Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Μιχαηλίδης Ευστάθιος

Γατάκια Ας Ανακρίνουμε τη φύση

 • Αρχική σελίδα
 • Το βάζο του γλυκού, οι δυο κούπες και ο καφές
 • Aπλή φυσική
 • ΤΟ ΦΩΣ
 • συχνότητα
 • Ατίπτσυεο
 • Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
 • Α ΛΥΚΕΙΟΥ
 • ΑΝΕΚΔΟΤΑ
 • Το στοιχείο 118 κάνει το ντεμπούτο του στον Περιοδ
 • Μπορεί ένα εργαστηριακό πείραμα να καταστρέψει τη
 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ
 • επιπλέει ή όχι - βίντεο για νηπιαγωγείο
 • ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ - ΒΙΝΤΕΟ
 • Η δύναμη του νερού
 • ΒΙΝΤΕΟ ΠΕΙΡΑΜΑ πίεση αερίου
 • ΤΑΧΥΤΗΤΑ
 • πείραμα Χημείας
 • Συντονισμός
 • Κύματα βαρύτητας
 • Ο Χρόνος που κυλάει
 • ΝΕΡΟ - ΑΛΚΟΟΛΗ
 • Αόρατο Νερό
 • Νόμοι Νεύτωνα 1
 • Δυνάμεις - Ροπές
 • Κρασί
 • Στατικός Ηλεκτρισμός
 • Νόμοι Αερίων
 • Ενέργεια Λαμπτήρα Φωτισμού
 • Φορτιστής Κρεμυδιού
 • ΧΡΟΝΟΣ
 • Η μαγεία της Φυσικής
 • Μπαλόνι - θερμότητα
 • Κυματάκι
 • Άλλες σελίδες Φυσικής
 • οι Ιοί είναι παντού
 • physique des véhicules
 • αρχή ανεξαρτησίας κινήσεων
 • θεώρημα Μεταβολής Κινητικής Ενέργειας
 • Physique ou magic 2
 • l'effet hutchinson
 • Disque d'Euler
 • Maya πολλαπλασιασμός
 • Crayon physiques
 • is it physics ?
 • Funny Physics Videos
 • 2nd Law of Thermodynamics
 • Heat Engine
 • Units - Dimensions - Measurements
 • Classical Mechanics (Stanford)
 • Atoms and Heat
 • Electricity and Magnetism
 • Light I
 • Invisible Light I
 • Waves I
 • Light II
 • Ball-Lightning
 • Lightning
 • orb Lightning
 • Sonic Boom
 •  

  117. Ο ιστός που καλύπτει το σώμα με τη μορφή του δέρματος και τις κοιλότητες του σώματος με τη μορφή των μεμβρανών είναι ο :

  α) μυικός     β) επιθηλιακός   γ) συνδετικός    δ) νευρικός

  118. Ο ιστός που υπάρχει σε όλο το σώμα και κρατάει όλους τους ιστούς μαζί και συναντάται στους συνδέσμους των αρθρώσεων και στους τένοντες που συνδέουν τους σκελετικούς μυς με τα οστά είναι ο:

  α) μυικός     β) επιθηλιακός   γ) συνδετικός    δ) νευρικός

  119. Ο ιστός που έχει τα κύτταρα τα οποία έχουν την ικανότητα να κονταίνουν, όταν συσπώνται και να μακραίνουν όταν χαλαρώνουν επιτρέποντας κινήσεις είναι ο:       α) μυικός     β) επιθηλιακός   γ) συνδετικός    δ) νευρικός

  120. Ο ιστός που αποτελεί τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό και που μεταφέρει μηνύματα και ερεθίσματα και ρυθμίζει τις λειτουργίες πολλών οργάνων του σώματος είναι ο:

  α) μυικός     β) επιθηλιακός   γ) συνδετικός    δ) νευρικός

  121. Τα βακτήρια και τα κυανοβατήρια:

