧΥΤΗΤΑ
 • πείραμα Χημείας
 • Συντονισμός
 • Κύματα βαρύτητας
 • Ο Χρόνος που κυλάει
 • ΝΕΡΟ - ΑΛΚΟΟΛΗ
 • Αόρατο Νερό
 • Νόμοι Νεύτωνα 1
 • Δυνάμεις - Ροπές
 • Κρασί
 • Στατικός Ηλεκτρισμός
 • Νόμοι Αερίων
 • Ενέργεια Λαμπτήρα Φωτισμού
 • Φορτιστής Κρεμυδιού
 • ΧΡΟΝΟΣ
 • Η μαγεία της Φυσικής
 • Μπαλόνι - θερμότητα
 • Κυματάκι
 • Άλλες σελίδες Φυσικής
 • οι Ιοί είναι παντού
 • physique des véhicules
 • αρχή ανεξαρτησίας κινήσεων
 • θεώρημα Μεταβολής Κινητικής Ενέργειας
 • Physique ou magic 2
 • l'effet hutchinson
 • Disque d'Euler
 • Maya πολλαπλασιασμός
 • Crayon physiques
 • is it physics ?
 • Funny Physics Videos
 • 2nd Law of Thermodynamics
 • Heat Engine
 • Units - Dimensions - Measurements
 • Classical Mechanics (Stanford)
 • Atoms and Heat
 • Electricity and Magnetism
 • Light I
 • Invisible Light I
 • Waves I
 • Light II
 • Ball-Lightning
 • Lightning
 • orb Lightning
 • Sonic Boom
 •  

  Φθίνουσες Μηχανικές Ταλαντώσεις

  87. Όταν αυξάνεται ο συντελεστής απόσβεσης σε ένα σύστημα που ταλαντώνεται:

  Α. Ο ρυθμός μείωσης του πλάτους: α) Αυξάνεται   β) Μειώνεται   γ) Παραμένει σταθερός

  Β. Η συχνότητα της ταλάντωσης: α) Αυξάνεται   β) Μειώνεται  γ) Παραμένει σταθερή

  88. Η συχνότητα μιας φθίνουσας ταλάντωσης για ορισμένη τιμή της σταθεράς απόσβεσης:

  α) Αυξάνεται   β) Μειώνεται  γ) Παραμένει σταθερή

  89. Για μια φθίνουσα ταλάντωση που ισχύει F=-b.u   είναι Λ=100ln2 s-1. Η περίοδος της ταλάντωσης είναι Τ = 5.10-3  s. Το πλάτος της ταλάντωσης μειώνεται κατά 75% μετά από χρόνο: α) Τ   β) 2Τ  γ) Τ/2   δ) 4Τ

  90. Σε μια φθίνουσα ταλάντωση για την οποία ισχύει F= - b.u  η ενέργεια της ταλάντωσης:

  α) Παραμένει σταθερή.   β) Μειώνεται με σταθερό ρυθμό

  γ) Μειώνεται εκθετικά με το χρόνο      δ) αυξάνεται

  91. Σε μια φθίνουσα ταλάντωση το πλάτος της ταλάντωσης σε χρόνο Δt μειώνεται κατά 50%. Στον ίδιο χρόνο Δt η ενέργεια της ταλάντωσης μειώνεται κατά:       α) 50%         β) 25%           γ) 75%          δ) 100%

  92. Μια φθίνουσα μηχανική ταλάντωση μειώνεται σύμφωνα με τη σχέση Α=Αοet  με Λ=ln4 s-1. Το πλάτος της ταλάντωσης σε χρόνο 2Τ μειώνεται κατά:

  α) 25%    β) 50%   γ) 75%   δ) 100%

  93. Το πλάτος μιας φθίνουσας ταλάντωσης μειώνεται σύμφωνα με τη σχέση: Α=Αοet     Οταν έχουν πραγματοποιηθεί 20 πλήρεις ταλαντώσεις, το πλάτος γίνεται Αο/4. Όταν πραγματοποιηθούν ακόμα 40 πλήρεις ταλαντώσεις, το πλάτος της ταλάντωσης θα είναι:α) Αο/8     β) Αο/16    γ) Αο/64    δ) Αο/12

  94. Σε μια φθίνουσα μηχανική ταλάντωση το πλάτος ελαττώνεται σύμφωνα με τη σχέση Αn=Aoet. Αν σε χρόνο t=2Τ το πλάτος ελαττώνεται κατά 50% να βρείτε την περίοδο Τ της φθίνουσας ταλάντωσης.

  95. Γνωρίζουμε ότι στη διάρκεια της πρώτης περιόδου η ενέργεια μιας φθίνουσας ταλάντωσης μειώνεται κατά 36%. Πόσο χρόνο μετά την έναρξη της ταλάντωσης το πλάτος της θα είναι ίσο με το 64/125 του Αο, όπου Αο το αρχικό πλάτος; Δίνεται η περίοδος της ταλάντωσης Τ=0,2 s και ότι η απόσβαση προκαλείται από δύναμη της μορφής F= - b.u.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Μιχαηλίδης Στάθης ΦΥΣΙΚΟΣ