σχ. έτος 2016-17

 1. Στις 23-09-2016: 10ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς-Παρουσίαση σε σχολικούς συμβούλους του εξορθολογισμού της ύλης στα μαθήματα Κοινωνικών Επιστημών (έγγραφο ΥΠΕΘ:150648/Δ2/15-09-2016) Πρόγραμμα_Ημερίδα-Θεσσαλονίκη-Γυμνάσιο-ΓΕΛ_23_09_2016
 2. Στις 04/10/16 Επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ10 Αν. Θες/νίκης, στο 7ο ΓΕΛ Καλαμαριάς, για τις νέες οδηγίες στη διδακτέα ύλη (Έγκριση Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Κ. Μακεδονίας: 31253/22-09-2016) πρόσκληση
 3. Στις 18-10-2016: Επιμόρφωση καθηγητών ειδικότητας ΠΕ10–Κοινωνιολόγων ΔΔΕ Πιερίας στο 2ο ΓΕΛ Κατερίνης για τις νέες οδηγίες στη διδακτέα ύλη (Έγκριση Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Κ. Μακεδονίας: 34060/10-10-16) πρόσκληση
 4. Στις 19-10-2016: Επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ10 Ν. Ιωαννίνων & Θεσπρωτίας στο 3ο ΕΠΑΛ Ιωαννίνων για τις νέες οδηγίες στη διδακτέα ύλη (αρ. έγκρισης ΠΔΕ Ηπείρου:Φ.34.2/7127/10-10-16) Πρόσκληση
 5. Στις 20-10-16 Επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ10 Ν. Άρτας & Πρέβεζας στο ΕΠΑΛ Φιλιππιάδας (12.00-14.00) για τις νέες οδηγίες στη διδακτέα ύλη (αρ. έγκρισης ΠΔΕ Ηπείρου:Φ.34.2/7127/10-10-16) Πρόσκληση
 6. Στις 21-10-16 Επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ10 Ν. Αιτωλοακαρνανίας στο 4ο ΓΕΛ Αγρινίου για τις νέες οδηγίες στη διδακτέα ύλη (αρ. έγκρισης ΠΔΕ Δυτ. Ελλάδας : Φ.1.8/ΚΔ/11645/10-10-16) Πρόσκληση
 7. Στις 25-10-16: Επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ10 Ν. Σερρών στο 5ο ΓΕΛ Σερρών(12.00-14.00) για τις νέες οδηγίες στη διδακτέα ύλη (αρ. έγκρισης Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας 34060/10-10-16) Πρόσκληση
 8. Στις 01-11-2016 : Επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ10 Ν. Ημαθίας στο 5ο ΓΕΛ Βέροιας για τις νέες οδηγίες στη διδακτέα ύλη (-αρ. έγκρισης Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας 36109/24-10-16) Πρόσκληση
 9. Στις 08-11-16: Επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ10 Ν. Πέλλας στο 1ο ΓΕΛ Γιαννιτσών για τις νέες οδηγίες στη διδακτέα ύλη (αρ.έγκρισης Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας 36036/24-10-16) Πρόσκληση
 10. Στις 23-11-2016: Επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ10 Χαλκιδικής στο ΓΕΛ Ιερισσού για τις νέες οδηγίες στη διδακτέα ύλη
 11. Στις 28-11-2016: Επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ10 Ν. Λάρισας στο 4ο ΓΕΛ Λάρισας για τις νέες οδηγίες στη διδακτέα ύλη (αρ. έγκρισης Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Θεσσαλίας: 13903/17-11-2016) πρόσκληση
 12. Στις 29-11-2016: Επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ10 Ν. Τρικάλων στο 1ο Γυμν. Τρικάλων 12.00-14.00 &  15.00-17.00 στο 1ο ΓΕΛ Καρδίτσας με τους εκπαιδευτικούς ΠΕ10 του Ν. Καρδίτσας, για τις νέες οδηγίες στη διδακτέα ύλη (αρ. έγκρισης  Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Θεσσαλίας: 13903/17-11-2016)   πρόσκληση
 13. Στις 30-11-2016: Επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ10 Ν. Μαγνησίας στο 1ο ΓΕΛ Βόλου για τις νέες οδηγίες στη διδακτέα ύλη (αρ. έγκρισης Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Θεσσαλίας: 13903/17-11-2016)  πρόσκληση
 14. Στις 07-03-2017: Επιμορφωτική συνάντηση ΠΕ10 Αν. Θεσσαλονίκης στο 4ο ΓΕΛ Καλαμαριάς για τις ΔΕ Λυκείου και ΣΔΕ Γυμνασίου (αρ. έγκρισης Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Κ. Μακεδονίας: 3788/22-02-2017) Πρόσκληση
 15. Στις 14-03-17: Επιμορφωτική συνάντηση ΠΕ10 ν. Πιερίας στο 2ο ΓΕΛ Κατερίνης  (αρ. έγκρισης  Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Κ. Μακεδονίας: 5236/7-3-17) Πρόσκληση
 16. Στις 20-3-17: Δειγματική Διδασκαλία στο 23ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης (αρ. έγκρισης  Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Κ. Μακεδονίας: 6756/17-3-17) έγκριση
 17. Στις 21-03-17: Επιμορφωτική συνάντηση ΠΕ10ν. Ημαθίας στο 5ο ΓΕΛ Βέροιας (αρ. έγκρισης Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Κ. Μακεδονίας: 5476/9-3-17)Πρόσκληση
 18. Στις 06-04-17:Επιμορφωτική συνάντηση με ΠΕ10 ν. Λάρισας στο 4ο ΓΕΛ Λάρισας (12.00-14.00)- ( αρ. έγκρισης Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Θεσσαλίας: 3562/29-03-2017) Πρόσκληση
 19. Στις 06-04-17:Επιμορφωτική συνάντηση μεΠΕ10 ν.Τρικάλων και Καρδίτσας στο 1ο Γυμνάσιο Τρικάλων (15.00-17.00)-( αρ. έγκρισης Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Θεσσαλίας: 3562/29-03-2017) πρόσκληση
 20. Στις 07-04-17: Επιμορφωτική συνάντηση με ΠΕ10 ν. Μαγνησίας στο 1ο ΓΕΛ Βόλου (αρ. έγκρισης Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Θεσσαλίας: 3562/29-03-2017) Πρόσκληση

Ενδοσχολικές επιμορφώσεις/Δειγματικές:

 • Στις 12-10-2016: Διασχολική επιμορφωτική συνάντηση στο 2ο Γυμνάσιο Χορτιάτη (Φίλυρο) με στελέχη της ειδικής αγωγής για το θέμα της διαχείρισης των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (Έγκριση Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Κ. Μακεδονίας: 33631/6-10-16) Έγκριση
 • Στις 16-11-16: Ενδοσχολική επιμορφωτική συνάντηση στο 23ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης με ΣΣΝ για διαχείριση προβλημάτων σχ. τάξης  (αρ.έγκρισης Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης  Κ. Μακεδονίας 37779/14-11-16)Έγκριση
 • Στις 18-11-16: Ενδοσχολική επιμορφωτική συνάντηση στο 4ο ΓΕΛ Καλαμαριάς για ειδικές μαθησιακές δυσκολίες & διαχείριση προβλημάτων σχ. τάξης  (αρ.έγκρισης Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης  Κ. Μακεδονίας 37766 /14-11-16) Έγκριση
 • Στις 03-05-17: Δειγματική διδασκαλία (Πολιτική Παιδεία Β΄ Λυκείου-κεφ. 6 «το Δίκαιο στη ζωή μας» στο τμήμα Β1 του 23ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης) έγκριση