Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Μιχαηλίδης Ευστάθιος

Γατάκια Ας Ανακρίνουμε τη φύση

 • Αρχική σελίδα
 • Το βάζο του γλυκού, οι δυο κούπες και ο καφές
 • Aπλή φυσική
 • ΤΟ ΦΩΣ
 • συχνότητα
 • Ατίπτσυεο
 • Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
 • Α ΛΥΚΕΙΟΥ
 • ΑΝΕΚΔΟΤΑ
 • Το στοιχείο 118 κάνει το ντεμπούτο του στον Περιοδ
 • Μπορεί ένα εργαστηριακό πείραμα να καταστρέψει τη
 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ
 • επιπλέει ή όχι - βίντεο για νηπιαγωγείο
 • ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ - ΒΙΝΤΕΟ
 • Η δύναμη του νερού
 • ΒΙΝΤΕΟ ΠΕΙΡΑΜΑ πίεση αερίου
 • ΤΑΧΥΤΗΤΑ
 • πείραμα Χημείας
 • Συντονισμός
 • Κύματα βαρύτητας
 • Ο Χρόνος που κυλάει
 • ΝΕΡΟ - ΑΛΚΟΟΛΗ
 • Αόρατο Νερό
 • Νόμοι Νεύτωνα 1
 • Δυνάμεις - Ροπές
 • Κρασί
 • Στατικός Ηλεκτρισμός
 • Νόμοι Αερίων
 • Ενέργεια Λαμπτήρα Φωτισμού
 • Φορτιστής Κρεμυδιού
 • ΧΡΟΝΟΣ
 • Η μαγεία της Φυσικής
 • Μπαλόνι - θερμότητα
 • Κυματάκι
 • Άλλες σελίδες Φυσικής
 • οι Ιοί είναι παντού
 • physique des véhicules
 • αρχή ανεξαρτησίας κινήσεων
 • θεώρημα Μεταβολής Κινητικής Ενέργειας
 • Physique ou magic 2
 • l'effet hutchinson
 • Disque d'Euler
 • Maya πολλαπλασιασμός
 • Crayon physiques
 • is it physics ?
 • Funny Physics Videos
 • 2nd Law of Thermodynamics
 • Heat Engine
 • Units - Dimensions - Measurements
 • Classical Mechanics (Stanford)
 • Atoms and Heat
 • Electricity and Magnetism
 • Light I
 • Invisible Light I
 • Waves I
 • Light II
 • Ball-Lightning
 • Lightning
 • orb Lightning
 • Sonic Boom
 •  

  2ο Μάθημα

  21. Σε ΑΑΤ το κινητό μεταβαίνει από τη θέση ισορροπίας στη ΘΜΑ σε χρόνο 1 sec. Η περίοδος της κίνησης είναι: α) 1 sec β) 2 sec γ) 3 sec δ) 4 sec ε) 5 sec

  22. Στην ΑΑΤ  η διαφορά φάσης μεταξύ απομάκρυνσης και επιτάχυνσης είναι:   α) μηδέν     β) π/2           γ) π            δ)  3π/2         ε) π/3

  23. Η φάση μιας ΑΑΤ:  α) είναι αρμονική συνάρτηση του χρόνου,

  β) είναι σταθερή, γ) είναι ανάλογη του χρόνου, δ) είναι ανάλογη της θέσης

  24. Η αρχική φάση μιας ΑΑΤ:  α) είναι αρμονική συνάρτηση του χρόνου,

  β) είναι σταθερή, γ) είναι ανάλογη του χρόνου, δ) είναι ανάλογη της θέσης

  25. Η απομάκρυνση μιας ΑΑΤ: α) είναι αρμονική συνάρτηση του χρόνου,

  β)  είναι σταθερή, γ) είναι ανάλογη του χρόνου, δ) είναι ανάλογη της θέσης

  26. Ένα σώμα εκτελεί ΑΑΤ και σε χρόνο 6π sec εκτελεί 12 πλήρεις ταλαντώσεις. Πόση είναι η κυκλική συχνότητα;

   α) 2 rad/s      β) 3 rad/s       γ) 4 rad/s       δ) 5 rad/s        ε) 6 rad/s

  27. Στην ΑΑΤ  η διαφορά φάσης μεταξύ ταχύτητας και επιτάχυνσης είναι:         α) μηδέν     β) π/2           γ) π            δ)  3π/2         ε) π/3

  28. Στην ΑΑΤ  η διαφορά φάσης μεταξύ απομάκρυνσης και ταχύτητας είναι:        α) μηδέν     β) π/2           γ) π            δ)  3π/2         ε) π/3

