Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Μιχαηλίδης Ευστάθιος

Γατάκια Ας Ανακρίνουμε τη φύση

 • Αρχική σελίδα
 • Το βάζο του γλυκού, οι δυο κούπες και ο καφές
 • Aπλή φυσική
 • ΤΟ ΦΩΣ
 • συχνότητα
 • Ατίπτσυεο
 • Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
 • Α ΛΥΚΕΙΟΥ
 • ΑΝΕΚΔΟΤΑ
 • Το στοιχείο 118 κάνει το ντεμπούτο του στον Περιοδ
 • Μπορεί ένα εργαστηριακό πείραμα να καταστρέψει τη
 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ
 • επιπλέει ή όχι - βίντεο για νηπιαγωγείο
 • ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ - ΒΙΝΤΕΟ
 • Η δύναμη του νερού
 • ΒΙΝΤΕΟ ΠΕΙΡΑΜΑ πίεση αερίου
 • ΤΑΧΥΤΗΤΑ
 • πείραμα Χημείας
 • Συντονισμός
 • Κύματα βαρύτητας
 • Ο Χρόνος που κυλάει
 • ΝΕΡΟ - ΑΛΚΟΟΛΗ
 • Αόρατο Νερό
 • Νόμοι Νεύτωνα 1
 • Δυνάμεις - Ροπές
 • Κρασί
 • Στατικός Ηλεκτρισμός
 • Νόμοι Αερίων
 • Ενέργεια Λαμπτήρα Φωτισμού
 • Φορτιστής Κρεμυδιού
 • ΧΡΟΝΟΣ
 • Η μαγεία της Φυσικής
 • Μπαλόνι - θερμότητα
 • Κυματάκι
 • Άλλες σελίδες Φυσικής
 • οι Ιοί είναι παντού
 • physique des véhicules
 • αρχή ανεξαρτησίας κινήσεων
 • θεώρημα Μεταβολής Κινητικής Ενέργειας
 • Physique ou magic 2
 • l'effet hutchinson
 • Disque d'Euler
 • Maya πολλαπλασιασμός
 • Crayon physiques
 • is it physics ?
 • Funny Physics Videos
 • 2nd Law of Thermodynamics
 • Heat Engine
 • Units - Dimensions - Measurements
 • Classical Mechanics (Stanford)
 • Atoms and Heat
 • Electricity and Magnetism
 • Light I
 • Invisible Light I
 • Waves I
 • Light II
 • Ball-Lightning
 • Lightning
 • orb Lightning
 • Sonic Boom
 •  

  Ερωτήσεις πολλαπλή επιλογής:

  Η ινσουλίνη είναι: Α. Βιταμίνη  Β. Υδατάνθρακας   Γ. Ορμόνη

  Οι ορμόνες είναι μόρια οργανικών ενώσεων που εκκρίνονται από τους:

  Α. εξωκρινείς αδένες  Β. ενδοκρινείς αδένες  Γ υποδοχείς των κυτταρικών μεμβρανών

  3. Τα κύτταρα που δεν έχουν πυρήνα και το DNA  βρίσκεται ελεύθερο στο κυτταρόπλασμα λέγονται: Α. προκαρυωτικά  Β. ευκαρυωτικά  Γ. οργανύλλια

  4. Βρίσκονται πάνω στην κυτταρική μεμβράνη και ελέγχουν την δίοδο ουσιών:

  Α. υδατάνθρακες   Β. πρωτεΐνες    Γ. μιτοχόνδρια      Δ. κενοτόπια

  5. Οι συνθέσεις των πρωτεϊνών επιτελούνται στα:

  Α. μιτοχόνδρια  Β. κενοτόπια   Γ. ριβοσώματα  Δ. λυσοσώματα

  6.Στο αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο βρίσκονται τα:

  Α. μιτοχόνδρια  Β. κενοτόπια   Γ. ριβοσώματα  Δ. λυσοσώματα

  7. Αποχετευτικοί χώροι του κυττάρου είναι τα:

