υποστηρικτικό υλικό από το ΙΕΠ για την Κοινωνιολογία σχ. έτους 2019-20

Το ΥΠΑΙΘ, μετά από σχετική εισήγηση του ΙΕΠ, στέλνει στις σχολικές μονάδες, υποστηρικτικό υλικό για το μάθημα της Κοινωνιολογίας. Επισημαίνεται ότι το υποστηρικτικό αυτό εκπαιδευτικό υλικό απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς που θα διδάξουν το μάθημα της Κοινωνιολογίας το σχολικό έτος 2019-2020, προκειμένου να διευκολυνθούν στην προετοιμασία και τη διδασκαλία του μαθήματος και δεν περιλαμβάνεται στην εξεταστέα ύλη του μαθήματος. Μπορείτε να δείτε τα σχετικά αρχεία (4) και να τα κατεβάσετε από τον σύνδεσμο:

https://drive.google.com/drive/folders/1M7nzOqfGIbSskJxEe1baAuvXQqHQ4Fx8?usp=sharing

εργαστήριο για την Κοινωνιολογία ως πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα

sociology (2)Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019, 17.30-19.30

στο (πρώην) ΠΕΚ Δυτ. Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται στον 2ο όρ. του 2ου Γυμνασίου Πολίχνης, Λεωφ. Στρατού 127, Πολίχνη. Δείτε τις οδηγίες στον χάρτη:  https://goo.gl/maps/towYgi5of6WdAVWW6