Μαθητικοι Ομιλοι Αθληματων PDF Εκτύπωση E-mail
Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 
Κυριακή, 02 Δεκέμβριος 2012 18:56
 
Για να δείτε το έγγραφο κάντε κλικ εδώ.
ΠΡΟΣ: 
 1. Υφυπουργό ΥΠΑΙΘΠΑ, αρμόδιο για την Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση
 2. Υφυπουργό ΥΠΑΙΘΠΑ, αρμόδιο για τον Αθλητισμό
 3. Διευθυντή Φυσικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘΠΑ
 4. Διευθυντή Σπουδών Β/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘΠΑ
 5. Διευθυντή Σπουδών Α/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘΠΑ
 
ΘΕΜΑ:   «Μαθητικοί Όμιλοι Αθλημάτων»
 
Αξιότιμοι κύριοι Υφυπουργοί,
αξιότιμοι κύριοι Διευθυντές
 
     Σας καταθέτουμε αίτημα λειτουργίας Μαθητικών Ομίλων Αθλημάτων (Μ.Ο.Α.) στις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κατά το άρθρο 47 του Ν. 1566/1985 που αφορά στο σχολικό αθλητισμό, για τους εξής λόγους:
 1. Οι Μαθητικοί Όμιλοι Αθλημάτων αποτελούν πυρήνες ενεργοποίησης και κοινωνικής δικτύωσης των μαθητών. Ενισχύουν τη φιλία, τις σχέσεις συνεργασίας και ευγενούς συναγωνισμού μεταξύ τους, ενώ παράλληλα αποτελούν ενεργητική και δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους.  Η φυσική δραστηριότητα και αθλητική εκπαίδευση που προσφέρουν συμβάλλουν στην προαγωγή της υγείας των μαθητών στην ισόρροπη σωματική, ψυχική και πνευματική ανάπτυξή τους, στην τόνωση της διάθεσης και της αυτοπεποίθησής τους. Δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές ν’ αναπτύξουν ένα δραστήριο-υγιεινό  τρόπο ζωής, ν’ ανακαλύψουν ενδιαφέροντα και κλίσεις τους σε αθλήματα και ν’ ασχοληθούν συστηματικά με τον αθλητισμό. Μαθητικοί όμιλοι αθλημάτων λειτουργούν ήδη στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (αρθρ. 45 του Ν. 3966/2011).
 2. Στη δύσκολη οικονομική κατάσταση που έχει περιέλθει η χώρας μας η ενασχόληση με τον αθλητισμό γίνεται προνόμιο όλο και λιγότερων παιδιών, εφήβων και νέων. Τα αθλητικά σωματεία υπολειτουργούν, οι διασυλλογικοί αγώνες έχουν περιοριστεί δραματικά, ενώ οι μετακινήσεις των αθλητών για τις προπονήσεις τους αποτελούν σοβαρές δαπάνες στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Αντίθετα οι αθλητικές εγκαταστάσεις στην αυλή των σχολείων και τα σχολικά γυμναστήρια (όπου υπάρχουν),  είναι χώροι άθλησης, κοντά στην κατοικία των μαθητών και στο οικείο κοινωνικό τους περιβάλλον. Μετά τη λήξη των μαθημάτων οι αθλητικές εγκαταστάσεις των σχολείων πρέπει να αξιοποιούνται, τόσο σαν χώροι ελεύθερης άθλησης μαθητών, όσο και σαν χώροι ανάπτυξης του αθλητισμού με λειτουργία Μαθητικών Ομίλων Αθλημάτων.
 3. Η ενασχόληση με τον αθλητισμό, εκτός από την προαγωγή της φυσικής κατάστασης και της υγείας των μαθητών, περικλείει και άλλα σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως η καλλιέργεια βασικών αξιών και κανόνων για την ειρηνική και ομαλή συνύπαρξη των ατόμων, η προσήλωση σε στόχους και στην προσπάθεια επίτευξή τους, η ευγενής αντίληψη του συναγωνισμού και του ανταγωνισμού, κ.α. Είναι μια σημαντική μορφή εκπαίδευσης και ομαλής ένταξης των μαθητών στην κοινωνία, ενώ ανέκαθεν αποτελούσε μια διέξοδο των νέων σε συνθήκες κοινωνικών κρίσεων. Και αυτό, γιατί παρείχε όραμα, κίνητρο και στόχους που κατά καιρούς ατονούσαν ή εξέλειπαν στους αξιακούς προσανατολισμούς των νέων. Παρομοίως σήμερα, η ενασχόληση των μαθητών και γενικότερα των νέων της χώρας μας με τον αθλητισμό αποτελεί μια διέξοδο στην αυξανόμενη αβεβαιότητα επαγγελματικής αποκατάστασης και στα αυξημένα οικονομικά προβλήματα των οικογενειών.
 4. Οι Μαθητικοί Όμιλοι Αθλημάτων είναι μια ήπια μορφή αθλητισμού, με χαρακτηριστικά γνωρίσματα μαζικού αθλητισμού. Δεν αποκλείονται μαθητές ή μαθήτριες με μειωμένα φυσικά προσόντα και χαμηλές αθλητικές επιδόσεις. Η λειτουργία τους βασίζεται στη συνεύρεση, τη συνεργασία, την αποδοχή της διαφορετικότητας, τον ευγενή συναγωνισμό και την ικανοποίηση της συμμετοχής. Δεν αντιστρατεύονται τα αθλητικά σωματεία, τα οποία είναι προσανατολισμένα στον αθλητισμό υψηλών επιδόσεων. Αντιθέτως, πρόκειται να ενισχύσουν το δυναμικό των αθλητικών σωματείων με μαθητές-αθλητές, οι οποίοι ανακαλύπτουν ή αναδεικνύουν τα προσόντα τους στους Μ.Ο.Α., και «επιβάλλεται» να μεταπηδήσουν στον αθλητισμό υψηλών επιδόσεων.
 5. Η λειτουργία των Μαθητικών Ομίλων Αθλημάτων δεν προκαλεί πρόσθετο οικονομικό κόστος στο δημόσιο. Η στελέχωσή τους με εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής θα γίνεται για συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου στα σχολεία που είναι οργανικά ή λειτουργικά τοποθετημένοι, εφόσον προκύπτουν πλεονάσματα διδακτικών ωρών.
     Το πλαίσιο λειτουργίας των Μ.Ο.Α. παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:
 
