Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Μιχαηλίδης Ευστάθιος

Γατάκια Ας Ανακρίνουμε τη φύση

 • Αρχική σελίδα
 • Το βάζο του γλυκού, οι δυο κούπες και ο καφές
 • Aπλή φυσική
 • ΤΟ ΦΩΣ
 • συχνότητα
 • Ατίπτσυεο
 • Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
 • Α ΛΥΚΕΙΟΥ
 • ΑΝΕΚΔΟΤΑ
 • Το στοιχείο 118 κάνει το ντεμπούτο του στον Περιοδ
 • Μπορεί ένα εργαστηριακό πείραμα να καταστρέψει τη
 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ
 • επιπλέει ή όχι - βίντεο για νηπιαγωγείο
 • ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ - ΒΙΝΤΕΟ
 • Η δύναμη του νερού
 • ΒΙΝΤΕΟ ΠΕΙΡΑΜΑ πίεση αερίου
 • ΤΑΧΥΤΗΤΑ
 • πείραμα Χημείας
 • Συντονισμός
 • Κύματα βαρύτητας
 • Ο Χρόνος που κυλάει
 • ΝΕΡΟ - ΑΛΚΟΟΛΗ
 • Αόρατο Νερό
 • Νόμοι Νεύτωνα 1
 • Δυνάμεις - Ροπές
 • Κρασί
 • Στατικός Ηλεκτρισμός
 • Νόμοι Αερίων
 • Ενέργεια Λαμπτήρα Φωτισμού
 • Φορτιστής Κρεμυδιού
 • ΧΡΟΝΟΣ
 • Η μαγεία της Φυσικής
 • Μπαλόνι - θερμότητα
 • Κυματάκι
 • Άλλες σελίδες Φυσικής
 • οι Ιοί είναι παντού
 • physique des véhicules
 • αρχή ανεξαρτησίας κινήσεων
 • θεώρημα Μεταβολής Κινητικής Ενέργειας
 • Physique ou magic 2
 • l'effet hutchinson
 • Disque d'Euler
 • Maya πολλαπλασιασμός
 • Crayon physiques
 • is it physics ?
 • Funny Physics Videos
 • 2nd Law of Thermodynamics
 • Heat Engine
 • Units - Dimensions - Measurements
 • Classical Mechanics (Stanford)
 • Atoms and Heat
 • Electricity and Magnetism
 • Light I
 • Invisible Light I
 • Waves I
 • Light II
 • Ball-Lightning
 • Lightning
 • orb Lightning
 • Sonic Boom
 •  

  Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις

  75. Κύκλωμα LC εκτελεί ηλεκτρική ταλάντωση. Αν μειώσουμε τη χωρητικότητα του πυκνωτή, πως θα μεταβληθούν τα επόμενα μεγέθη;

  α) Η περίοδος των ηλεκτρικών ταλαντώσεων.

  β) Το μέγιστο φορτίο στον πυκνωτή.

  γ) Η ολική ενέργεια στο κύκλωμα.

  δ) Το μέγιστο ρεύμα στο κύκλωμα.

  76. Κύκλωμα LC εκτελεί ηλεκτρικήταλάντωση με συχνότητα 200 KHz. Αν μετακινώντας πυρήνα μαλακού σιδήρου που υπάρχει στο πηνίο μειώσουμε το συντελεστή αυτεπαγωγής L κατά 75%, η συχνότητα της ηλεκτρικής ταλάντωσης του κυκλώματος θα γίνει:

  α) 50 KHz    β) 400 KHz     γ)  100 KHz   δ) 800 KHz

  77. Σε κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων φέρνουμε στιγμιαία σε επαφή τους οπλισμούς του πυκνωτή με μπαταρία τάσης V. Το κύκλωμα διεγείρεται και εκτελεί ταλάντωση. Αν η διέγερση του κυκλώματος γινόταν με μπαταρία τάσης 2V:

  Α. Η ολική ενέργεια στο κύκλωμα θα ήταν:

  α) η ίδια     β) διπλάσια    γ) τριπλάσια    δ) τετραπλάσια

  Β. Το μέγιστο ρεύμα στο κύκλωμα θα ήταν:

  α) το ίδιο   β) διπλάσιο    γ) το μισό      δ) τετραπλάσιο

  78. Σε κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή είναι 0,4 J. Αν κλείσουμε το διακόπτη τη χρονική στιγμή t=0 s τότε:

  Α. Την χρονική στιγμή t=T/12 s η ένταση του ρεύματος είναι:

  α) Ι/4      β) Ι/2       γ) Ι           δ) Ι/6

  Β. Την ίδια χρονική στιγμή η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή είναι:

  α) 0,2 J    β) 0,1 J   γ) 0,3 J      δ) 0 J

       

  79. Σ' ένα κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων:

