Το Wiki μας

http://socioologype10thessaloniki.pbworks.com/

Το wiki αυτό είναι μια συνεργατική διαδικτυακή εφαρμογή των Κοινωνιολόγων εκπαιδευτικών (ΠΕ10) της Αν. Θεσσαλονίκης, που επιτρέπει στους χρήστες της τη συνεργασία, την ανταλλαγή και την από κοινού επεξεργασία εκπαιδευτικού υλικού. Δημιουργήσαμε έναν διαδικτυακό χώρο στον οποίο μπορούν όλοι και όλες οι συνάδελφοι/σσες Κοινωνιολόγοι εκπαιδευτικοί  (ΠΕ10) να αξιοποιούν για την καλύτερη υποστήριξη των μαθημάτων μας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  Στόχος είναι να έχουμε ένα εύχρηστο και λειτουργικό εργαλείο το οποίο θα μπορούμε να χρφησιμοποιούμε είτε ως κοινό σημείο-αποθετήριο υλικού είτε ως χώρο επεξεργασίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ μας. Μπορούμε να πειραματιστούμε με τη δομή, τις σελίδες και τους φακέλους μέχρι να βρούμε το πιο λειτουργικό σχήμα. Μπορούμε να ανεβάζουμε υλικό και μετά να το τακτοποιούμε σε σελίδες ή φακέλους. Ελπίζω στο επόμενο διάστημα να το εμπλουτίσουμε και να το αξιοποιήσουμε.