Περαιτέρω διερεύνηση: Η δικαιοσύνη στις αγροτικές κοινωνίες και στην κλασική εποχή

Αν στην Ιλιάδα, οι σκηνές της καθημερινής ζωής των ταπεινών ανθρώπων όπως αναπαρίστανται στην ασπίδα του Αχιλλέα, είναι η εξαίρεση, το έπος του Ησίοδου "Έργα και Ημέραι" μας δίνει μια καλύτερη εικόνα του τρόπου ζωής και της κοινωνίας τον 8ο και 7ο αιώνα π.Χ, και ειδικότερα του αγροτικού κόσμου. Μπορείς να περιηγηθείς στον κόμβο του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού με θέμα το έργο του Ησίοδου και να συγκεντρώσεις στοιχεία για τη δικαιοσύνη της εποχής, και συγκεκριμένα τις κυρώσεις της αγροτικής κοινότητας.
Εικονίδιο ηΔραστηριότητας Περαιτέρω διερεύνηση: Η δικαιοσύνη στην κλασική εποχή

Ο παρακάτω ιστορικός κόμβος του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού συγκεντρώνει πλούσιο υλικό για τη λειτουργία των δικαστηρίων στην αρχαία Αθήνα. Περιηγήσου στα περιεχόμενά του και εντοπίσε:

-ομοιότητες και διαφορές με τον τρόπο απονομής δικαιοσύνης στην ομηρική εποχή

-ομοιότητες και διαφορές με τη σύγχρονη εποχή