Φυσική Αγωγή
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Αξιολόγηση Χρήστη: / 3
ΧείριστοΆριστο 
 

ΔημοτικΟ ΣχολεΙο και ΓυμνΑσιο

 
    Από το 2003 με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπουργικής απόφασης 21072β/Γ2/2003 (Φ.Ε.Κ. 304 τ. Β΄/13-03-2003) εφαρμόζεται στην υποχρεωτική εκπαίδευση το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ) και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) Φυσικής Αγωγής. Τα βιβλία Φυσικής Αγωγής (μαθητή και εκπαιδευτικού) έχουν γραφεί με βάση το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. της Φυσικής Αγωγής και εκφράζουν σε μεγάλο βαθμό τη φιλοσοφία και το περιεχόμενό του.

Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. Φυσικής Αγωγής 

    Το 2011 γράφτηκαν νέα Προγράμματα Σπουδών για το Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο, τα οποία είναι αναρτημένα στο ψηφιακό σχολείο σαν συμπληρωματικά προς τα ισχύοντα Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ., στο επιστημονικό πεδίο "Φύση και Άσκηση".
 
     Το 2021 γράφτηκαν νέα Προγράμματα Σπουδών για το Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο, τα οποία δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την υπ' αρ. 169870 /Δ1/27-12-2021 (ΦΕΚ 6336 τ.Β/30-12-2021) υπ. απόφαση για το Δημοτικό και την 144582/Δ2/11-11-2021 (ΦΕΚ 5358 τ.Β/19-11-2021) υπ. απόφαση για το γυμνάσιο. Τα νέα Προγράμματα Σπουδών συνοδεύονται από Οδηγούς εκπαιδευτικού.
 

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

 
    Για όλους του τύπους των Λυκείων ίσχυε έως το σχολικό έτος 2015-16 το Αναλυτικό Πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής Γυμνασίου και Λυκείου (Δ/νση Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ., Αθήνα 1990). Στο Α.Π.Σ. των Λυκείων οι μαθητές επιλέγουν για κάθε τετράμηνο το αντικείμενο που θέλουν να ασχοληθούν στις ώρες της Φυσικής Αγωγής. Ο εκπαιδευτικός Φ.Α. συντονίζει τις ομάδες των μαθητών στα επιλεγμένα αντικείμενα, τις επιβλέπει και παρεμβαίνει όπου χρειάζεται να δώσει οδηγίες.

Α.Π.Σ. Φυσικής Αγωγής Λυκείου

    Το 2015 δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ το νέο Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής για τις Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Γενικού Λυκείου (8562/Δ2/19-1-2015, ΦΕΚ 197 τ. Β΄/23-1-2015) και είναι σε ισχύ για τις τάξεις Α΄ και Β΄ του μερησίου ΓΕΛ και Α΄, Β΄ και Γ΄ του εσπερινού ΓΕΛ. Το νέο ΠΣ συνοδεύεται από τον Οδηγό εκπαιδευτικού.
 
     Το 2021 γράφτηκε νέο Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής για όλους τους τύπους Λυκείων, το οποίο δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την υπ' αρ. 145339/Δ2/12-11-2021 (ΦΕΚ 5389 τ. Β/19-11-2021) υπ. απόφαση. Το νέο ΠΣ συνοδεύται από Οδηγό εκπαιδευτού.