επιμορφωτικά σεμινάρια στις Δημιουργικές Εργασίες (ΠΕΚ)

Επιμόρφωση καθηγητών/τριών ΓΕ.Λ. στις Δημιουργικές Εργασίες (Α.Π. 137552/Δ2/17-08-2017 Υ.Π.Ε.Θ.):

1o ΠΕΚ Θεσσαλονίκης 4 Σεπτεμβρίου 2017 , 09.00-13.15, 27ο ΓΕΛ Θεσ/νίκης, τμήμα ΠΕ10_1 Πρόγραμμα

1o ΠΕΚ Θεσσαλονίκης 5 Σεπτεμβρίου 2017 , 09.00-13.15, 27ο ΓΕΛ Θεσ/νίκης, τμήμα ΠΕ10_2 Πρόγραμμα

1o ΠΕΚ Θεσσαλονίκης  6 Σεπτεμβρίου 2017 , 09.00-13.15, 1ο Γυμνάσιο Βέροιας, τμήμα ΠΕ09,10,13 Πρόγραμμα

2o ΠΕΚ Θεσσαλονίκης 7 Σεπτεμβρίου 2017 , 09.00-13.15, 4ο ΓΕΛ Σερρών, τμήμα ΠΕ 09,10,13 Πρόγραμμα