Οδηγίες αξιολόγησης μαθημάτων

Οι οδηγίες αξιολόγησης των μαθημάτων μας περιλαμβάνονται στο ΠΔ με αρ. 46/22-04-2016 για τα ΓΕΛ και το ΠΔ με αρ. 126/11-11-2016 για το Γυμνάσιο.

Τα μαθήματά μας για το Λύκειο (Πολιτική Παιδεία Α & Β Λυκείου, ΒΑΚΕ, Κοινωνιολογία & Ιστορία Κοιν. Επιστημών) περιγράφονται στις σελ. 12 & 13(1920& 1921 του ΦΕΚ)-τα έχω μαρκάρει με διαφορετικό χρώμα για διευκόλυνσή σας. Επίσης, τα επισυνάπτω σε χωριστά αρχεία:

  1. Αξιολόγηση Πολ.Παιδεία + ΒΑΚΕ
  2. Αξιολόγηση Κοινωνιολογία
  3. Αξιολόγηση Ιστορία Κοιν. Επιστημών

Η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα του Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό και περισσότερη από τα 2/3 της διδακτέας.

Όπως θα παρατηρήσετε, η αξιολόγηση των 1 και 3 (δλδ. όλα τα μαθήματά μας του Λυκείου εκτός της Κοινωνιολογίας)γίνεται με το πρότυπο της Τράπεζας Θεμάτων (και η ΙΚΕ). Η Κοινωνιολογία μόνο διατηρεί το παλιό πρότυπο (50%+50%). (Για τα θέματα που προβλέπεται από τις οδηγίες περιληπτική διδασκαλία, καλά είναι να τα αποφεύγουμε στην εξεταστέα ύλη, ώστε να μην δημιουργούνται παρανοήσεις)

Στο Γυμνάσιο έχουμε αλλαγές,  η Κοιν. & Πολιτική Αγωγή ανήκει στην Ομάδα Β, τα μαθήματα της οποίας δεν εξετάζονται γραπτά στις τελικές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις -σελ. 1 & 2 (9341 & 9342 του ΦΕΚ που σας επισυνάπτω)

ΠΔ 126_2016 ΦΕΚ Α 211-Αξιολόγηση στο Γυμνάσιο ΠΔ_46_ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΓΕΛ_ΦΕΚ_Α_74_2016 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Π.Π. (Α&β) + ΒΑΚΕ 2016-17 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 2016-17 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΚΕ 2016-17

Π. Μιμιλίδου

σχ. σύμβουλος Κοινωνιολόγων-ΠΕ10