Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1903

 

Κύρια Εκκλησιαστικά συμβάντα

 1. 12/01/1903: Χειροτονία Λιούμπλιν Ευλογίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 2. 22/01/1903: Κοίμηση Κιέβου Θεογνώστου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 3. 23/01/1903: Κοίμηση π. Καλούγας Ανατολίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 4. 01/02/1903: Εκλογή Κιέβου Φλαβιανού (από Χαρκόβου). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 5. 01/02/1903: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Κιέβου Φλαβιανού σε Μητροπολίτη. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 6. 02/02/1903: Χειροτονία Αρκαδίας Βασιλείου. [Πατριαρχείο Αντιοχείας].

 7. 02/02/1903: Χειροτονία Κρεμένετς Δημητρίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 8. 06/02/1903: Κοίμηση π. Λιούμπλιν Γερμανού. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 9. 08/02/1903: Εκλογή Χαρκόβου Αρσενίου (από Καζάν). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 10. 08/02/1903: Εκλογή Καζάν Δημητρίου (από Ταμπώβου). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 11. 08/02/1903: Προαγωγή Επισκόπου Καζάν Δημητρίου σε Αρχιεπίσκοπο. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 12. 08/02/1903: Εκλογή Ταμπώβου Ιννοκεντίου (από Νάρβας). [Εκκλησία ττης Ρωσίας].

 13. 09/02/1903: Κοίμηση Σάμου Αθανασίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 14. 10/02/1903: Κοίμηση π. Βόσνης Σάββα. [[Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 15. 17/02/1903: Κοίμηση Ερσεκίου Σεραφείμ. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 16. 18/02/1903: Κοίμηση Κυριλλώβου Αρσενίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 17. 23/02/1903: Χειροτονία Σάμου Κωνσταντίνου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 18. 02/03/1903: Χειροτονία Λεύκης Γερμανού. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 19. 02/03/1903: Χειροτονία Χαριουπόλεως Φιλοθέου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 20. 02/03/1903: Χειροτονία Νάρβας Αντωνίνου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 21. 03/03/1903: Κοίμηση Χαλεπίου Επιφανίου. [Πατριαρχείο Αντιοχείας].

 22. 07/03/1903: Κοίμηση Πατρών Ιεροθέου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 23. 12/03/1903: Παύση Σαρατώβου Ιωάννου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 24. 21/03/1903: Εκλογή Σαρατώβου Ερμογένους (από Βόλσκ). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 25. 23/03/1903: Χειροτονία Κυριλλώβου Θεοδοσίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 26. 27/03/1903: Κοίμηση Ελισαβετγκράδ Τύχωνος. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 27. 23/04/1903: Χειροτονία Αράδου Ιωάννου. [Μητρόπολη Τρανσυλβανίας].

 28. 27/04/1903: Κοίμηση Σύρου Μεθοδίου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 29. 03/05/1903: Εκλογή Ελισαβετγκράδ Μέμνωνος (από Νοβομίργοροδ). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 30. 03/05/1903: Εκλογή Νοβομίργοροδ Κυρίωνος (από Μπάλτας). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 31. 18/05/1903: Χειροτονία Ελαίας Αγαθαγγέλου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 32. 26/05/1903: Χειροτονία Μπάλτας Τύχωνος. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 33. 27/05/1903: Χειροτονία Ερσεκίου Πέτρου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 34. 14/07/1903: Κοίμηση Λευκάδος Ευγενίου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 35. 20/07/1903: Χειροτονία Κισάμου Ανθίμου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 36. 27/07/1903: Χειροτονία Στάριτσας Αλεξάνδρου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 37. 01/08/1903: Κοίμηση Τριφυλίας Νεοφύτου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 38. 06/08/1903: Χειροτονία Χαλεπίου Στεφάνου. [Πατριαρχείο Αντιοχείας].

