Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Μιχαηλίδης Ευστάθιος

Γατάκια Ας Ανακρίνουμε τη φύση

 • Αρχική σελίδα
 • Το βάζο του γλυκού, οι δυο κούπες και ο καφές
 • Aπλή φυσική
 • ΤΟ ΦΩΣ
 • συχνότητα
 • Ατίπτσυεο
 • Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
 • Α ΛΥΚΕΙΟΥ
 • ΑΝΕΚΔΟΤΑ
 • Το στοιχείο 118 κάνει το ντεμπούτο του στον Περιοδ
 • Μπορεί ένα εργαστηριακό πείραμα να καταστρέψει τη
 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ
 • επιπλέει ή όχι - βίντεο για νηπιαγωγείο
 • ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ - ΒΙΝΤΕΟ
 • Η δύναμη του νερού
 • ΒΙΝΤΕΟ ΠΕΙΡΑΜΑ πίεση αερίου
 • ΤΑΧΥΤΗΤΑ
 • πείραμα Χημείας
 • Συντονισμός
 • Κύματα βαρύτητας
 • Ο Χρόνος που κυλάει
 • ΝΕΡΟ - ΑΛΚΟΟΛΗ
 • Αόρατο Νερό
 • Νόμοι Νεύτωνα 1
 • Δυνάμεις - Ροπές
 • Κρασί
 • Στατικός Ηλεκτρισμός
 • Νόμοι Αερίων
 • Ενέργεια Λαμπτήρα Φωτισμού
 • Φορτιστής Κρεμυδιού
 • ΧΡΟΝΟΣ
 • Η μαγεία της Φυσικής
 • Μπαλόνι - θερμότητα
 • Κυματάκι
 • ¶λλες σελίδες Φυσικής
 • οι Ιοί είναι παντού
 • physique des véhicules
 • αρχή ανεξαρτησίας κινήσεων
 • θεώρημα Μεταβολής Κινητικής Ενέργειας
 • Physique ou magic 2
 • l'effet hutchinson
 • Disque d'Euler
 • Maya πολλαπλασιασμός
 • Crayon physiques
 • is it physics ?
 • Funny Physics Videos
 • 2nd Law of Thermodynamics
 • Heat Engine
 • Units - Dimensions - Measurements
 • Classical Mechanics (Stanford)
 • Atoms and Heat
 • Electricity and Magnetism
 • Light I
 • Invisible Light I
 • Waves I
 • Light II
 • Ball-Lightning
 • Lightning
 • orb Lightning
 • Sonic Boom
 •  

  ΕΚΦΕ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

  Υπ. Κ. Παπαμιχάλης

  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

  Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά ενός φύλλου εργασίας που συνοδεύει την πειραματική δραστηριότητα των μαθητών;

   

  1)      Η συμπλήρωση φύλλου εργασίας από τους μαθητές είναι απαραίτητη, είτε η πειραματική δραστηριότητα έχει τη μορφή πειράματος επίδειξης, είτε πειράματος που διεξάγεται από ομάδες μαθητών (μετωπικό εργαστήριο).

   

  2)      Ένα τυπικό, πλήρες φύλλο εργασίας περιλαμβάνει:

  a)      Τους στόχους της δραστηριότητας.

  b)      Επισημάνσεις, που αφορούν στο θεωρητικό υπόβαθρο της πειραματικής διαδικασίας ή στη λειτουργία της πειραματικής διάταξης.

  c)      Τα όργανα που απαιτούνται για τη συναρμολόγηση και τη λειτουργία της πειραματικής διάταξης.

  d)      Μικρό σύνολο οδηγιών για την εκτέλεση του πειράματος.

  e)      Επεξεργασία των πειραματικών δεδομένων και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα:

  i)        Πίνακες μετρήσεων, που συμπληρώνονται από το μαθητή κατά τη διεξαγωγή της πειραματικής διαδικασίας.

  ii)       ¶ξονες για το σχεδιασμό πειραματικών γραφικών παραστάσεων.

