Πρόγραμμα επιμορφωτικών συναντήσεων Κεντρικής & Δυτ. Μακεδονίας:

Ν. Πέλλας ΠΕ78 πρόσκληση Ν. Πέλλας_11-12-18

Ν. Ημαθίας ΠΕ78  πρόσκληση Ν. Ημαθίας_12-12-18

Ν. Κοζάνης & Ν. Γρεβενών, ΠΕ78  πρόσκληση Κοζάνη_Γρεβενά_17-12-18

Ν. Καστοριάς ΠΕ78  πρόσκληση Καστοριά_17-12-18

Ν. Φλώρινας ΠΕ78 πρόσκληση Φλώρινα_18-12-18

Ν. Φλώρινας ΠΕ78 & ΠΕ80 (από αναβολή) πρόσκληση Φλώρινα_12-3-19

Ν. Πιερίας ΠΕ78 πρόσκληση Πιερία_29-3-19