Εργαστήριο Κοινωνιολογίας (4ο)-Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020, 15.00-17.00, ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης

 

9ο κεφ. ΝΜ

Κεφ.1Οο Ν.Μ.