  iii)     Ερωτήσεις που αφορούν στην περιγραφή των παρατηρούμενων φαινομένων, με τους όρους της επιστημονικής γλώσσας που έχει διδαχθεί ο μαθητής.

  iv)     Ερωτήσεις που αφορούν στη διατύπωση συμπερασμάτων που προκύπτουν από την επεξεργασία των πειραματικών δεδομένων.

  v)      Ερωτήσεις που αφορούν στη διατύπωση θεωρητικών προβλέψεων και επικύρωσή τους ή όχι από τα αποτελέσματα του πειράματος.

  vi)     Αιτιολόγηση των αποκλίσεων μεταξύ της θεωρητικής πρόβλεψης και των πειραματικών δεδομένων: [Η πειραματική διάταξη ικανοποιεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις και συνθήκες για τη διεξαγωγή του πειράματος, ώστε τα πειραματικά δεδομένα να είναι αξιόπιστα; Τα αποτελέσματα του πειράματος επηρεάζονται σημαντικά από παράγοντες που αγνοήσαμε στη θεωρητική ερμηνεία των αποτελεσμάτων; κλπ].

   

  3)      Το μέρος του φύλλου εργασίας που αφορά στην πειραματική διαδικασία συμπληρώνεται από το μαθητή μέσα στην τάξη (μετρήσεις, γραφικές παραστάσεις, περιγραφές φαινομένων). Το υπόλοιπο (συμπεράσματα, ερωτήσεις αξιολόγησης κλπ), εφόσον δεν επαρκεί ο χρόνος, συμπληρώνεται στο σπίτι.

   


  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ

  Τάξη και τμήμα: _________

  Ημερομηνία: _________________

  Όνομα μαθητή: ________________________________

   

  Στόχος

  Με την πειραματική δραστηριότητα που διεξάγουμε, επιδιώκουμε να ελέγξουμε πειραματικά ορισμένες θεωρητικές προβλέψεις που προκύπτουν από την εφαρμογή του νόμου της διατήρησης της ορμής σε ένα σύστημα δύο αμαξιδίων, τα οποία αλληλεπιδρούν και κινούνται σε οριζόντιο επίπεδο.

   

  Τι προβλέπει η θεωρία

  Τα δύο αμαξάκια του σχήματος μπορούν να αλληλεπιδρούν και να κινούνται πάνω στο οριζόντιο επίπεδο. Κατά την κίνησή τους ασκείται πάνω τους τριβή. Ωστόσο, οι ωθήσεις των δυνάμεων, που αναπτύσσονται στα αμαξίδια κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασής τους είναι αρκετά μεγαλύτερες σε σχέση με την ώθηση της τριβής στον ίδιο χρόνο. Επιπλέον, εφόσον περιοριστούμε σε αρκετά μικρές μετατοπίσεις των αμαξιδίων (<40cm), η ώθηση της τριβής μεταβάλλει ελάχιστα την ορμή τους. Έτσι, το σύστημα των δύο αμαξιδίων μπορεί να θεωρηθεί ως μονωμένο.

  Στο σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί η αρχή της διατήρησης της ορμής:

  Αν τη χρονική στιγμή t=0 τα αμαξίδια ήταν ακίνητα, τότε κάθε χρονική στιγμή ισχύει η σχέση:

  m1v1=m2v2                (1)

  όπου m1, m2, v1, v2 οι μάζες και οι ταχύτητες των αμαξιδίων την ίδια χρονική στιγμή.

   

  Μέσα σε απειροστό χρονικό διάστημα Δt, τα αμαξίδια έχουν μετατοπιστεί αντίστοιχα κατά:

  Δx1=v1Δt   Δx2=v2Δt     (2)

  Από τις σχέσεις (1) και (2), προκύπτει:

  m1Δx1=m2Δx2

  οπότε, για τις συνολικές μετατοπίσεις (x1, x2) των αμαξιδίων μέσα σε χρόνο t, έχουμε:

  m1x1=m2x2     (3)

   

   

  Α) Απόδειξε τις σχέσεις 1 και 3, για ένα απομονωμένο σύστημα αμαξιδίων, που μπορούν να κινούνται σε άξονα. (Τα αμαξίδια αλληλεπιδρούν και οι αρχικές τους ταχύτητες είναι μηδέν.)