  Α. μιτοχόνδρια  Β. κενοτόπια   Γ. ριβοσώματα  Δ. λυσοσώματα

  8. Ενεργειακά κέντρα του κυττάρου όπου παράγεται το ΑΤΡ είναι τα:

  Α. μιτοχόνδρια  Β. κενοτόπια   Γ. ριβοσώματα  Δ. λυσοσώματα

  9. Εξασφαλίζουν τις κινήσεις ενός κυττάρου όπως τη συστολή των μυϊκών κυττάρων:         Α. μικροσωληνίσκοι            Β. πυρηνίσκοι         Γ. κυστίδια        Δ. στόματα ενδοπλασματικού δικτύου

   

        10. Το εξωκυττάριο υγρό περιέχει μεγάλες ποσότητες:

   Α. νατρίου         Β. καλίου             Γ. θείου            Δ. χλωρίου

        11. Διαχωρίζει το ενδοκυττάριο από το εξωκυττάριο υγρό: 

  Α. η αντλία νατρίου-καλίου  Β. συσκευή Golgi   Γ. η κυτταρική μεμβράνη

        12. Ουσίες όπως η γλυκόζη και τα αμινοξέα για να περάσουν μέσα από την κυτταρική μεμβράνη χρησιμοποιούν το μηχανισμό:

  Α. της διευκολυνόμενης διάχυσης    Β. της παθητικής μεταφοράς  Γ. απλής διάχυσης

         13.  Ουσίες όπως το οξυγόνο, το διοξείδιο του άνθρακα, το οινόπνευμα και τα λιπαρά οξέα για να περάσουν μέσα από την κυτταρική μεμβράνη χρησιμοποιούν το μηχανισμό:

  Α. της διευκολυνόμενης διάχυσης    Β. της παθητικής μεταφοράς  Γ. απλής διάχυσης

         14. Η αντλία νατρίου – καλίου μεταφέρει:

  Α. 3 Κ+ μέσα στο κύτταρο               Β. 2 Κ+ έξω από το κύτταρο

  Γ. 3 Να+ έξω από το κύτταρο          Δ.  2 Να+ μέσα στο κύτταρο

  15. Στη διατήρηση της ρευστότητας των κυτταρικών μεβρανών σημαντικό ρόλο παίζει:

  Α. η κυτταρίνη     Β. η γλυκόζη    Γ. η χοληστερόλη   Δ. η αιμοσφαιρίνη

  16. Ένα στερεοειδές, που είναι γνωστό περισσότερο για τις αρνητικές συνέπειες του, στην υγεία μας, αφού προκαλεί αρτηριοσκλήρυνση είναι:

  Α. η κυτταρίνη     Β. η γλυκόζη    Γ. η χοληστερόλη   Δ. η αιμοσφαιρίνη

  17. Περιέχουν υδρολυτικά ένζυμα που βοηθούν στην πέψη μεγαλομοριακών ουσιών ενδοκυτταρικής ή εξωκυτταρικής προέλευσης, αλλά και μικροοργανισμών, που πιθανόν έχουν εισβάλει στο κύτταρο με τη διαδικασία της ενδοκύττωσης :

  Α. Λυσοσώματα         Β. Ριβοσώματα       Γ. Πυρηνίσκοι   

  Δ. Μικροσωλινίσκοι

  18. Είναι τοξικό για το κύτταρο:

  Α. Η2Ο2                       Β. Η2Ο                 Γ. Νάτριο          Δ. Κάλιο

  19. Η μεσόφαση υποδιαιρείται στα στάδια G1, S , και G2.Το μεγαλύτερο σε διάρκεια όπου γίνεται η σύνθεση mRNA, tRNA, ριβοσωμάτων και πρωτεϊνών είναι το:

  Α. στάδιο G1                               B. στάδιο S                         Γ. στάδιο G2

  20. Σε ποιο στάδιο γίνεται ο αυτοδιπλασιασμός του γενετικού υλικού, δηλαδή η αντιγραφή του DNA:

