Ύλη κοινωνιολογίας 2019-20 (ως πανελλαδικώς εξεταζόμενο)

Ανακοινώθηκε σήμερα η ύλη της κοινωνιολογίας που θα ισχύσει για την επόμενη σχ. χρονιά 2019-20. Στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα η διδακτέα με την εξεταστέα ύλη ταυτίζονται. Η ύλη είναι αυξημένη σε σχέση με ο,τι ίσχυε μέχρι τώρα, δεδομένου ότι το μάθημα θα διδάσκεται 6 ώρες εβδομαδιαία συν 1 επιπλέον ώρα του καθηγητή.(6+1=7).  Στο συνημμένο έγγραφο φαίνονται οι διαφορές και κάποιες επισημάνσεις.

Η Κοινωνιολογία πανελλαδικώς εξεταζόμενο

εκδόθηκε το με αρ. 1790/21-5-19 ΦΕΚ με το οποίο τροποποιείται το ΩΠ της Γ ΓΕΛ (ημερήσιο και εσπερινό). Στα ημερήσια ΓΕΛ οι ώρες του μαθήματος της Κοινωνιολογίας στην Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών ορίζονται σε επτά (7) (και 6 στο εσπερινό)