Προτεινόμενο Πλαίσιο λειτουργίας Μαθητικών Ομίλων Αθλημάτων

Ωράριο λειτουργίας (Γυμνάσια & Λύκεια)

         Εναλλακτικά, ανάλογα με τις συνθήκες:

 • Σαν όγδοη ώρα του ωρολογίου προγράμματος.
 • Σε συνεχόμενο δίωρο το απόγευμα (π.χ. 4.00 – 5.30 μμ).

Ωράριο λειτουργίας (Δημοτικά Σχολεία)

 • Σε συνεχόμενο δίωρο εντός του ωραρίου λειτουργίας του ολοημέρου προγράμματος

Επιλογή αθλημάτων

 • Ανάλογα με τις εγκαταστάσεις, τις προτιμήσεις των μαθητών, την ειδικότητα ή τις γνώσεις του εκπαιδευτικού.

Συμμετοχή μαθητών

 • Προαιρετική. Ελάχιστος αριθμός 15, ανώτερος αριθμός 25, σε μεικτούς ή αμιγούς φύλου ομίλους.

Συχνότητα άθλησης την εβδομάδα

 • Από 1 έως 3 φορές.

Στελέχωση με εκπαιδευτικούς

 • Για συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου στο σχολείο τοποθέτησής τους.

Αριθμός ομίλων ανά σχολείο

 • Ανάλογα με τις πλεονάζουσες διδακτικές ώρες των εκπαιδευτικών (από 0 έως 5, του ιδίου αθλήματος ή διαφορετικών αθλημάτων).

Ευθύνη της λειτουργίας

 • Διεύθυνση της σχολικής μονάδας

Ένταξη εκπαιδευτικού πλαισίου

 • Σχολική ζωή
 
 
      Με τη βεβαιότητα ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου διαθέτει ευαισθησία στην αύξηση των δυνατοτήτων και ευκαιριών που παρέχει το εκπαιδευτικό μας σύστημα στην ανάπτυξη των μαθητών, παρακαλούμε να προβείτε στην έκδοση υπουργικής απόφασης για τη λειτουργία Μαθητικών Ομίλων Αθλημάτων στις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/μιας εκπαίδευσης, όπου συντρέχουν οι προϋποθέσεις και είναι δυνατό να λειτουργήσουν. Το προτεινόμενο πλαίσιο λειτουργίας τους και η στελέχωση με εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής είναι προσαρμοσμένα στη λειτουργική και διοικητική δομή της εκπαίδευσης.
 
 
Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Φυσικής Αγωγής
 
Απόστολος Ντάνης                              Σέρρες
 
Ξανθή Κωνσταντινίδου                        Αλεξανδρούπολη
 
Γεώργιος Αμπατζόγλου                       Καβάλα
 
Γεώργιος Λαπούσης                           Λάρισα
 
Κωνσταντίνος Μπουζιώτας                  Βέροια
 
Βασίλης Μέλλος                                  Καρδίτσα
 
Κωνσταντίνος Αγριόδημος                  Βόλος
 
Αθανάσιος Παλαμάς                           Κοζάνη