  Α. στάδιο G1                               B. στάδιο S                         Γ. στάδιο G2

  21. Η σύνθεση της χοληστερόλης γίνεται:

  Α. στα ριβωσωμάτια          Β. στον πυρήνα     Γ. στο λείο ενδοπλασματικό δίκτυο          Δ. στο αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο

  22. Αν δεν υπάρχει η διαφορά δυναμικού, δεν δουλεύει η αντλία νατρίου – καλίου τότε ξέρεις ότι το κύτταρο:

  Α. είναι πολωμένο        Β. έχει πεθάνει         Γ. έχει σταθερή θερμοκρασία

  23. Το μοντέλο με βάση είναι κατασκευασμένες οι κυτταρικές μεμβράνες λέγεται:

  Α. Άτρακτος        Β. Υγρό μωσαϊκό        Γ. Ενεργητική μεταφορά

  24. Η διαφορά δυναμικού που υπάρχει μεταξύ της εσωτερικής πλευράς της κυτταρικής μεμβράνης και της εξωτερικής λέγεται:

  Α. Δυναμικό ενέργειας       Β. Δυναμικό ηρεμίας    Γ. Ουδός

  25. Οι γρήγορες μεταβολές που γίνονται στο δυναμικό της μεμβράνης μετά την επίδραση κάποιου ερεθίσματος ονομάζονται:

  Α. Δυναμικό ενέργειας       Β. Δυναμικό ηρεμίας    Γ. Ουδός

  26. Για να επιδράσει κάποιο ερέθισμα (μηχανικό, χημικό, θερμικό, ηλεκτρικό) και να μεταδοθεί σ’ ολόκληρη την μεμβράνη θα πρέπει αυτό να ξεπερνάει:

   Α.  το δυναμικό ενέργειας       Β. το δυναμικό ηρεμίας    Γ. τον ουδό

  27. Κάθε ουσία που είναι ικανή να: ενεργοποιήσει το ανοσοποιητικό σύστημα σχηματίζοντας αντισώματα λέγεται:

  α αντιγόνο  β. λεμφοκύτταρο    γ. πλάσμα     δ. αιμοπετάλιο

  28. Την ειδική άμυνα του οργανισμού την έχουν αναλάβει με φαγοκυττάρωση:

  α. τα ερυθρά αιμοσφαίρια  β. τα λευκά αιμοσφαίρια

  γ. τα βακτήρια    δ. οι ιοί

  29. Η θέση στην οποία γίνεται η λειτουργική σύνδεση των τελικών κομβίων του νευράξονα ενός νευρώνα είτε με τμήμα γειτονικού νευρώνα είτε με τα εκτελεστικά όργανα σε ειδικές θέσεις λέγεται:

  α. επιδερμίδα   β. νευρική ίνα    γ. δεντρίτης   δ. σύναψη

  30. Τα τελικά κομβία στις συνάψεις εκκρίνουν χημικές ουσίες, οι οποίες λέγονται:

  α. νευρωτικές      β. νευροδιαβιβαστικές     γ. διεγερτικές       δ. ανασταλτικές

  31. Η μεταφορά οξυγόνου από τους πνεύμονες στους ιστούς με τη βοήθεια της αιμοσφαιρίνης και η απομάκρυνση του CO2 είναι η κυριότερη λειτουργία των:

  α. ερυθρών αιμοσφαιρίων    β. λευκών αιμοσφαιρίων     γ. αντιγόνων 

  32. Τα κύτταρα που απαρτίζουν το ανοσοβιολογικό σύστημα είναι κυρίως τα …………….. τα οποία ανήκουν στα λευκά αιμοσφαίρια. Είναι κύτταρα μικρά, σφαιρικά με σφαιρικό πυρήνα. Διακρίνονται στα Τ και τα Β.

  α. πλασματοκύτταρα    β. λεμφοκύτταρα  γ. αντισώματα δ. φαγοκύτταρα

  33. Τα ειδικευμένα στην ίδια λειτουργία κύτταρα μοιάζουν μορφολογικά και συνήθως συνυπάρχουν και συνεργάζονται. Μία τέτοια ομάδα κυττάρων ονομάζεται:……..

