Αξιοποίηση εικαστικού υλικού του εγχειριδίου «Σύγχρονος Κόσμος»

Τετάρτη, 3-4-2019, βιβλιοθήκη 2ου ΕΠΑΛ Σατυρούπολης, εργαστήριο Soc-art για εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ 78 Πρόσκληση_εργαστήριο_Soc-art_3-4-2019