 39. 07/08/1903: Παραίτηση Νευροκοπίου Νικοδήμου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 40. 08/08/1903: Παύση Κασσανδρείας Λεοντίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 41. 08/08/1903: Εκλογή Κασσανδρείας Ιωάννου (από Λέρου). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 42. 08/08/1903: Εκλογή Λέρου Γερμανού (από Αίνου). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 43. 08/08/1903: Εκλογή Αίνου Λεοντίου (από π. Κασσανδρείας). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 44. 15/08/1903: Χειροτονία Ναζιανζού Γερμανού. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 45. 06/09/1903: Εκλογή Κοβνό Σεργίου (από Όμσκ). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 46. 06/09/1903: Εκλογή Όμσκ Μιχαήλ (από Κοβνό). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 47. 26/09/1903: Κοίμηση π. Ουφάς Ιουστίνου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 48. 29/09/1903: Κοίμηση π. Πόλοτσκ Μαρκέλλου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 49. 13/10/1903: Κοίμηση Κυζίκου Κωνσταντίνου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 50. 18/10/1903: Εκλογή Κυζίκου Αθανασίου (από Θεσσαλονίκης). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 51. 18/10/1903: Εκλογή Θεσσαλονίκης Αλεξάνδρου (από Νεοκαισαρείας). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 52. 18/10/1903: Εκλογή Νεοκαισαρείας Αμβροσίου (από Πελαγωνείας). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 53. 18/10/1903: Εκλογή Πελαγωνείας Ιωακείμ (από Μελενίκου). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 54. 02/11/1903: Χειροτονία Μελενίκου Ειρηναίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 55. 04/11/1903: Εκλογή Μπαλάχνας Ισιδώρου (από Νοβγορόδου Σέβερσκη). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 56. 04/11/1903: Εκλογή Νοβγορόδου Σέβερσκη Νέστωρος (από Μπαλάχνας). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 57. 04/11/1903: Παύση Ελισαβετγκράδ Μέμνωνος. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 58. 04/11/1903: Παύση Γκούριας Αλεξάνδρου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 59. 04/11/1903: Εκλογή Γκούριας Δημητρίου (από Αλαβέρδης). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 60. 06/11/1903: Κοίμηση π. Ελισαβετγκράδ Μέμνωνος. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 61. 16/11/1903: Χειροτονία Νευροκοπίου Θεοδωρήτου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 62. 18/11/1903: Ίδρυση Βικαριάτου Κουνγκούρ. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 63. 18/11/1903: Εκλογή Κουνγκούρ Παύλου (από π. Στάριτσας). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 64. 26/11/1903: Εκλογή Κάμενετς Ποδόλσκ Κλήμεντος (από Ουφάς). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 65. 26/11/1903: Εκλογή Ουφάς Χριστοφόρου (από Κάμενετς Ποδόλσκ). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 66. 26/11/1903: Παύση Γιαροσλάβου Ιωνάθαν. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 67. 26/11/1903: Εκλογή Αικατερινβούργου Βλαδιμήρου (από Ορενβούργου). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 68. 26/11/1903: Εκλογή Ορενβούργου Ιωακείμ (από Γροδνό). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 69. 26/11/1903: Εκλογή Γροδνό Νικάνωρος (από Αικατερινβούργου). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 70. 29/11/1903: Ίδρυση Βικαριάτου Αλάσκας. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 71. 30/11/1903: Χειροτονία Ταρσού Αλεξάνδρου. [Πατριαρχείο Αντιοχείας].

 72. 30/11/1903: Χειροτονία Ελισαβετγκράδ Θεοδοσίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 73. 30/11/1903: Χειροτονία Αλαβέρδης Ευθυμίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 74. 05/12/1903: Εκλογή Γιαροσλάβου Σεργίου (από Πσκώβου). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 75. 05/12/1903: Προαγωγή Επισκόπου Γιαροσλάβου Σεργίου σε Αρχιεπίσκοπο. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 76. 05/12/1903: Εκλογή Πσκώβου Αρσενίου (από Βολοκολάμσκ). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 77. 06/12/1903: Χειροτονία Βόλσκ Παλλαδίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 78. 07/12/1903: Κοίμηση Σκοπίων Φιρμιλιανού. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 79. 14/12/1903: Χειροτονία Αλάσκας Ιννοκεντίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 80. 30/12/1903: Κοίμηση Μαντινείας Θεοκλήτου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.