Σύλλογος  Κεφαλοβρυσιτών Γερμανίας, 26 Φεβρουαρίου 2005