Μάρτιος ’24_«Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ78 σε επιμορφωτική συνάντηση»

«Διδακτική μεθοδολογία μαθημάτων Κοινωνικών Επιστημών-Αξιοποίηση της τέχνης στη διδακτική πρακτική»

Πρόσκληση ΠΕ78_14-3-24