Σεμινάριο «moodle» 2017-18- 2ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2017, 1η συνάντηση διαζώσης με τους επιμορφούμενους που κληρώθηκαν για το σεμινάριο «Αξιοποίηση τεχνικών ασύγχρονης και εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης Moodle» τμήμα Δυτ. Θεσσαλονίκης 2, ώρα 16.00-20.30, στο χώρο του 2ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης (υπεύθυνη τμήματος:Π.Μιμιλίδου, επιμορφωτές: Α.Αθανασόπουλος, Θ. Αγοραστούδης, Π. Μιμιλίδου) πρόγραμμα 1ης συνάντησης

 

Μεθοδολογία έρευνας-Επιμορφωτικό σεμινάριο στο 2ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης

Επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων διάρκειας 8 ωρών στο 2ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης με θέμα: «Ερευνητικά και μεθοδολογικά εργαλεία προσαρμοσμένα στη διδακτική πράξη», Τρίτη 21-11-2017 & Πέμπτη 23-11-2017

επιμορφρωτές:  Α. Αθανασόπουλος, Π.Μιμιλίδου

παρουσιάσεις:1) ερωτηματολόγιo 2) Εργαλεία Google