Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Μιχαηλίδης Ευστάθιος

Γατάκια Ας Ανακρίνουμε τη φύση

 • Αρχική σελίδα
 • Το βάζο του γλυκού, οι δυο κούπες και ο καφές
 • Aπλή φυσική
 • ΤΟ ΦΩΣ
 • συχνότητα
 • Ατίπτσυεο
 • Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
 • Α ΛΥΚΕΙΟΥ
 • ΑΝΕΚΔΟΤΑ
 • Το στοιχείο 118 κάνει το ντεμπούτο του στον Περιοδ
 • Μπορεί ένα εργαστηριακό πείραμα να καταστρέψει τη
 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ
 • επιπλέει ή όχι - βίντεο για νηπιαγωγείο
 • ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ - ΒΙΝΤΕΟ
 • Η δύναμη του νερού
 • ΒΙΝΤΕΟ ΠΕΙΡΑΜΑ πίεση αερίου
 • ΤΑΧΥΤΗΤΑ
 • πείραμα Χημείας
 • Συντονισμός
 • Κύματα βαρύτητας
 • Ο Χρόνος που κυλάει
 • ΝΕΡΟ - ΑΛΚΟΟΛΗ
 • Αόρατο Νερό
 • Νόμοι Νεύτωνα 1
 • Δυνάμεις - Ροπές
 • Κρασί
 • Στατικός Ηλεκτρισμός
 • Νόμοι Αερίων
 • Ενέργεια Λαμπτήρα Φωτισμού
 • Φορτιστής Κρεμυδιού
 • ΧΡΟΝΟΣ
 • Η μαγεία της Φυσικής
 • Μπαλόνι - θερμότητα
 • Κυματάκι
 • Άλλες σελίδες Φυσικής
 • οι Ιοί είναι παντού
 • physique des véhicules
 • αρχή ανεξαρτησίας κινήσεων
 • θεώρημα Μεταβολής Κινητικής Ενέργειας
 • Physique ou magic 2
 • l'effet hutchinson
 • Disque d'Euler
 • Maya πολλαπλασιασμός
 • Crayon physiques
 • is it physics ?
 • Funny Physics Videos
 • 2nd Law of Thermodynamics
 • Heat Engine
 • Units - Dimensions - Measurements
 • Classical Mechanics (Stanford)
 • Atoms and Heat
 • Electricity and Magnetism
 • Light I
 • Invisible Light I
 • Waves I
 • Light II
 • Ball-Lightning
 • Lightning
 • orb Lightning
 • Sonic Boom
 •  

  2. Δύο δορυφόροι Α και Β της ίδιας μάζας m, κινούνται στην ίδια κυκλική τροχιά ακτίνας R, γύρω από τη γη αλλά κατ'αντίθετη φορά ώστε να συγκρουστούν οπωσδήποτε σε κάποιο σημείο της τροχιάς τους. Η κρούση είναι τελείως πλαστική ώστε το αποτέλεσμα της σύγκρουσης να είναι μία μάζα 2 m. Μετά την κρούση η μάζα αυτή:

  Α. Πέφτει κατακόρυφα προς τη γη.

  Β. κινείται ευθύγραμμα κατά την εφαπτομένη της τροχιάς.

  Γ. Μεταβαίνει σε κυκλική τροχιά ακτίνας R/2.

  Δ. μεταβαίνει σε κυκλική τροχιά ακτίνας 2R.

  Ε Ισορροπεί σε ύψος R πάνω από την επιφάνεια της γης.

  3. Ενα σώμα που κινείται σε οριζόντιο επίπεδο χωρίς τριβές με σταθερή ταχύτητα V σπάζει σε δύο τεμάχια με μάζες m1 και m2. Αν m1>m2 και η m1 κινείται με την ίδια ταχύτητα V που εκινείτο αρχικά το σώμα τότε η ταχύτητα της m2 θα είναι:

  Α. μηδέν

  Β. της ίδιας διεύθυνσης και φοράς με την V αλλά μεγαλύτερης τιμής.

  Γ. θα σχηματίζει ορθή γωνία με την V.

  Δ. ίσου μέτρου με την V αλλά αντίθετης φοράς.