  29. Στην ΑΑΤ  η διαφορά φάσης μεταξύ ταχύτητας και δύναμης επαναφοράς είναι:   α) μηδέν     β) π/2           γ) π            δ)  3π/2         ε) π/3

  30. Η επιτάχυνση μιας ΑΑΤ: α)  δεν είναι αρμονική συνάρτηση του χρόνου,

  β)  είναι σταθερή, γ) είναι ανάλογη του χρόνου, δ) είναι ανάλογη της θέσης

  31. Σε ΑΑΤ πότε είναι μέγιστη: α) η ταχύτητα, β) η επιτάχυνση; Κάντε τις γραφικές παραστάσεις F=f(t) και F=f(x)

  32. Σε τι μονάδες μετριέται: α) η δύναμη επαναφοράς, β) η σταθερά επαναφοράς;

  33. Δύο σφαίρες με μάζες m και 2m αντίστοιχα είναι αναρτημένες με νήματα του ίδιου μήκους L από το ίδιο σημείο κατακόρυφου άξονα που περιστρέφεται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Οι δύο σφαίρες διαγράφουν οριζόντιες κυκλικές τροχιές με ακτίνες R1 και R2 αντίστοιχα. Η σχέση μεταξύ των ακτίνων αυτών είναι: Α. R1=2R2    Β. R1=R2/2    Γ. R1=4R2     Δ. R1=R2/4     Ε. R1=R2

  34. Ένα σώμα βάρους 120 Ν κρέμεται στο άκρο δυναμομέτρου. Το σώμα υποβαστάζεται με την παλάμη από κάτω ώστε το δυναμόμετρο να δείχνει ένδειξη μηδέν. Όταν η παλάμη απομακρυνθεί, ποια θα είναι η μέγιστη στιγμιαία ένδειξη του δυναμομέτρου:

  Α. 60 Ν      Β. 120 Ν       Γ. 180 Ν        Δ. 240 Ν       Ε. 360 Ν

  35. Μάζα m εξαρτάται από το ένα άκρο ελατηρίου και ταλαντούται με περίοδο Τ. Όταν από το ελατήριο αποκοπούν τα 3/4 του μήκους του, το υπόλοιπο με τη μάζα m εξαρτημένη στο άκρο του ταλαντούται με περίοδο:

  Α. Τ           Β. Τ/4          Γ. Τ/2           Δ. 4Τ            Ε. 2Τ

  36. Ποια είναι η συνθήκη για την παραγωγή ΑΑΤ; Αποδείξτε την.

  37. Γίνεται σε ΑΑΤ η απομάκρυνση να είναι μέγιστη και η ταχύτητα την ίδια στιγμή να είναι μηδενική;

  38. Σχεδιάστε τα διανύσματα της ταχύτητας και της δύναμης στις διάφορες θέσεις σε μια ΑΑΤ.

  39. Για ποιο λόγο η θέση που έχουμε μέγιστη ταχύτητα λέγεται θέση ισορροπίας;

  40. Στη ερώτηση 1.1 του σχολικού σελ 31: στ) θα μεταβληθεί η αρχική φάση; Αν ναι θα αυξηθεί ή θα μειωθεί και κατά πόσο τοις %;

  41. Στην ερώτηση 1.6 του σχολικού: Ποια η αρχική φάση; Γράψτε τις εξισώσεις κίνησης.

   

  42. Η εξίσωση της ταχύτητας υλικού σημείου που εκτελεί Α.Α.Τ. δίνεται από τη σχέση υ = - π ημ(2πt - π/3),  με υ σε cm/sec και t σε sec. Βρείτε το πλάτος, την κυκλική συχνότητα και την αρχική φάση.

  43. Ένα σώμα εκτελεί Α.Α.Τ. με πλάτος Α=+0,2 m και περίοδο Τ=4 sec. Τη χρονική στιγμή t= 0 sec η απομάκρυνση του κινητού είναι χ= +Α. Να βρείτε: α) Την αρχική φάση της ταλάντωσης.

  β) Τη χρονική στιγμή που το σώμα έχει για πρώτη φορά απομάκρυνση χ=-0,1 m και αρνητική φορά κίνησης.

  44. Σώμα μάζας 1 kg εκτελεί Α.Α.Τ. και η απομάκρυνση δίνεται από την σχέση ψ=0,8ημ(π/3)t  (S.I).

  α) Να βρείτε τις χρονικές στιγμές που η απομάκρυνση είναι ίση με το μισό του πλάτους.

  β) Πότε το παραπάνω θα συμβεί για δεύτερη φορά;

  γ) Ποιο είναι το έργο της συνισταμένης των δυνάμεων από την t=0 s έως την t=1 s;

  Μιχαηλίδης Στάθης ΦΥΣΙΚΟΣ