Περαιτέρω διερεύνηση: Ο χορός στη μυκηναϊκή εποχή

Στο ψηφιακό αρχείο της δημόσιας τηλεόρασης μπορείς να παρακολουθήσεις ένα ντοκιμαντέρ με θέμα τον ελληνικό χορό στα μηκυναϊκά χρόνια. Μπορείς να επιλέψεις να ανοίξεις κάποιο από τα κεφάλαια που αναλύονται παρακάτω ή, σε περίπτωση που δεν έχεις το κατάλληλο λογισμικό, να αναζητήσεις εσύ το ντοκιμαντέρ στη σελίδα http://www.ert-archives.gr/V3/public/d--index-archive-search.aspx