ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ -  2
(Ιδιωτικό, κάπου στο χωριό)