Φυσική Αγωγή


Γενικα για τον προγραμματισμο στη Φυσικη Αγωγη PDF Εκτύπωση E-mail
Αξιολόγηση Χρήστη: / 16
ΧείριστοΆριστο 
 
     Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Φυσικής Αγωγής περιέχει τον μακρόχρονο - στρατηγικό προγραμματισμό για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής σ΄ όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου, του γυμνασίου και του λυκείου. Ο στρατηγικός προγραμματισμός της Φυσικής Αγωγής καθορίζει τη διδακτέα ύλη, με τις θεματικές ενότητες (διδακτικά αντικείμενα) που πρέπει να διδαχθούν, τους στόχους, τις ενδεικτικές δραστηριότητες, τα αναμενόμενα αποτελέσματα,  καθώς και την αναλογία των διδακτικών ωρών ανά θεματική ενότητα.  Έτσι δημιουργείται ένα «κλειστό» πλαίσιο σπουδών στη Φυσική Αγωγή, το οποίο ο εκπαιδευτικός καλείται να εφαρμόσει στο διδακτικό του έργο.
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 
Προγραμματισμος Φυσικης Αγωγης στο Δημοτικο Σχολειο PDF Εκτύπωση E-mail
Αξιολόγηση Χρήστη: / 34
ΧείριστοΆριστο 
   
     Ο προγραμματισμός της Φυσικής Αγωγής στα δημοτικά σχολεία με 2 ώρες Φυσική Αγωγή στο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων γίνεται σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του 2003 (Υ.Α. 21072β/Γ2/2003, ΦΕΚ 304 τ.Β΄/13-3-2003, σελ. 4281-4306). Στα δημοτικά σχολεία που λειτουργούν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, για τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ που έχουν 4 ώρες Φυσική Αγωγή στο ωρολόγιο πρόγραμμα, ο προγραμματισμός γίνεται σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Ε.Α.Ε.Π. (Υ.Α. Φ.12/879/88413/Γ1/2010, ΦΕΚ 1139 τ.Β΄/28-7-2010, σελ. 15986-15994).
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 
Προγραμματισμος Φυσικης Αγωγης στο Δημοτικο Σχολειο με Ε.Α.Ε.Π. PDF Εκτύπωση E-mail
Αξιολόγηση Χρήστη: / 25
ΧείριστοΆριστο 
 kalipraktiki
      Στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ των σχολείων που λειτουργούν με Ενιαίο Αναμορφωμένο  Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π.) ο προγραμματισμός γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες και το πρόγραμμα σπουδών της Φυσικής Αγωγής στο Ε.Α.Ε.Π. Η μία ώρα της Φυσικής Αγωγής στο ωρολόγιο εβδομαδιαίο πρόγραμμα διατίθεται σταθερά στο διδακτικό αντικείμενο των Χορών, σύμφωνα με τις ενότητες και ώρες του παρακάτω πίνακα:
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 
Προγραμματισμος Φυσικης Αγωγης στο Γυμνασιο PDF Εκτύπωση E-mail
Αξιολόγηση Χρήστη: / 29
ΧείριστοΆριστο 
 
     Στον ετήσιο προγραμματισμό της Φυσικής Αγωγής στο Γυμνάσιο περιλαμβάνονται:
  • τα διδακτικά αντικείμενα που θα διδαχθούν (1 έως 3 αντικείμενα σε κάθε τρίμηνο)
  • ο αριθμός των διδακτικών ωρών για κάθε αντικείμενο
  • οι αγώνες στους οποίους θα πάρει μέρος το σχολείο
  • τα σχέδια εργασίας (projects) που θα υλοποιηθούν παράλληλα ή σε συνδυασμό με τη Φυσική Αγωγή
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 
Προγραμματισμος Φυσικης Αγωγης στα Λυκεια PDF Εκτύπωση E-mail
Αξιολόγηση Χρήστη: / 13
ΧείριστοΆριστο 
 
     Για τη Φυσική Αγωγή στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια ισχύει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής Γυμνασίου Λυκείου (έκδοση 1990, Δ/νση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ.), σε ότι αναφέρεται για το Λύκειο.
     Ο προγραμματισμός στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ περιλαμβάνει:
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