  α) είναι μονοκύτταροι οργανισμοί

  β) είναι προκαρυωτικοί οργανισμοί

  γ) το (α) και το (β)

  δ) τίποτα από τα παραπάνω

  122. Τα ζωντανά κύτταρα βρίσκονται σε διαρκή ανταλλαγή ουσιών με το περιβάλλον. Αυτό σημαίνει:

  α) μόνο εισαγωγή χρήσιμων ουσιών

  β) εισαγωγή χρήσιμων και ποβολή άχρηστων ουσιών

  γ) εισαγωγή άχρηστων και αποβολή χρήσιμων ουσιών

  δ) μόνο αποβολή άχρηστων ουσιών

  123. Τα κύτταρα έχουν τέτοιο σχήμα ώστε:

  α) να έχουν μικρό όγκο και τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια

  β) να έχουν μεγάλο όγκο και τη μικρότερη δυνατή επιφάνεια

  γ) να έχουν μικρό όγκο και τη μικρότερη δυνατή επιφάνεια

  δ) να έχουν μεγάλο όγκο και τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια

  124. Τα υδρόφιλα τμήματα των λιπιδίων της πλασματικής μεμβράνης στρέφονται προς:

  α) το εξωκυττάριο περιβάλλον

  β) το ενδοκυττάριο περιβάλλον

  γ) το εξωκυττάριο και το ενδοκυττάριο περιβάλλον

  δ) το εσωτερικό της μεμβράνης

  125. Τα υδρόφοβα τμήματα των λιπιδίων της πλασματικής μεμβράνης στρέφονται προς:

  α) το εξωκυττάριο περιβάλλον

  β) το ενδοκυττάριο περιβάλλον

  γ) το εξωκυττάριο και το ενδοκυττάριο περιβάλλον

  δ) το εσωτερικό της μεμβράνης

  126. Η ονομασία «ρευστό μωσαϊκό» για την πλασματική μεμβράνη αποδίδει τη δυνατότητα να ολισθαίνουν πλαγίως:

  α) οι πρωτεΐνες της

  β) τα περισσότερα λιπίδια της και αρκετές από τις πρωτεΐνες της

  γ) τα λιπίδια και οι πρωτεΐνες της

  δ) τα λιπίδια της

  127. Ο ρόλος των πρωτεϊνών της μεμβράνης είναι:

  α) μόνο δομικός

  β) μόνο λειτουργικός

  γ) αποταμιευτικός

  δ) δομικός και λειτουργικός

  128. Η πλασματική μεμβράνη, ως προς τις χημικές ουσίες που μεταφέρονται μέσω αυτής, είναι:

  α) όλα τα παρακάτω

  β) εκλεκτικά διαπερατή

  γ) αδιαπέραστη

  δ) τελείως διαπερατή

  129. Οι κύριοι τύποι μεταφοράς ουσιών μέσω της πλασματικής μεμβράνης είναι:

  α) η παθητική μεταφορά και η ενεργητική μεταφορά

  β) η διάχυση, η ενεργητική μεταφορά και η ενδοκύττωση

  γ) η παθητική μεταφορά, η ενεργητική μεταφορά και η ενδοκύττωση και εξωκύττωση

  δ) η ώσμωση, η ενεργητική μεταφορά και η ενδοκύττωση και εξωκύττωση

  130. Στα ανθρώπινα κύτταρα η ενδοκύττωση χρησιμεύει:

  α) για τη θρέψη τους

  β) ως αμυντικός μηχανισμός

  γ) για τη θρέψη και ως αμυντικός μηχανισμός

  δ) σε τίποτα από τα παραπάνω

  131. Με τη διαδικασία της εξωκύττωσης τα κύτταρα:

  α) απομακρύνουν άχρηστες ουσίες

  β) εξάγουν χρήσιμες ουσίες γενικότερα για τον οργανισμό

  γ) εξάγουν ουσίες – μηνύματα για άλλα κύτταρα

  δ) όλα τα παραπάνω

  132. Στα κύτταρα ενός πολυκύτταρου οργανισμού γίνεται μία διαρκής ανταλλαγή μηνυμάτων έτσι ώστε:

  α) τα κύτταρα να αναγνωρίζονται μεταξύ τους

  β) να συντονίζουν τη δράση τους

  γ) να τροποποιούν τη λειτουργία τους

  δ) όλα τα παραπάνω

  133. Τα κύτταρα ενός οργανισμού αναγνωρίζονται μεταξύ τους με :

  α) τις γλυκοπρωτεΐνες τους

  β) τα φωσφολιπίδια τους

  γ) με τις πρωτεΐνες τους

  δ) με τα σάκχαρά τους

  134. Τα κύτταρα στόχοι:

  α) παράγουν τις ουσίες μηνύματα

  β) διαθέτουν κατάλληλους υποδοχείς για συγκεκριμένες ουσίες- μηνύματα

  γ) διαθέτουν κατάλληλους υποδοχείς για όλες τις ουσίες μηνύματα

  δ) δε διαθέτουν υποδοχείς

  135. Ποια από τις επόμενες ομάδες αίματος μπορεί να χαρακτηριστεί ως «πανδότης» :

  α) O Rh-       β) O Rh+          γ) AB Rh-         δ) AB Rh+

  136. Ποια από τις επόμενες ομάδες αίματος μπορεί να χαρακτηριστεί ως «πανδέκτης» :

  α) O Rh-       β) O Rh+          γ) AB Rh-         δ) AB Rh+

  137. Ποιο από αυτά που αναφέρονται παρακάτω δεν υπάρχει στον πυρήνα:    α) χρωματίνη    β) πυρηνίσκοι      γ) κεντροσωμάτιο    δ) πυρηνόπλασμα

  138. Η πυρηνική μεμβράνη είναι: 

  α) διπλή στοιχειώδης μεμβράνη           β) απλή στοιχειώδης μεμβράνη

  γ) ίδια με την πλασματική μεμβράνη αλλά με πυρηνικούς πόρους

  δ)  τίποτα από τα παραπάνω

  139. Η χρωματίνη αποτελείται από:

  α) DNA    β) RNA        γ ) πρωτεΐνες    δ) όλα τα α, β, γ

  140. Στους πυρηνίσκους συντίθεται:

  α) mRNA    β) rRNA         γ) tRNA      δ) όλα τα α, β, γ

  141. Στον πυρήνα του κυττάρου γίνεται σύνθεση:

  α) DNA      β) πρωτεϊνών    γ) σακχάρων    δ) ριβοσωμάτων

  142. Η σύνθεση των πολυπεπτιδικών αλυσίδων γίνεται:

  α) στα μιτοχόνδρια

  β) στα ριβοσώματα

  γ) στον πυρηνίσκο

  δ) στο αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο

  143. Τα ριβοσώματα ανιχνεύονται:

  α) στον πυρήνα και στο κυτταρόπλασμα

  β) στο αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο και ελεύθερα στο κυτταρόπλασμα

  γ) στα μιτοχόνδρια και στους χλωροπλάστες

  δ) το β και το γ

  144. Το σύμπλεγμα Golgi σχετίζεται με:

  α) τη σύνθεση λιπιδίων

  β) την οξείδωση λιπαρών οξέων

  γ) την παραγωγή πρωτεϊνών

  δ) τη χημική επεξεργασία πρωτεϊνών

  145. Το σύμπλεγμα Golgi αποτελείται από:

  α) αγωγούς και κύστεις

  β) ομάδες παράλληλων πεπλατυσμένων σάκων

  γ) μικρά σφαιρικά κυστίδια

  δ) σφαιρικά οργανίδια

  146. Τα οργανίδια που περιέχουν ένζυμα, τα οποία διασπούν μακρομόρια καταναλώνοντας νερό είναι τα:

  α) λυσοσώματα

  β) υπεροξειδιοσώματα

  γ) κενοτόπια

  δ) χυμοτόπια

  147. Τα κενοτόπια:

  α) υπάρχουν μόνο σε ζωικά κύτταρα

  β) υπάρχουν μόνο σε φυτικά κύτταρα

  γ) περιέχουν ένα υδατώδες υγρό

  δ) περιέχουν υδρολυτικά ένζυμα

  148. Οι μικροσωληνίσκοι, εκτός από τη συμμετοχή τους στον κυτταρικό σκελετό:

  α) είναι δομικά συτατικά των βλεφαρίδων και των μαστιγίων

  β) συμμετέχουν στο σχηματισμό της μιτωτικής ατράκτου και του κεντροσωματίου

  γ) συγκροτούν το φραγμοπλάστη κατά τη διαίρεση των φυτικών κυττάρων

  δ) όλα τα παραπάνω

  149. Από το γάμο ενός ανδρός με ομάδα αίματος Α, του οποίου η μητέρα είναι ομάδας αίματος Β και η αδελφή ομάδας αίματος Ο, με μία γυναίκα ομ΄δας αίματος Β, της οποίας ο πατέρας είναι ομάδας αίματος Ο, ποια είναι η πιθανότητα να γεννηθεί αγόρι ομάδας αίματος Ο;

  α) 1/2

  β) 1/4

  γ) 1/8

  δ) 1/16

  150. Εάν ο πατέρας σας ανήκει στην ομάδα αίματος Α και η μητέρα σας στην ομάδα αίματος Ο, η πιθανή ομάδα αίματος στην οποία ανήκετε θα είναι:

  α) η Α ή η Β

  β) η Α ή η Ο

  γ) η Α ή η ΑΒ

  δ)η Β ή η Ο

  151. Ποιος είναι ο αριθμός των διαφορετικών χρωμοσωμάτων που απαντάται στο ανθρώπινο είδος;

  α) 22        β) 23           γ) 24          δ) 46

  152. Στον ανθρώπινο εγκέφαλο, ο λόγος των νευρογλοιακών κυττάρων προς τους νευρώνες είναι:

  α) 10:1

  β) 5:1

  γ) 1:10

  δ) 1:1

  153. Από ποια περιοχή του εγκέφαλου προέρχεται ο θάλαμος και ο υποθάλαμος;

  Α) τον οπίσθιο εγκέφαλο

  Β) το μέσο εγκέφαλο

  Γ) το διάμεσο εγκέφαλο

  Δ) τον τελικό εγκέφαλο

  154. Ο λόγος της καρδιακής παροχής (L/min) προς τον καρδιακό παλμό (παλμοί/min) ισούται με:

  α) τον καρδιακό δείκτη

  β) τον όγκο παλμού

  γ) την καρδιακή αποδοτικότητα

  δ) τη μέση αρτηριακή πίεση

  155.     Το δυναμικό ηρεμίας των νευρικών κυττάρων κυμαίνεται μεταξύ:

  Α) -65 mV και -90 mV

  Β) -65 mV και +65 mV

  Γ) -70 mV και +90 mV

  Δ) -70 mV και -5 mV

  156. Ποια από τις ακόλουθες κατηγορίες κυττάρων παρουσιάζει τη μικρότερη διάρκεια ζωής;

  α) τα ερυθροκύτταρα

  β) τα αιμοπετάλια

  γ) τα λεμφοκύτταρα

  δ) τα δικτυοερυθροκύτταρα

   157.Η μέση διάρκεια ζωής των ώριμων ερυθροκυττάρων ενός ενήλικου ατόμου είναι:

  α) 60 ημέρες

  β) 90 ημέρες

  γ) 120 ημέρες

  δ) 200 ημέρες

  Μιχαηλίδης Στάθης ΦΥΣΙΚΟΣ