Ανεμογεννήτριες

Ανεμογεννήτριες

Οι μηχανές με τις οποίες εκμεταλλευόμαστε το φαινόμενο της ενέργειας του ανέμου, ονομάζονται ανεμογεννήτριες (Α/Γ).

Δίπτερες – Τρίπτερες Ανεμογεννήτριες

Διακρίνουμε δύο είδη: τις δίπτερες και τις τρίπτερες. Οι τρίπτερες, με ρότορα μικρότερο των 10 μέτρων, έχουν τη δυνατότητα εκμετάλλευσης ασθενούς αιολικού δυναμικού. Στις μηχανές μεγάλου μεγέθους επικρατούν οι δίπτερες, με κόστος κατασκευής και συντήρησης μικρότερο απ’ αυτό των τρίπτερων αντίστοιχου μεγέθους. Η σύγχρονη τεχνολογία χρήσης της αιολικής ενέργειας ξεκίνησε με μικρές Α/Γ δυναμικότητας 20 ως 75 KW. Σήμερα χρησιμοποιούνται Α/Γ δυναμικότητας 200 ως 2.000 KW.

Παρακάτω φαίνονται τα 2 είδη ανεμογεννητριών (δίπτερες, τρίπτερες).

Τρίπτερες ανεμογεννήτριες

IMG_8971-3Τρίπτερες ανεμογεννήτριες με ρότορα μήκους μικρότερου των 10 μέτρων έχουν τη δυνατότητα εκμετάλλευσης ασθενούς αιολικού ανέμου (ευρύ φάσμα ταχυτήτων ανέμου) και κόστος κατασκευής και συντήρησης μικρό καθώς τα προβλήματα αντοχής και δυναμικής καταπόνησης μηχανικών μερών είναι περιορισμένα στις μηχανές αυτής της κατηγορίας.

Δίπτερες ανεμογεννήτριες

Στις μηχανές μεγάλου μεγέθους επικρατούν οι δίπτερες, με κόστος κατασκευής και συντήρησης σαφώς μικρότερο, από αυτό των τριπτερύγων αντιστοίχου μεγέθους.

Τοποθέτηση ανεμογεννητριών

Σε ένα αιολικό πάρκο, οι ανεμογεννήτριες γενικώς πρέπει να εγκαθίστανται σε απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον ίση με τρεις έως εννέα διαμέτρους του ρότορα, έτσι ώστε να αποφεύγονται έντονα φαινόμενα «σκίασης» του ανέμου (η πλέον συνήθης απόσταση που εφαρμόζεται, είναι πέντε έως επτά φορές τη διάμετρο του ρότορα).[easy-media cat=»2″ col=»3″ align=»center»]

Εφ’όσον υπάρχει μία συγκεκριμένη κατεύθυνση του ανέμου η οποία επικρατεί, π.χ. η δυτική, οι ανεμογεννήτριες μπορούν να εγκαθίστανται πολύ κοντά μεταξύ τους, προς εκείνη την κατεύθυνση που είναι κάθετη στην κατεύθυνση του ανέμου (στο παράδειγμά μας, βόρεια-νότια).

Εξέλιξη ανεμογεννητριών.

IMG_8848-2Οι ανεμογεννήτριες έχουν πλέον αναπτυχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, τόσο σε μέγεθος όσο και σε αποδιδόμενη ισχύ.

Μία τυπική ανεμογεννήτρια του 1980, ήταν εξοπλισμένη με ηλεκτρογεννήτρια ισχύος 26 kW και με ρότορα διαμέτρου 10,5 m. Μία σύγχρονη ανεμογεννήτρια φέρει ηλεκτρογεννήτρια ισχύος 1.000 kW και έχει διάμετρο ρότορα 54 m. Αυτή η ανεμογεννήτρια παράγει 2 έως 3 εκατομμύρια kWh το χρόνο, δηλ. μία παραγωγή που ισοδυναμεί με την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε 500 έως 800 Ευρωπαϊκά νοικοκυριά.

Η τελευταία γενιά ανεμογεννητριών έχει ισχύ ηλεκτρογεννήτριας μεταξύ 1.000 και 2.500 kW και διάμετρο ρότορα 50-80 m.

Στην Ευρώπη, μέχρι τον Ιανουάριο του 2002, ήταν εγκατεστημένα περισσότερα από 16.300 MW αιολικής ενέργειας, που κάλυπταν, κατά μέσο όρο, τη συνολική οικιακή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας εννέα (9) εκατομμυρίων ανθρώπων.

Παγκοσμίως, η εγκατεστημένη αιολική ισχύς ανέρχεται σε 23.300 MW (Ιανουάριος 2002). Αυτή η ισχύς είναι ισοδύναμη με τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ όλων των πυρηνικών σταθμών που υπήρχαν, σε παγκόσμιο επίπεδο, το 1970.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *