Είσοδος Γυμνάσιο Λύκειο Γραμματική Συντακτικό Ασκ. Γραμματικής Ασκ. Συντακτικού

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Πίνακας προσδιορισμών στα αρχαία ελληνικά


 

Δες την παρουσίαση για τους προσδιορισμούς

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

Προσδιορισμοί
Ονοματικοί Επιρρηματικοί
Ομοιόπτωτοι Ετερόπτωτοι α) καθαρά επιρρηματικοί προσδιορισμοί
Ουσιαστικό Επίθετο γενική δοτική αιτιατική χρόνου τόπου τρόπου ποσού
Παράθεση Επιθετικός κτητική αντικειμενική αναφοράς β) πλάγιες πτώσεις
Επεξήγηση Κατηγορηματικός δημιουργού αναφοράς   η γενική η δοτική η αιτιατική
    διαιρετική     χρόνου χρόνου χρόνου
    ύλης     αιτίας αιτίας αιτίας
    περιεχόμενου     τόπου τόπου τόπου
    ιδιότητας     αξίας ή ποσού αναφοράς αναφοράς
    αξίας ή τιμήματος     ποινής ή τιμήματος τρόπου τρόπου
    αιτίας     σκοπού συνοδείας σκοπού
    υποκειμενική       μέσου ή οργάνου ποινής
    αντικειμενική        ποσού  
    συγκριτική     γ) επιρρηματικές προτάσεις
          χρονική, αιτιολογική, τελική, συμπερασματική, υποθετική, αναφορική, εναντιωματική, παραχωρητική
          δ) επιρρηματικές μετοχές
          τροπική, χρονική, αιτιολογική, τελική, όρου ή προϋπόθεσης, εναντιωματική, παραχωρητική
          ε) κατηγορούμενο
          επιρρηματικό, προληπτικό
          στ) απαρέμφατο
          τελικό, του αποτελέσματος, της αναφοράς
          ζ) εμπρόθετοι επιρρηματικοί προσδιορισμοί

 

 Βιβλιογραφία

 

Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Α', Β', Γ' Γυμνασίου, Πολυξένη Μπίλλα, ΟΕΔΒ, Αθήνα, Έκδοση Α 2007

Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής, Α. Β. Μουμτζάκης, ΟΕΔΒ, Αθήνα, Έκδοση 2006

Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (σε 66 ενότητες), Ν.Σπ. Ασωνίτη, Β.Δ. Αναγνωστόπουλου, Αθήνα χ.χ.

Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, Λιναρδής Ιωάννης, εκδ. Χατζηθωμά, Θεσσαλονίκη, 2009

Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, Καραδήμος Ιωάννης, εκδ. Φίλιππος, Θεσσαλονίκη, 1992

Συντακτικόν της Ελληνικής Γλώσσης, Κωνσταντίνος Σ. Κατεβαίνης, εκδ. Παπαδήμα, Αθήνα, 1978

Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα