ΜΕΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΕΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΤΕΜΙΡΗΣ - ΓΚΕΡΜΟΤΣΗΣ
ΦΟΥΚΗΣ - ΚΟΥΡΟΣ
ΜΕΝΤΗΣ - ΝΤΙΜΑΣ
ΜΕΝΤΗΣ - ΓΚΕΡΜΟΤΣΗΣ
ΜΕΝΤΗΣ - ΜΕΝΤΗΣ
ΚΟΥΡΟΣ - ΓΚΕΡΜΟΤΣΗΣ