Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Μιχαηλίδης Ευστάθιος

Γατάκια Ας Ανακρίνουμε τη φύση

 • Αρχική σελίδα
 • Το βάζο του γλυκού, οι δυο κούπες και ο καφές
 • Aπλή φυσική
 • ΤΟ ΦΩΣ
 • συχνότητα
 • Ατίπτσυεο
 • Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
 • Α ΛΥΚΕΙΟΥ
 • ΑΝΕΚΔΟΤΑ
 • Το στοιχείο 118 κάνει το ντεμπούτο του στον Περιοδ
 • Μπορεί ένα εργαστηριακό πείραμα να καταστρέψει τη
 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ
 • επιπλέει ή όχι - βίντεο για νηπιαγωγείο
 • ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ - ΒΙΝΤΕΟ
 • Η δύναμη του νερού
 • ΒΙΝΤΕΟ ΠΕΙΡΑΜΑ πίεση αερίου
 • ΤΑΧΥΤΗΤΑ
 • πείραμα Χημείας
 • Συντονισμός
 • Κύματα βαρύτητας
 • Ο Χρόνος που κυλάει
 • ΝΕΡΟ - ΑΛΚΟΟΛΗ
 • Αόρατο Νερό
 • Νόμοι Νεύτωνα 1
 • Δυνάμεις - Ροπές
 • Κρασί
 • Στατικός Ηλεκτρισμός
 • Νόμοι Αερίων
 • Ενέργεια Λαμπτήρα Φωτισμού
 • Φορτιστής Κρεμυδιού
 • ΧΡΟΝΟΣ
 • Η μαγεία της Φυσικής
 • Μπαλόνι - θερμότητα
 • Κυματάκι
 • Άλλες σελίδες Φυσικής
 • οι Ιοί είναι παντού
 • physique des véhicules
 • αρχή ανεξαρτησίας κινήσεων
 • θεώρημα Μεταβολής Κινητικής Ενέργειας
 • Physique ou magic 2
 • l'effet hutchinson
 • Disque d'Euler
 • Maya πολλαπλασιασμός
 • Crayon physiques
 • is it physics ?
 • Funny Physics Videos
 • 2nd Law of Thermodynamics
 • Heat Engine
 • Units - Dimensions - Measurements
 • Classical Mechanics (Stanford)
 • Atoms and Heat
 • Electricity and Magnetism
 • Light I
 • Invisible Light I
 • Waves I
 • Light II
 • Ball-Lightning
 • Lightning
 • orb Lightning
 • Sonic Boom
 •  

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

  1ο Μάθημα (κινηματική προσέγγιση)

  1. Δώστε τους ορισμούς : α) περιοδικά φαινόμενα, β) περίοδος , γ) συχνότητα, δ) ταλάντωση, ε) γραμμική ταλάντωση, στ) ΑΑΤ, ζ) πλάτος ΑΑΤ.

  2. Πόσο είναι το έργο της συνισταμένης των δυνάμεων σε σώμα που κάνει Α.Α.Τ. στη διάρκεια μιας περιόδου; Είναι συντηρητική δύναμη ή όχι;

  3.Α) Τριπλασιάζουμε το πλάτος μιας ταλάντωσης (ΑΑΤ). Πόσο τοις % θα μεταβληθούν : α) η ενέργεια; β) η περίοδος, γ) η σταθερά D, δ) η μέγιστη ταχύτητα;

  Β) Ερώτηση 1.1 σελίδα 31 σχολικού βιβλίου

  4. Τι λέμε γωνιακή ταχύτητα; Ποια η μονάδα μέτρησης της;

  5. Η εξίσωση της ταχύτητας σε μια ΑΑΤ δίνεται από τη σχέση u=10 συνπ/6 t στο S.I. Προσδιορίστε όσα στοιχεία μπορείτε από την εξίσωση αυτή.

  6. Σε χρόνο Τ σε ΑΑΤ πόση είναι η μετατόπιση; και πόση η συνολική απόσταση;

  7. Ποια η φυσική σημασία της γωνιακής συχνότητας;

  8. α) Η απομάκρυνση και η ταχύτητα έχουν πάντα το ίδιο πρόσημο; εξηγήστε. β) Η ταχύτητα και η επιτάχυνση έχουν πάντα αντίθετο πρόσημο;

  9. Να γράψετε τις εξισώσεις της απομάκρυνσης, σε συνάρτηση με τον χρόνο, δύο ΑΑΤ Α και Β που έχουν αρχική φάση με στοιχεία: α) ίδιο πλάτος, ίδια συχνότητα και διαφορά φάσης π/2, β) ίδιο πλάτος, ίδια συχνότητα και διαφορά φάσης π, γ) Πλάτος της Α διπλάσιο του πλάτους της Β, ίδια συχνότητα και διαφορά φάσης π/2, δ) ίδιο πλάτος, ίδια φάση και συχνότητα της Α διπλάσια της συχνότητας της Β.

  10. Στην ΑΑΤ είναι συμφασικά τα μεγέθη: x, u, a ;

  11. Σώμα εκτελεί γραμμική αρμονική ταλάντωση με πλάτος A=10 cm και περίοδο Τ=6 s. Όταν η απομάκρυνση του είναι 8 cm η ταχύτητα του σώματος σε cm/s είναι:   Α. 4π        Β. 2π         Γ. π         Δ. π/2        Ε. π/4       

  12. Σε μία ΑΑΤ τη χρονική στιγμή t=0 sec είναι χ=Α/2. Να βρείτε την αρχική φάση της ταλάντωσης.

  13. Ενα υλικό σημείο εκτελεί γραμμική αρμονική ταλάντωση σύμφωνα με την εξίσωση ψ = 0,1 συν(3πt + π/3) στην οποία το πλάτος της ταλάντωσης μετριέται σε m και ο χρόνος σε s.

  α) Η περίοδος αυτής της ταλάντωσης σε s είναι:

  Α. 3/2     Β. 3     Γ. 1/3        Δ. 2/3     Ε. 3π

  β) Το πλάτος της ταχύτητας της ταλάντωσης σε m/s είναι:

  Α. 0,1     Β. 0,3      Γ. 0,3π       Δ. 0,6π     Ε. π

  14. Υλικό σημείο εκτελεί Α.Α.Τ με συχνότητα 20 Hz και πλάτος 10 cm. Στην αρχή των χρόνων η απομάκρυνση είναι 5 cm και η ταχύτητα του αρνητική. Να βρεθεί η απομάκρυνση του τη χρονική στιγμή 1/8 sec.

  15.Α) Η εξίσωση της ταχύτητας υλικού σημείου που εκτελεί Α.Α.Τ. δίνεται από τη σχέση υ = - π ημ(2πt - π/3),  με υ σε cm/sec και t σε sec. Βρείτε το πλάτος, την κυκλική συχνότητα και την αρχική φάση.

  Β) Ερώτηση 1.2 σχολικού βιβλίου

  16.Α) Ένα σώμα εκτελεί Α.Α.Τ. με πλάτος Α=+0,2 m και περίοδο Τ=4 sec. Τη χρονική στιγμή t= 0 sec η απομάκρυνση του κινητού είναι χ= +Α. Να βρείτε: α) Την αρχική φάση της ταλάντωσης.

  β) Τη χρονική στιγμή που το σώμα έχει για πρώτη φορά απομάκρυνση χ=-0,1 m και αρνητική φορά κίνησης.

  Β) Ερωτήσεις 1.6 και 1.7 σχολικού βιβλίου

  17. Σώμα μάζας 1 kg εκτελεί Α.Α.Τ. και η απομάκρυνση δίνεται από την σχέση ψ=0,8ημ(π/3)t  (S.I).

  α) Να βρείτε τις χρονικές στιγμές που η απομάκρυνση είναι ίση με το μισό του πλάτους.

  β) Πότε το παραπάνω θα συμβεί για δεύτερη φορά;

  γ) Ποιο είναι το έργο της συνισταμένης των δυνάμεων από την t=0 s έως την t=1 s;

  δ) Ποια είναι η μεταβολή της ορμής του σώματος στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα;

  Δίνεται π2 =10.

  18.Α) Ένα σώμα εκτελεί ΑΑΤ και σε χρόνο 6π sec εκτελεί 12 πλήρεις ταλαντώσεις. Πόση είναι η κυκλική συχνότητα;

  Β) Άσκηση 1.28 σχολικού βιβλίου

  19. Ένα υλικό σημείο εκτελεί ΑΑΤ και σε κάποιο τυχαίο σημείο Α έχει ταχύτητα 8 m/s και επιτάχυνση 5 m/s2 ενώ σε κάποιο άλλο σημείο Β έχει ταχύτητα 10 m/s και επιτάχυνση 4 m/s2. Να βρεθούν α) η περίοδος και β) το πλάτος της ΑΑΤ.

  20. Πρόβλημα 1.37 σχολικού βιβλίου (σελίδα

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Μιχαηλίδης Στάθης ΦΥΣΙΚΟΣ