  _____________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________  

   

  Β) Σύμφωνα με τη σχέση (3), αν γνωρίζουμε τις μάζες των δύο αμαξιδίων και τη θέση του ενός τη χρονική στιγμή t, (για παράδειγμα το x1), τότε μπορούμε να προβλέψουμε που θα βρεθεί την ίδια χρονική στιγμή το άλλο (δηλαδή να βρούμε το x2): Συμπλήρωσε την 4η στήλη του πίνακα Α.

  ΠΙΝΑΚΑΣ Α

  m1

  m2

  x1

  cm

  x2  cm

  (θεωρητική πρόβλεψη)

  m

  m

  30

   

  m

  2m

  40

   

  m

  3m

  30

   

  m

  4m

  10

   

   

   

  _____________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________  

   

   

   

   


  Πειραματική διαδικασία

   

  Απαιτούμενα όργανα:

  1)      Εργαστηριακό αμαξίδιο με ελατήριο και απλό αμαξίδιο.

  2)      Μεταλλικές πλάκες που συνοδεύουν τα εργαστηριακά αμαξίδια.

  3)      [Ζυγός τριπλής φάλαγγας.]

  4)      Μετροταινία.

   


  Έλεγξε πειραματικά τις θεωρητικές προβλέψεις της 4ης στήλης του πίνακα Α: Τοποθέτησε δύο αμαξίδια που αλληλεπιδρούν μέσω ελατηρίου σε οριζόντια επιφάνεια, όπως στο σχήμα. Φρόντισε ώστε οι μάζες των αμαξιδίων να έχουν τις τιμές m1 και m2 των γραμμών του πίνακα Α (χρησιμοποίησε όπως μεταλλικές πλάκες που τα συνοδεύουν). Τοποθέτησε δύο εμπόδια σε αποστάσεις x1 και x2 (βλέπε πίνακα Α) από κάθε αμαξάκι αντίστοιχα. Έλεγξε αν μετά την αλληλεπίδρασή όπως, τα αμαξάκια φτάνουν στα εμπόδια ταυτόχρονα, ακούγοντας τον ήχο όπως πρόσκρουσης.

   

  Τα αμαξίδια φτάνουν στα εμπόδια ταυτόχρονα;

   

  1η γραμμή του πίνακα Α: ΝΑΙ – ΟΧΙ

  2η γραμμή του πίνακα Α: ΝΑΙ – ΟΧΙ

  3η γραμμή του πίνακα Α: ΝΑΙ – ΟΧΙ

  4η γραμμή του πίνακα Α: ΝΑΙ – ΟΧΙ

   

   

  Ποιοι είναι κατά τη γνώμη σου οι πιο σημαντικοί λόγοι όπως (όποιας) παρατηρούμενης απόκλισης μεταξύ όπως θεωρητικής πρόβλεψης και των πειραματικών αποτελεσμάτων; (Διάλεξε μέχρι δύο απαντήσεις)

  1)      Ο νόμος όπως διατήρησης όπως ορμής δεν περιγράφει με ακρίβεια τα φαινόμενα όπως αλληλεπίδρασης δύο σωμάτων.

  2)      Το σύστημα των δύο αμαξιδίων δεν είναι απομονωμένο.

  3)      Οι αποκλίσεις οφείλονται στη δράση εξωτερικών δυνάμεων, πάνω στα αμαξίδια, που δεν λάβαμε υπόψη, όπως η τριβή και η αντίσταση του αέρα.

  4)      Το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένα τα αμαξίδια επηρέασε τα αποτελέσματα του πειράματος.

   

  Κ_ΠΜ

   

   

   

   

   

  Μιχαηλίδης Στάθης ΦΥΣΙΚΟΣ