Φεστιβάλ πολυφωνικού τραγουδιού, Κεφαλόβρυσο, 28 Ιουλίου 2002