Συνέντευξη τύπου ΣΕΚ για την κατάργηση των μαθημάτων Κοινωνικών Επιστημών από τη Δ/θμια Εκπαίδευση

Συνέντευξη τύπου ΣΕΚ