Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Συνάρτησης οριζόμενη σε διάστημα

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
  Γενικές σημειώσεις
  ’μεση Εισαγωγή
    Αριθμοί και Γωνίες
    Σημεία και Διανύσματα
    Ευθείες και ’ξονες
    Κωνικές τομές
    Συναρτήσεις της μεταβλητής  x
      Συνάρτησης οριζόμενη σε διάστημα
    Προκαθορισμένες Συναρτήσεις και Πράξεις
    Μεταβλητές Boolean και Πράξεις
    Λίστα αντικειμένων και Πράξεις
    Πίνακες Αντικειμένων και Πράξεις
    Μιγαδικοί Αριθμοί και Πράξεις
  Εντολές
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

     Συνάρτησης οριζόμενη σε διάστημα

Για να περιορίσετε την συνάρτηση  σε ένα διάστημα  [α, β], πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εντολή Συνάρτηση.

 

Σχετικές συνδέσεις

Συναρτήσεις της μεταβλητής  x