σχ. έτος 2014-15

Επιμορφωτικές συναντήσεις με εκπαιδευτικούς ΠΕ10

 • Επιμορφωτική συνάντηση των καθηγητών κλ. ΠΕ10- Κοινωνιολόγων ν. Χαλκιδικής
  Έγκριση Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Κ. Μακεδονίας : 18241/24-09-2014
  Δευτέρα29-09-2014, σε χώρο του ΓΕΛ Πολυγύρου και ώρα 12.00-14.00 πρόσκληση
 • Επιμορφωτική συνάντηση των καθηγητών κλ. ΠΕ10- Κοινωνιολόγων ν. Ημαθίας
  Έγκριση Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας, αρ.πρωτ.:20373/10-10-2014
  Τρίτη 14-10-2014 στη βιβλιοθήκη του 5ου ΓΕΛ Βέροιας και ώρα 12.00-14.00 πρόσκληση
 • Επιμορφωτική συνάντηση των καθηγητών κλ. ΠΕ10- Κοινωνιολόγων ν. Πέλλας
  Έγκριση Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας, αρ.πρωτ.: 20369/10-10-2014
  Τετάρτη 15-10-2014 στο 1ο ΓΕΛ Γιαννιτσών και ώρα 12.00-14.00 πρόσκληση
 • Επιμορφωτική συνάντηση των καθηγητών κλ. ΠΕ10- Κοινωνιολόγων ν. Πιερίας Έγκριση Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας, αρ.πρωτ.: , 20362/13 -10-2014
  Δευτέρα 20-10-2014 στο 2ο ΓΕΛ Κατερίνης και ώρα 12.00-14.00 πρόσκληση
 • Επιμορφωτική συνάντηση των καθηγητών κλ. ΠΕ10- Κοινωνιολόγων ν. Σερρών. Έγκριση Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Κ.Μακεδονίας20366/13 -10-2014
  Τρίτη 21-10-2014 στο 5ο ΓΕΛ Σερρών και ώρα 12.00-14.00 πρόσκληση
 • Επιμορφωτική συνάντηση των καθηγητών κλ. ΠΕ10- Κοινωνιολόγων Αν. Θεσσαλονίκης. Έγκριση Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Κ.Μακεδονίας : 21619/22-10-2014
  Δευτέρα 03-11-2014 στο 1ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης και ώρα 12.00-14.00 με θέμα: «Πολιτική Παιδεία Β&Γ Λυκείου, Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών Β? Λυκείου» πρόσκληση
 • Επιμορφωτική συνάντηση των καθηγητών κλ. ΠΕ10-Κοινωνιολόγων ν. Καρδίτσας
  Έγκριση Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Θεσσαλίας: 984/09-02-2015
  Δευτέρα 16-02-2015 στο 1o ΓΕΛ Καρδίτσας και ώρα 17.00-19.00 πρόσκληση
 • Επιμορφωτική συνάντηση των καθηγητών κλ. ΠΕ10-Κοινωνιολόγων ν. Τρικάλων
  Έγκριση Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Θεσσαλίας: 984/09-02-2015
  Δευτέρα 16-02-2015 στο 6o ΓΕΛ Τρικάλων και ώρα 12.00-14.00 πρόσκληση
 • Επιμορφωτική συνάντηση των καθηγητών κλ. ΠΕ10-Κοινωνιολόγων ν. Λάρισας
  Έγκριση Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Θεσσαλίας: 984/09-02-2015
  Τρίτη 17-02-2015 στο 4o ΓΕΛ Λάρισας και ώρα 12.00-14.00 πρόσκληση
 • Επιμορφωτική συνάντηση των καθηγητών κλ. ΠΕ10-Κοινωνιολόγων ν. Μαγνησίας
  Έγκριση Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Θεσσαλίας: 984/09-02-2015
  Τετάρτη 18-02-2015 στο 3o Γυμνάσιο Βόλου και ώρα 12.00-14.00πρόσκληση
 • Επιμορφωτική συνάντηση των καθηγητών κλ. ΠΕ10- Κοινωνιολόγων
  Έγκριση Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Κ. Μακεδονίας: 5676/02-04-2015
  Τετάρτη 22-04-2015 στο 1ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης και ώρα 12.00-14.00 με θέμα: «Διδακτική μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών» πρόσκληση
 • Επιμορφωτική συνάντηση των καθηγητών κλ. ΠΕ10- Κοινωνιολόγων ν. Αιτωλοακαρνανίας-Έγκριση Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Δυτ. ελλάδας: Φ.1.8/ΚΔ/2666/03-04-2015
  Πέμπτη 23-04-2015 και ώρα 12.00-14.00 στο 4ο ΓΕΛ Αγρινίου πρόσκληση
 • Επιμορφωτική συνάντηση των καθηγητών κλ. ΠΕ10- Κοινωνιολόγων ν. Πρέβεζας-Έγκριση Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Ηπείρου: Φ.34.2/1914/03-04-2015.
  Πέμπτη 23-04-2015 και ώρα 17.00-19.00, στο 2o ΓΕΛ Πρέβεζας Πρόσκληση
 • Επιμορφωτική συνάντηση των καθηγητών κλ. ΠΕ10- Κοινωνιολόγων ν. Άρτας-Έγκριση Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Ηπείρου: Φ.34.2/1914/03-04-2015.
  Παρασκευή 24-04-2015 και ώρα 10.00-12.00, στο 3o ΓΕΛ Άρτας Πρόσκληση
 • Επιμορφωτική συνάντηση των καθηγητών κλ. ΠΕ10- Κοινωνιολόγων ν. Ιωαννίνων & Θεσπρωτίας-Έγκριση Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Ηπείρου: Φ.34.2/1914/03-04-2015.
  Παρασκευή 24-04-2015 και ώρα 13.30-15.30, στο Λύκειο της Ζωσιμαίας Σχολής Πρόσκληση