Φυσική Αγωγή


Γενικα για τον προγραμματισμο στη Φυσικη Αγωγη PDF Εκτύπωση E-mail
Αξιολόγηση Χρήστη: / 23
ΧείριστοΆριστο 
 
     Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Φυσικής Αγωγής περιέχει τον μακρόχρονο - στρατηγικό προγραμματισμό για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής σ΄ όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου και του γυμνασίου. Ο στρατηγικός προγραμματισμός της Φυσικής Αγωγής καθορίζει τη διδακτέα ύλη, με τις θεματικές ενότητες (διδακτικά αντικείμενα) που πρέπει να διδαχθούν, τους στόχους, τις ενδεικτικές δραστηριότητες, τα αναμενόμενα αποτελέσματα,  καθώς και την αναλογία των διδακτικών ωρών ανά θεματική ενότητα.  Έτσι δημιουργείται ένα σχετικά «κλειστό» πλαίσιο σπουδών στη Φυσική Αγωγή, το οποίο ο εκπαιδευτικός καλείται να εφαρμόσει στο διδακτικό του έργο.
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 
Προγραμματισμος Φυσικης Αγωγης στο Δημοτικο Σχολειο PDF Εκτύπωση E-mail
Αξιολόγηση Χρήστη: / 44
ΧείριστοΆριστο 
   
     Ο προγραμματισμός της Φυσικής Αγωγής στα Ενιαίου Τύπου Δημοτικά Σχολεία γίνεται σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του 2003 (Υ.Α. 21072β/Γ2/2003, ΦΕΚ 304 τ.Β΄/13-3-2003, σελ. 4281-4306) και το Πρόγραμμα Σπουδών του Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (Ε.Α.Ε.Π.) του 2010 (Υ.Α. Φ.12/879/88413/Γ1/2010, ΦΕΚ 1139 τ.Β΄/28-7-2010, σελ. 15986-15994).
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 
Προγραμματισμος Φυσικης Αγωγης στο Γυμνασιο PDF Εκτύπωση E-mail
Αξιολόγηση Χρήστη: / 34
ΧείριστοΆριστο 
 
     Στον ετήσιο προγραμματισμό της Φυσικής Αγωγής στο Γυμνάσιο περιλαμβάνονται:
  • τα διδακτικά αντικείμενα που θα διδαχθούν (έως 5 αντικείμενα σε κάθε τετράμηνο)
  • ο αριθμός των διδακτικών ωρών για κάθε αντικείμενο
  • οι αγώνες ή οι εκδηλώσεις που θα γίνουν ή θα πάρει μέρος το σχολείο
  • τα σχέδια εργασίας (projects) που θα υλοποιηθούν παράλληλα ή σε συνδυασμό με τη Φυσική Αγωγή
  • Οποιαδήποτε άλλη δράση
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 
Προγραμματισμος Φυσικης Αγωγης στα Λυκεια PDF Εκτύπωση E-mail
Αξιολόγηση Χρήστη: / 20
ΧείριστοΆριστο 
 
     Για τη Φυσική Αγωγή στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια είναι σε ισχύ το Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου (Υ.Α. 8562/Δ2/19-1-2015, ΦΕΚ 197 τ.Β΄/23-1-2015), σύμφωνα με το οποίο ο απώτερος σκοπός της Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο είναι "η δια βίου άσκηση για την υγεία και την ποιότητα ζωής". Κατά συνέπεια στο μάθημα πρέπει να διαμορφώνονται σχέδια δράσης που αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση του απώτερου σκοπού, προσανατολισμένα σε έναν ή σε περισσότερους από τους τέσσερις επιμέρους σκοπούς που προσδιορίζονται στο Π.Σ. και είναι:
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