  Ε. ακριβώς η ίδια με την ταχύτητα της μάζας m1

  4. Δύο αμαξάκια Κ με μάζα 2 kg και Λ με μάζα 1 kg συγκρατούνται στη θέση τους με ελατήριο αμελητέας μάζας συσπειρωμένο. Όταν αφεθούν ελεύθερα η μέγιστη ταχύτητα που αποκτά το Κ είναι 4 m/s. Η ενέργεια του συσπειρωμένου ελατηρίου σε J ήταν:

  Α. 8         Β. 16          Γ. 32          Δ. 40          Ε. 48

  6. Δύο σφαίρες Α και Β με μάζες 8 kg και 2 kg αντίστοιχα κινούνται πάνω στην ίδια ευθεία με αντίθετη φορά χωρίς τριβές και οι ταχύτητες τους είναι 5 m/s  και 8 m/s αντίστοιχα. Η κρούση που συμβαίνει μεταξύ τους είναι κεντρική και τελείως πλαστική και διαρκεί 0,2 s. Να βρεθούν:

  α) Η ταχύτητα των δύο σφαιρών μετά την κρούση.

  β) Η μεταβολή της κινητικής ενέργειας της κάθε σφαίρας.

  γ) Η μέση δύναμη που ασκήθηκε στην κάθε σφαίρα κατά τηδιάρκεια της κρούσης.

  δ) Να παρσταθεί γραφικά η ορμή σε συνάρτηση με το χρόνο, για τις δύο σφαίρες στο ίδιο διάγραμμα για χρονικό διάστημα 1 s στο οποίο η κρούση να φαίνεται ότι έγινε μεταξύ 0,4 s και 0,6 s.

  7. Βλήμα το οποίο κινείται οριζόντια και με βόρεια κατεύθυνση εκρήγνυται και χωρίζεται σε δύο θραύσματα. Αν το ένα από αυτά έςχει ορμή που είναι κατακόρυφη τότε η ορμή του άλλου θα είναι:

  Α. κατακόρυφη προς τα πάνω

  Β. κατακόρυφη προς τα κάτω

  Γ. οριζόντια προς το βορρά

  Δ. οριζόντια προς το νότο

  Ε. πλάγια

  8. Σφαίρα μάζας m κινείται με ταχύτητα V και συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με άλλη ακίνητη σφαίρα της ίδιας μάζας. Αν η διάρκεια της κρούσης είναι t, τότε να βρείτε το μέτρο της μέσης δύναμης που ασκήθηκε πάνω στη δεύτερη σφαίρα κατά τη διάρκεια της κρούσης  (σε συνάρτηση με τα m,t, V).

  9. Μια ελαστική σφαίρα μάζας m που κινείται οριζόντια με ταχύτητα u προς τα δεξιά κτυπά πάνω σε κατακόρυφο τοίχο. Αν η κρούση είναι τελείως ελαστική τότε η μεταβολή στην ορμή της σφαίρας θα είναι:

  Α. mu προς τα δεξιά

  Β. mu προς τα αριστερά

  Γ. 2mu προς τα αριστερά

  Δ. 2mu προς τα δεξιά

  Ε. μηδέν

  10. Σώμα το οποίο αρχικά βρισκόταν σε ηρεμία εκρήγνυται, διασπώμενο σε δύο θραύσματα με μάζες m και 3m αντίστοιχα, των οποίων η ολική κινητική ενέργεια είναι Κ. Η κινητική ενέργεια του θραύσματος με μάζα m μετά την έκρηξη ισούται με:

  A. K/6     B. K/3        Γ. 2K/3       Δ. 3Κ/4        Ε.4Ε/5

  11. Δύο αμαξάκια, Χ και Υ, μάζας 2 kg και 4 kg αντίστοιχα κινούνται με αντίθετη κατεύθυνση. Το αμαξάκι κινείται με ταχύτητα 12 m/s και το Υ με ταχύτητα 3 m/s. Τα δύο αμαξάκια συγκρούονται και μετά την κρούση κινούνται μαζί. Το ποσό της κινητικής ενέργειας που "χάθηκε" κατά την κρούση είναι:

  Α. 18 J      Β. 54 J        Γ. 96 J          Δ. 108 J         Ε. 150 J 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Μιχαηλίδης Στάθης ΦΥΣΙΚΟΣ