Απόψεις στη Φυσική Αγωγή
Μαθητικοι Ομιλοι Αθληματων PDF Εκτύπωση E-mail
Κυριακή, 02 Δεκέμβριος 2012 18:56
 
Για να δείτε το έγγραφο κάντε κλικ εδώ.
ΠΡΟΣ: 
 1. Υφυπουργό ΥΠΑΙΘΠΑ, αρμόδιο για την Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση
 2. Υφυπουργό ΥΠΑΙΘΠΑ, αρμόδιο για τον Αθλητισμό
 3. Διευθυντή Φυσικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘΠΑ
 4. Διευθυντή Σπουδών Β/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘΠΑ
 5. Διευθυντή Σπουδών Α/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘΠΑ
 
ΘΕΜΑ:   «Μαθητικοί Όμιλοι Αθλημάτων»
 
Αξιότιμοι κύριοι Υφυπουργοί,
αξιότιμοι κύριοι Διευθυντές
 
     Σας καταθέτουμε αίτημα λειτουργίας Μαθητικών Ομίλων Αθλημάτων (Μ.Ο.Α.) στις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κατά το άρθρο 47 του Ν. 1566/1985 που αφορά στο σχολικό αθλητισμό, για τους εξής λόγους:
Περισσότερα...
 
Η Φυσικη Αγωγη στο "Νεο Σχολειο" PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 15 Φεβρουάριος 2012 20:22
 
Ανάλογο  έγγραφο προς το ΙΕΠ. Κάντε κλικ
 
ΚΡΙΣΕΙΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ  ΤΩΝ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Φυσικής Αγωγής (ΠΕ 11), στο πλαίσιο των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων μας όπως καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1304/1982, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ.Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ αρ. 1340/Β/16-10-02), θέλουμε να σας καταθέσουμε τις κρίσεις και τις απόψεις μας από τη μέχρι τώρα εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος σπουδών του «Νέου Σχολείου» σε θέματα που δυσχεραίνουν την αποτελεσματική διεξαγωγή του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής και την εκπλήρωση των σκοπών της.

1. Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής αποτελεί ένα αυτόνομο επιστημονικό πεδίο και η όποια ενσωμάτωσή του σε άλλο διδακτικό/μαθησιακό πεδίο (όπως της Σ.Κ.Ζ.) περιορίζει την πολυδιάστατη και πολύπλευρη συμβολή του στην εκπαιδευτική διαδικασία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail

Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2007
Στρασβούργο
"Ο ρόλος του αθλητισμού στην εκπαίδευση"

(P6_TA-PROV(2007)0503, A6-0415/2007)

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με το ρόλο του αθλητισμού στην παιδεία.
(2007/2086(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 149, 150 και 152 της Συνθήκη ΕΚ,
– έχοντας υπόψη τη δήλωση αριθ. 29 σχετικά με τον αθλητισμό προσαρτημένη στη Συνθήκη του Άμστερνταμ, την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τον αθλητισμό που παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Ελσίνκι στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 1999 (COM(1999)0644) και τη δήλωση της Νίκαιας σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά του αθλητισμού και την κοινωνική του λειτουργία στην Ευρώπη, στο Παράρτημα IV των συμπερασμάτων της Προεδρίας στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη Νίκαια (7 έως 9 Δεκεμβρίου 2000),

Περισσότερα...
 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 04 Ιανουάριος 2011 20:07
 
Για να δείτε το χσετικό έγγραφο κάντε κλικ εδώ.
 
      H πρόταση αφορά στην αναδιάρθρωση του σχολικού αθλητισμού στους δύο διακριτούς τομείς:
 

Α.  Δομές άθλησης των μαθητών και μαθητριών

 1. Στο Ολοήμερο δημοτικό σχολείο
 2. Στους Μαθητικούς Ομίλους Αθλημάτων γυμνασίων και λυκείων
 3. Στα Αθλητικά Τμήματα γυμνασίων και λυκείων (ΤΑΔ-ΕΤΑΔ)

Β.  Διοργανώσεις αθλητικών αγώνων

 1. Λυκείων (πανελλήνια μαθητικά πρωταθλήματα)
 2. Γυμνασίων  (δημοτικά - βαθμολογικά πρωταθλήματα)
 3. Αθλητικές γιορτές Δημοτικών Σχολείων
      Σκεπτικό – βασικές αρχές
 
Περισσότερα...