  α. όργανο       β. οργανισμός     γ. ιστός   δ. αποικία

  34. Το αίμα αποτελείται από υγρό στοιχείο που ονομάζεται …………….. και από έμμορφα στοιχεία (κύτταρα ή τμήματα κυττάρων).

  α. λέμφος   β. πλάσμα   γ. αιμοσφαιρίνη    δ. αιμοφιλία

  35.  Ο ………………… ιστός είναι από τους σκληρότερους ιστούς του ανθρώπινου σώματος και μετά το χόνδρο ο πιο ανθεκτικός στις πιέσεις.

  α. οστίτης       β. μυικός       γ. νευρικός       δ. γραμμωτός

  36. Το μεγαλύτερο κύτταρο του οργανισμού:

  α. οι όρχεις    β. το ωάριο   γ. το σπερματοζωάριο   δ. η καρδιά

  37. Σ ’αυτό το μέρος του σώματος η μέση θερμοκρασία βρίσκεται 3-4 βαθμούς παρακάτω από τη συνήθη.

  α. όρχεις      β. ωάριο     γ. σπερματοζωάριο    δ. καρδιά

  38. Τα κύτταρα αυτού του συστήματος δεν αλλάζουν ποτέ, όλα τα άλλα αλλάζουν (πεθαίνουν και γεννιούνται νέα):

  α. ενδοκρινικό   β. νευρικό   γ. μυοσκελετικό   δ. λεμφαδενικό

  39. Το σύστημα που πάντοτε φαίνεται σε απεικονιστικές μεθόδους:

  α. ενδοκρινικό   β. νευρικό   γ. μυοσκελετικό   δ. λεμφαδενικό

  40. Ο ιστός που δεν έχει καθόλου εξωκυττάρια ουσία είναι ο:

  α. νευρικός   β. επιθηλιακός  γ. μυικός    δ. συνδετικός

  41. Ο ιστός με την άφθονη εξωκυττάρια ουσία είναι ο:

  α. νευρικός   β. επιθηλιακός  γ. μυικός    δ. συνδετικός

  42. Ο πιο διαδεδομένος ιστός (ποικιλία στην εμφάνιση) είναι ο: α. νευρικός   β. επιθηλιακός  γ. μυικός    δ. συνδετικός

  43. Ο ιστός που έχει την συστολή σαν βασική του ιδιότητα είναι ο: α. νευρικός   β. επιθηλιακός  γ. μυικός  δ. συνδετικός

  44. Ο ιστός που έχει την ευθύνη να λειτουργεί ο οργανισμός σαν μία οντότητα (ενιαίος) είναι ο:

  α. νευρικός   β. επιθηλιακός  γ. μυικός    δ. συνδετικός

  45. Η επιδερμίδα ανήκει στον ………………… ιστό.

  α. νευρικό  β. επιθηλιακό  γ. μυικό    δ. συνδετικό

  46. Ο χόνδρος ανήκει στον ………………… ιστό.

  α. νευρικό  β. επιθηλιακό  γ. μυικό    δ. συνδετικό

  47. Η καρδιά ανήκει στον ………………… ιστό.

  α. νευρικό  β. επιθηλιακό  γ. μυικό    δ. συνδετικό

  48. Ο εγκέφαλος ανήκει στον ………………… ιστό.