  Α) διπλασιάσαμε τη χωρητικότητα του πυκνωτή, χωρίς καμιά άλλη μεταβολή. Το κύκλωμα στη συνέχεια θα εκτελεί μία ηλεκτρική ταλάντωση:

  α) πιο γρήγορα      β) πιο αργά       γ) στον ίδιο χρόνο

  Β) υποδιπλασιάζουμε το συντελεστή αυτεπαγωγής του πηνίου,χωρίς καμιά άλλη μεταβολή. Το κύκλωμα στη συνέχεια θα εκτελεί μία ηλεκτρική ταλάντωση:

  α) πιο γρήγορα      β) πιο αργά       γ) στον ίδιο χρόνο

  Γ) διπλασιάσαμε τη χωρητικότητα του πυκνωτή και ταυτόχρονα υποδιπλασιάζουμε το συντελεστή αυτεπαγωγής του πηνίου. Το κύκλωμα στη συνέχεια θα εκτελεί μία ηλεκτρική ταλάντωση:

  α) πιο γρήγορα      β) πιο αργά       γ) στον ίδιο χρόνο

  80 Όταν η τιμή της έντασης του ρεύματος σε ηλεκτρικό ταλαντωτή μειώνεται τότε:

  Α. Η ενέργεια του πηνίου:

  α) αυξάνεται    β) μειώνεται     γ) μένει σταθερή

  Β. Η ενέργεια του πυκνωτή:

  α) αυξάνεται    β) μειώνεται     γ) μένει σταθερή

  81. Ένα κύκλωμα LC με L=0,4 H και C = 10 μF εκτελεί ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Κάποια στιγμή ο πυκνωτής φέρει μέγιστο φορτίο. Πόσος τουλάχιστον χρόνος θα περάσει ώσπου η ένταση του ρεύματος να μεγιστοποιηθεί;

  α) π ms     β) 2π ms    γ) 4π ms    δ) 0,5 s

  82. Ένα κύκλωμα LC εκτελεί ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Κάποια στιγμή που ο πυκνωτής είναι αφόρτιστος τετραπλασιάζουμε τη χωρητικότητα του. Πως θα μεταβληθεί η ενέργεια του κυκλώματος και πως η συχνότητα των ταλαντώσεων;

  α) Θα τετραπλασιαστεί η ενέργεια και θα διπλασιαστεί η συχνότητα

  β) Η ενέργεια θα παραμείνει αμετάβλητη και θα υποδιπλασιαστεί η συχνότητα

  γ) Θα υποτετραπλασιαστεί η ενέργεια και θα διπλασιαστεί η συχνότητα

  δ) Ενέργεια και συχνότητα θα παραμείνουν αμετάβλητες 

  83. Τη στιγμή t=0 s, το πηνίο ενός κυκλώματος LC διαρέεται από το ρεύμα έντασης i<0 και ο πυκνωτής έχει φορτίο -Q/2. H αρχική φάση είναι:

  α) π/6 rad      β) 7π/6 rad       γ) π/4 rad      δ) π/2 rad

  84. Το μέγιστο φορτίο ενός πυκνωτή ιδανικού κυκλώματος LC είναι Q = 40 μC. Όταν το φορτίο του πυκνωτή είναι q=10 μC η τιμή της έντασης του ρεύματος που διαρρέεει το πηνίο είναι i = 5 mA. Να βρεθεί η περίοδος των ηλεκτρομαγνητικών ταλαντώσεων του κυκλώματος.

  85. Πυκνωτής χωρητικότητας 50 μF φορτίζεται σε τάση 100 Volt. Στη συνέχεια οι οπλισμοί του συνδέονται στα άκρα ιδανικού πηνίου με L=0,9 H και το κύκλωμα εκτελεί ηλεκτρική ταλάντωση.

  α) Ποιο είναι το μέγιστο φορτίο του πυκνωτή;

  β) Ποιο είναι το φορτίο του πυκνωτή τη στιγμή που η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου και η ενέργεια του μαγνητικού πεδίου στο πηνίο είναι ίσες.

  γ) Ποια χρονική στιγμή η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου γίνεται, για πρώτη φορά ίση με την ενέργεια του μαγνητικού πεδίου;

  Στιγμή t=0 s να θεωρηθεί η στιγμή που ο πυκνωτής συνδέθηκε με το πηνίο.

  86. Σε ηλεκτρικό κύκλωμα LC έχουμε L=4 mH και C=2,5 μF. Να βρείτε:

  α) Την περίοδο των ηλεκτρικών ταλαντώσεων,

  β) Πόση πρέπει να είναι η σταθερά k ενός ελατηρίου ώστε το σύστημα ελατήριο - μάζα να έχει την ίδια ιδιοπερίοδο με το κύκλωμα LC όταν η μάζα είναι 0,01 kgr;

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Μιχαηλίδης Στάθης ΦΥΣΙΚΟΣ