Από την παρουσίαση στο Πνευματικό Κέντρο, 7 Ιουλίου 2002