Λαογραφική έκθεση του Πολιτιστικού Συλλόγου Κεφ/σου, 2001