  α. νευρικό  β. επιθηλιακό  γ. μυικό    δ. συνδετικό

  49. Αναγεννιόνται από τον μυελό των οστών:

  α. τα ερυθρά αιμοσφαίρια  β. τα λευκά αιμοσφαίρια

  γ. τα βακτήρια    δ. οι ιοί

  50. Η σκληρότητα των οστών οφείλεται στα:

  α. ανόργανα συστατικά    β. οργανικά συστατικά  γ. αγγεία

  51. Ποιος είναι ο μοναδικός μονοκύτταρος αδένας;

  α. καλυκοειδή κύτταρα     β. θύμος    γ. θυροειδής

  52. Τα μόρια με τα οποία μεταφέρονται οι γενετικές πληροφορίες εντός του κυττάρου είναι:

  α) πρωτεΐνες    β) υδατάνθρακες     γ) DNA      δ) RNA

  53. Σε ένα μόριο DNA ισχύει:

  α) ο αριθμός των ζευγών αδενίνης – θυμίνης είναι ίσος με τον αριθμό των ζευγών γουανίνης – κυτοσίνης

  β) ο αριθμός των πουρινών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των πυριμιδινών

  γ) ο αριθμός των βάσεων γουανίνης – αδενίνης είναι ίσος με τον αριθμό των βάσεων κυτοσίνης – θυμίνης

  δ) ο αριθμός βάσεων αδενίνης είναι ίσος με τον αριθμό βάσεων κυτοσίνης

  54. Όλα τα ακόλουθα οργανίδια ενέχονται στη διαδικασία σύνθεσης μίας πρωτεΐνης που πρόκειται να εκκριθεί εκτός από:

    α) τον πυρήνα              β) το ριβόσωμα 

    γ) το λυσόσωμα            δ) το σύμπλεγμα Golgi

  55. Ποιο από τα ακόλουθα δεν εντοπίζεται στον πυρήνα;

  α) λειτουργικά ριβοσωμάτια β) πυρινίσκος που παράγει rRNA

  γ) χρωματίνη που συμπυκτώνεται σε χρωμοσώματα

  δ) πυρηνόπλασμα αντί για κυτταρόπλασμα

  56. Ποιο από τα ακόλουθα στοιχεία δεν απαντάται σε ένα προκαρυωτικό κύτταρο:

  α) κυτταρόπλασμα  β) πυρηνική μεμβράνη  γ) χρωμόσωμα

  δ) πεπτιδογλυκάνη στο κυτταρικό τοίχωμα

  57. Οι λειτουργίες που πραγματοποιούνται στους πυρηνίσκους είναι:

  α) πρωτεϊνοσύνθεση   β) αντιγραφή και μετάφραση του DΝΑ

  γ) σύνθεση rRNA και αντιγραφή  δ) σύνθεση mRNA

  58. Όλοι οι μικροσωληνίσκοι αποτελούνται από μία κοινή πρωτεΐνη, την:

  α) τουμπουλίνη  β) μυοσίνη  γ) πεκτίνη  δ) ακτίνη

  59. Αν για κάποιο λόγο διακοπεί η λειτουργία της αντλίας Na+ - K+, ποια θα είναι η συνέπεια για το κύτταρο;

  α) θα συρρικνωθεί   β) θα διογκωθεί και θα ραγεί

  γ) θα αναπληρώσει τη δράση της αντλίας μέσω άλλων οδών

  δ) θα διακοπεί η λειτουργία των μιτοχονδρίων

  60.Το ρευστό μωσαϊκό μοντέλο δομής και λειτουργίας των βιολογικών μεμβρανών προβλέπει την ύπαρξη:

  α) μονοστοιβάδας λιπιδίων

  β) διπλοστοιβάδας λιπιδίων

  γ) διπλοστοιβάδας λιπιδίων με διαμεμβρανικές και περιφερειακές πρωτεΐνες

  δ) διπλοστοιβάδας λιπιδίων με περιφερειακές πρωτεΐνες, μόνο

  61. Η αντιγραφή του DNA, σε ποιο στάδιο του κυτταρικού κύκλου λαμβάνει χώρα: α) στη μεσόφαση  β) στην πρόφαση  γ) στη μετάφαση  δ) στην ανάφαση

  62. Η χρωματίνη είναι για τα χρωματοσώματα ότι και για το DNA για:

   α) τα θυγατρικά κύτταρα  β) τη μίτωση  γ) τα γονίδια  δ) τα ριβοσώματα

  Μιχαηλίδης Στάθης ΦΥΣΙΚΟΣ